عکس پروفایل یادداشتهای معماری و تحول نهادی نظامهای کلانی

یادداشتهای معماری و تحول نهادی نظامهای کلان

۸۸عضو
عکس پروفایل یادداشتهای معماری و تحول نهادی نظامهای کلانی
۸۸ عضو

یادداشتهای معماری و تحول نهادی نظامهای کلان

برای به اشتراک گذاری برخی از دیدگاهها و یادداشتها در حوزه معماری و تحول نهادی نظامهای کلان

۲۳ بهمن ۱۴۰۲

بازارسال شده از نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران

سیاستهای هم افزائی اجتماعی در تحول راهبردی نظام تربیت 1402-11-5.pdf

۳۴۸.۹۸ کیلوبایت

undefined سیاستهای هم افزائی اجتماعی در تحول راهبردی نظام تربیت
سیاستهای هم افزائی اجتماعی در تحول راهبردی نظام تربیت" یک بسته سیاستی است که به درخواست ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین و در حال بررسی است. این سیاستها بر اساس "سند پیشنهادی راهبرد ملی و تمدنی تحول تربیت عمومی و رسمی"، تدوین شده است.
این سیاستها، یک تحول نهادی را دنبال می کند که در بستر شکل گیری گفتمان اجتماعی و کنش‌گری جمعی جامعه فعالان تعلیم و تربیت، محقق می شود. بر اساس این سیاستها، با تمرکز بر نقاط گلوگاهی تحول، مورد انتظار است که تحول با شکل زنجیروار در فضای اجتماعی و نهادی رخ دهد.
انتظار آن است که صاحبنظران و  فعالان گرامی تعلیم و تربیت، در پالایش و نقد این بسته سیاستی، مشارکت فعال داشته باشند. همچنین در هم رسانی و به اشتراک گذاری آن با سایر فعالان حوزه تربیت، و نیز انتقال دیدگاههای آنها به کارگروههای پنجگانه بررسی این بسته سیاستی، ما را یاری فرمایند. به نوبه خود، از این همیاری تشکر و قدردانی می کنیم. 

undefined صفحه سیاستهای هم افزائی اجتماعی در تحول راهبردی نظام تربیت؛ معرفی و فرایند فعالیت کارگروههای بررسی، نقد و مباحثه:B2n.ir/e35501(آخرین نسخه بسته سیاستی به صورت ورد و پی دی اف، به صورت مستمر در این صفحه منتشر می شود)
undefined صفحه فیلمهای معرفی بررسی سیاستهای هم افزائی تحول نظام تربیت:B2n.ir/y69337
undefined عضویت در گروه تحول نهادی تعلیم و تربیت ایران در پیام رسان بله؛ برای گفتگو و طرح نظرات و دیدگاهها در مورد بسته سیاستی: ble.ir/join/NDJkYjU1OD
🟢 توضیحات بیشتر: 
تحول نظام تربیت، بجز به شکل نهادی، و نهادینه شده در بطن جامعه، و با بکارگرفتن خلاقیت و تلاش اجتماعی، و مشارکت وسیع جامعه در کنار حاکمیت، محقق نمی شود. این تحول نهادی، در عین قرار داشتن در بافت حاکمیت، با حفظ پیوستگی و انسجام در ساختار حکمرانی ملی، باید در بطن جامعه، و در بستر گفتمان اجتماعی و کنش‌گری جمعی جامعه فعالان تعلیم و تربیت شکل ‌گیرد. بدین لحاظ تعریف و تصویب قوانین موید این تحول، می تواند تحقق آن را در مسیر صحیح قرار داده، حمایت حاکمیت را از این حرکت نهادی تحول، ایجاد، و حرکت آن را مدیریت، تمهید و تسهیل کند.
بخصوص در صورتی که یک قانون موجز، بندهای راهبردی و موثر تحول را در بر داشته، و نقشهای محوری و گلوگاهی در شکل گیری جریان تحول، در آن تبیین شده، و باعث هم‌افزایی بازیگران متنوع تربیت شود، می‌توان انتظار داشت که تحول با شکل سلسله‌وار و به هم پیوسته، در فضای متعامل حکومتی، اجتماعی و نهادی رخ دهد. بسته سیاستی حاضر، بر همین اساس طراحی، تدوین و تنظیم گردیده است.
ضمن اینکه عناصر محوری این بسته، مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، و برخی از تبیینهای راهبردی ، تنظیم گردیده، اما نقطه کانونی شکل گیری و تکامل این بسته، بر یک تعامل جمعی، و شکل گیری یک تلاش جمعی هم افزا انجام شده است. چگونه یک قانون بدون اینکه خود به صورت نهادی شکل گرفته باشد، می‌تواند منشاء شکل‌گیری یک تحول نهادی شود؟ ذات نایافته از هستی بخش، چون تواند که بود هستی بخش؟
بسته سیاستی حاضر نیز در یک فرایند اجتماعی، ضمن تعامل موثر با حاکمیت و ساختارهای حکمرانی، تدوین گردیده و می گردد. پس از مطالعات و تدوین برخی از مبانی راهبردی توسط پژوهشگران مستقل، با حمایت ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرایند گسترده و البته تدریجی‌ای آغاز گردید که در آن، طیف وسیعی از صاحبنظران، و فعالان حوزه تعلیم و تربیت، در طراحی، تدوین و پالایش این بسته، نقش ایفا کرده، و ان شاء الله این فرایند نیز ادامه و بتدریج در ترکیب یک خوشه اجتماعی، گسترش خواهد یافت. نسخه حاضر، نتیجه مراحل میانی این فرایند تلاش جمعی محسوب می شود .
تلاش بر آن است که این سیاستها در تعامل بین صاحبنظران، متخصصان، ذینفعان و فعالان جامعه تربیت، مدارس پیشرو، ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، و بخصوص سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ستاد تحول دولت، بررسی، تکمیل و تدقیق شده، و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد. undefined نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران@iran_edu_evol_social_movement

۱۸:۳۹

بازارسال شده از نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران
thumnail
undefined سیاستهای هم افزائی اجتماعی در تحول راهبردی نظام تربیت
سیاستهای هم افزائی اجتماعی در تحول راهبردی نظام تربیت" یک بسته سیاستی است که به درخواست ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین و در حال بررسی است. این سیاستها بر اساس "سند پیشنهادی راهبرد ملی و تمدنی تحول تربیت عمومی و رسمی"، تدوین شده است.
این سیاستها، یک تحول نهادی را دنبال می کند که در بستر شکل گیری گفتمان اجتماعی و کنش‌گری جمعی جامعه فعالان تعلیم و تربیت، محقق می شود. بر اساس این سیاستها، با تمرکز بر نقاط گلوگاهی تحول، مورد انتظار است که تحول با شکل زنجیروار علت و معلولی در فضای اجتماعی و نهادی رخ دهد.
انتظار آن است که صاحبنظران و فعالان گرامی تعلیم و تربیت، در پالایش و نقد این بسته سیاستی، مشارکت فعال داشته باشند. همچنین در هم رسانی و به اشتراک گذاری آن با سایر فعالان حوزه تربیت، و نیز انتقال دیدگاههای آنها به کارگروههای پنجگانه بررسی این بسته سیاستی، ما را یاری فرمایند. به نوبه خود، از این همیاری تشکر و قدردانی می کنیم.
undefined صفحه سیاستهای هم افزائی اجتماعی در تحول راهبردی نظام تربیت؛ معرفی و فرایند فعالیت کارگروههای بررسی، نقد و مباحثه:B2n.ir/e35501(آخرین نسخه بسته سیاستی در این صفحه به صورت ورد و پی دی اف، به صورت مستمر منتشر می شود)
undefined صفحه فیلمهای معرفی بررسی سیاستهای هم افزائی تحول نظام تربیت:B2n.ir/y69337
undefined عضویت در گروه تحول نهادی تعلیم و تربیت ایران در پیام رسان بله؛ برای گفتگو و طرح نظرات و دیدگاهها در مورد بسته سیاستی: ble.ir/join/NDJkYjU1OD
undefined نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران@iran_edu_evol_social_movement

۱۸:۳۹

۲۵ بهمن ۱۴۰۲

بازارسال شده از نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران
thumnail
undefined فرازهایی در تحولی فارس: ویژه گرائی،‌ ویژگی جدیدی برای فارس در میدانی جدید!
undefinedهر یک از طیفهای مخاطبان، به گونه متفاوتی از پاسخگوئی به نیازهای خبری خود، نیاز دارند.
undefinedدر بستر سنتی، با اتخاذ یک ساختار ثابت برای تعامل با مخاطبان، فقط برای تعداد محدودی از طیفهای جامعه مناسب خواهد بود.
undefinedدر بستر جدید، هر یک از مخاطبان، نیازهای خود را متناسب با ویژگیهای خود، دریافت می کنند.
undefinedوقتی هر یک از مخاطبان نیازهای خود را به شکلی متفاوت با سایر مخاطبان، و متناسب با ویژگیهای خود دریافت کنند، تمایل بیشتری به رجوع آن نیز پیدا می‌کنند.
undefined مطالعه متن کامل در:B2n.ir/u82858undefined نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایرانhttps://ble.ir/iran_edu0_evol_social_movement

۱۴:۱۴

بازارسال شده از نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران
thumnail
undefined اندر ویژگی ویژه گرائی فارس جدید: اول، ویژه گرائی بر اساس انتخابهای کاربر
undefinedویژه‌گرائی، از مهمترین ابعاد فارس جدید است.
undefinedهر کاربر فارس، اخبار و محتوای مناسب خود را دریافت می کند.
undefinedمشارکت کنندگان و خبرنگاران، به واسطه ویژه‌گرائی، انگیزه های بهتری پیدا می‌کنند.
undefinedیکی از مسیرهای تحقق ویژه گرائی، به صورت غیر هوشمند است.
undefinedاین نوع ویژه گرائی، به شکلهای مختلفی قابل تحقق است، نظیر انتخابهای قبلی کاربر، و حوزه های مورد علاقه و نیاز او
undefined مطالعه متن کامل در:B2n.ir/e46219undefined نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایرانhttps://ble.ir/iran_edu0_evol_social_movement

۱۶:۲۸

بازارسال شده از نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران
thumnail
undefined هوشمندانه خبرهای ویژه من را به من برسانید!
undefined هوش مصنوعی و سامانه‌های زیرک، می‌توانند در ویژه‌گرائی به صورت موثری استفاده شوند.
undefined یک سامانه هوشمند خبرگزاری، از طریق مدل سازی کاربر، درکی مفهومی از ویژگیهای کاربر و نیازهای او را ایجاد کرده،
undefinedو به تطابق سامانه‌ها برای پاسخگوئی به نیازهای ویژه هر کاربر کمک می کند.
undefinedیک رابط کاربر هوشمند، به صورت نقطه‌زن، اخبار متناسب با هر شخص را، در زمان مناسب، در جای مناسب، و به شکل مناسب، به او ارائه می کند،
undefined و او را در میان انبوه خبرها غرق نمی‌کند.
undefinedتعداد محدودی خبر به مخاطب ارائه می شود، اما این تعداد، به احتمال زیاد مهمترین اخباری است که برای وی ارزشمند است.
undefined مطالعه متن کامل در:B2n.ir/z87397undefined نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایرانhttps://ble.ir/iran_edu0_evol_social_movement

۱۶:۲۸

بازارسال شده از نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران
thumnail
undefined اینجا جامعه در سیاستگذاری نظام تربیت مشارکت می کند.
undefined "سیاستهای هم افزائی اجتماعی در تحول راهبردی نظام تربیت" یک بسته سیاستی است که تدوین شده و در حال بررسی است.
undefinedاین سیاستها، یک تحول نهادی را دنبال می کند که در بستر شکل گیری گفتمان اجتماعی و کنش‌گری جمعی جامعه فعالان تعلیم و تربیت، محقق می شود.
undefinedبر اساس این سیاستها، با تمرکز بر نقاط گلوگاهی تحول، مورد انتظار است که تحول با شکل زنجیروار در فضای اجتماعی و نهادی رخ دهد.
undefinedبسته سیاستی حاضر در یک فرایند اجتماعی، ضمن تعامل موثر با حاکمیت و ساختارهای حکمرانی، تدوین گردیده و می گردد.
undefinedطیف وسیعی از صاحبنظران، و فعالان حوزه تعلیم و تربیت، در طراحی، تدوین و پالایش این بسته، نقش ایفا کرده،
undefinedو ان شاء الله این فرایند ادامه، و بتدریج در ترکیب یک خوشه اجتماعی، گسترش خواهد یافت.
undefined مطالعه متن کامل در:B2n.ir/x09684undefined نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایرانhttps://ble.ir/iran_edu0_evol_social_movement

۱۶:۲۸

۱۳ اسفند ۱۴۰۲

بازارسال شده از نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران
thumnail
undefined بافت جدید رسانه‌های خبری در تمدن سایبری؛ فرازهائی در تحول فارسundefined اردوان مجیدی
در میدان تمدنی جدید، نقش رسانه‌ها بعضا از دروازه‌بان و مجری فرایند تولید خبر، به تسهیلگر و جریان سازی تولید و اشتراک گذاری خبر، و مدیریت میدان جریان اخبار، تغییر می کند. نقش خبرنگاران نیز در این میان تغییر کرده است. خبرنگارانی که قبلا فقط خبرهای تولیدی خود را در اختیار رسانه‌ها قرار می دادند، اکنون لازم است تا خودشان در میدان اشتراک‌گذاری و تعامل رسانه‌ای خبر، درگیر شوند.
undefined مطالعه متن کامل در:B2n.ir/y71950
undefined این تحلیلها را دنبال کنید:https://farsnews.ir/user170583930548
undefined نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایرانhttps://ble.ir/iran_edu0_evol_social_movement

۵:۵۰

۱۹ اسفند ۱۴۰۲

thumnail
undefined خبرگزاری و رسانه‌های عرصه سایبری؛ زیست بوم تمدنی متفاوتundefined اردوان مجیدی
خبرگزاری در عرصه زیست بوم تمدنی جدید، از یک سو باید بتواند مرجعیت خود را برای رسانه‌ها حفظ کرده، و اخبار را برای استفاده رسانه‌های با گرایشهای متفاوت سیاسی و اجتماعی، تولید کند. از سوی دیگر تعامل جدی مخاطب، به عنوان یک ضرورت برای درگیر شدن آنها در خبرگزاری و اعتماد به آن، دارای اهمیت است.
undefined مطالعه متن کامل در:B2n.ir/m31549
undefined این تحلیلها را دنبال کنید:https://farsnews.ir/user170583930548
undefined یاداشتهای معماری و تحول نهادی نظامهای کلان@Institutional_Macro_Systems_Architecture

۵:۳۱

بازارسال شده از آیت الله جوادی آملی
thumnail
undefined «اِتَّحَدوا عَلی اَن لا یَتَّحِدوا»
undefined سالروز شهادت سید جمال الدین اسدآبادی
undefined حضرت آیت الله جوادی آملی undefined https://ble.ir/ayatollah_javadi_amoli

۱۸:۰۴

۲۰ اسفند ۱۴۰۲

بازارسال شده از علیرضا پناهیان
thumnail
undefined چرا باید به آینده ایران امیدوار باشیم؟!
undefinedمردم! ما بنا نیست صدسال بگذرد تا به پیشرفت برسیم! ما روش تازه‌ای داریم!
undefinedپیشرفت ما تا الآن، بر اساس روش تمدنی خودمان بوده؛ این نقطۀ امید ماست.
undefinedما در حال ساختن کشتی نوح خودمان هستیم!
#تصویری@Panahian_ir

۸:۲۰

۲۳ اسفند ۱۴۰۲

thumnail
undefined عرصه خبری متفاوت در زیست بوم تمدن سایبریundefined اردوان مجیدی
در بافت تمدن سایبری، خبرهای کوچکی که چندان مهم نیستند، و شاید یک خبرگزاری، حتی برای مرور و نقل آن هم ارزشی قائل نشود، بتدریج سبک زندگی جامعه را تغییر داده، جامعه را دچار تطور به سمت صلاح یا فساد می‌کنند.رسانه‌های انقلابی، از گلوگاهای درگیری جامعه به عنوان مجرای تامین نیازهای خبری روزمره شان، غافل شده و آن را به رسانه‌های مفسد واگذار کرده، و خود تنها در تامین نیازهای اولویت‌دار سنتی مد نظر خود، متمرکز می‌شوند.
- خبرگزاری در نقش تمدن سازی متعالی- خبر در بافت زندگی تمدنی جدید- زنجیره های خبری در هم تنیده در تاروپود زندگی مردم- خبرهای بی اهمیت مهم!
undefined مطالعه متن کامل در:B2n.ir/t97225
undefined این تحلیلها را دنبال کنید:https://farsnews.ir/user170583930548
undefined یاداشتهای معماری و تحول نهادی نظامهای کلان@Institutional_Macro_Systems_Architecture

۷:۳۱

۱۲ فروردین

بازارسال شده از یادداشتهای اردوان مجیدی
thumnail
دیگر رسید لحظه ی فردای بی علیپوچیم و هیچ ما پس از این ، ” ما ” ی بی علی
ای کاسه های شیرِ به صف ننگ بر شماگر از علی کنید تمنای بی علی
مُرغ از قفس پرید ندا داد جبرئیلاینک شما و وحشتِ دنیای بی علی
قرآن بی علی ثمرش ابن ملجم استدارد خطر تلاوت هر آیه بی علی
بوی شکاف کعبه گرفته طواف ماباید گریخت ورنه ز هر جای بی علی
جز یا علی مگو و مدد از جهان مجوشیطان نشسته در پس هر ” یا ” ی بی علی
با یا علی ست گر دَم او زنده می کندبی معجزه ست هر دم عیسای بی علی
رمز شکاف کعبه و دریا علی ست ، پسغرق است بین حادثه موسای بی علی
در ” عین ” و ” لام ” و ” یا ” همه ی درس ها گمندبیهودگی ست مشق الفبای بی علی
یک عده پای غیر علی پا گرفته انداسلامشان شده ست چه بی پایه بی علی
شیری که خورده اند از آن رو که نیست پاکاز آنشان شده ست اذان های بی علی
” ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد ” *دلخوش بمان تو شیخْ به تقوای بی علی …
محسن کاویانی

۱۶:۳۲

۲۸ فروردین

thumnail
undefined ارزش آفرینی کاربران خبرگزاری نوینundefined اردوان مجیدی
برای فهم زیست‌بوم رسانه در پهنه جدید، باید تغيير جايگاه کاربران در زنجيره ارزش رسانه‌ها را فهمید. زنجیره ارزش رسانه‌های سنتی در فرایند خلق، تولید، توزیع و مشاهده، به زنجیره ارزش رسانه‌های نوین، تبدیل شده، که در آن، مرحله مشاهده، به فعالیت پیچیده‌ای تبدیل شده که کاربر را درگیر خلق، تولید و توزیع محتوی می‌کند.
- ابعاد زیست‌بوم رسانه: کوهی در زیر آب- منظرهای چهارگانه زیست‌بوم فارس- تغيير جايگاه کاربران در زنجيره ارزش رسانه‌ها- زنجیره ارزش سه‌لایه رسانه‌های نوین
undefined مطالعه متن کامل در:https://farsnews.ir/user170583930548/1713182162741746687
undefined این تحلیلها را دنبال کنید:https://farsnews.ir/user170583930548
undefined یاداشتهای معماری و تحول نهادی نظامهای کلان@Institutional_Macro_Systems_Architecture

۷:۰۰

۲۰ اردیبهشت

thumnail
undefined الگوی اعتماد و مرجعیت رسانه تعاملی نوینundefined اردوان مجیدی
زمانی کاربران به یک رسانه رجوع می‌کنند و آن را به عنوان مرجع خود محسوب کرده و به او اعتماد می‌کنند، که به درستی بتوانند در آن درگیر عمل رسانه‌ای مطلوب خود بشوند، و رسانه نیز توانسته باشد برای فراهم کردن امکان این عمل رسانه‌ای تعاملی، از پشتوانه‌های مناسب زنجیره ارزش خود، به خوبی استفاده کند. این مختصات زیست بوم جدید رسانه است.
- تحقق مرجعیت و رجوع به رسانه در تضارب عمل رسانه ای کاربران و زنجیره ارزش رسانه- سه چرخه تعامل و حیات رسانه‌ای فارس- رسانه با پشتوانه چرخه بسترها و زنجیره ارزش رسانه- عمل کاربران در چرخه عمل رسانه ای- تحقق اعتماد، مرجعیت، و همبستگی عاطفی در چرخه رجوع به رسانه- عرصه – میدان – جریان: همکاری و تعامل/ بازی / نبرد رسانه‌ای و اجتماعی- محیط نزدیک و دور در زیست بوم فارس- بافت تمدنی و نبرد تمدنی در تکمیل ابعاد زیست بوم فارس
undefined مطالعه متن کامل در:https://farsnews.ir/user170583930548/1715195004815436099
undefined این تحلیلها را دنبال کنید:https://farsnews.ir/user170583930548
undefined یاداشتهای معماری و تحول نهادی نظامهای کلان@Institutional_Macro_Systems_Architecture

۵:۲۶

بازارسال شده از نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران
undefined فراخوان مشارکت فعالان تعلیم و تربیتدر تکمیل بسته سیاستی هم‌افزایی اجتماعی undefined
undefined سلام و رحمت خدمت شما فرهیخته محترم
undefined تحول نظام تربیت، به شکل نهادینه شده در جامعه، و با به کارگرفتن خلاقیت، تلاش و مشارکت وسیع جامعه و در چارچوب حاکمیت و حکمرانی ملی، محقق می‌شود. چنین تحولی در صورتی میسر است که تلاش فعالان تربیت برای تحول، به رسمیت شناخته شده و در چارچوب قالب قانونی موجز، قاعده‌مند، مورد حمایت حاکمیت، و هم‌افزا شود. چنین قانونی، باید بتواند با تمرکز بر نقاط راهبردی و گلوگاهی تحول ، باعث هم‌افزایی تلاش فعالان حوزه تربیت، در چارچوب حاکمیت شود، و تحول را به شکل تدریجی، سلسله‌وار و به هم پیوسته، تمهید و مدیریت کند.

undefined به همین منظور، ”سیاست‌های هم‌افزایی اجتماعی در تحول راهبردی نظام تربیت“ ، به درخواست ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ، در یک فرایند تعامل اجتماعی بین صاحبنظران، متخصصان، ذینفعان و فعالان جامعه تربیت، ضمن تعامل موثر با حاکمیت و ساختارهای حکمرانی، تدوین و در حال بررسی و تکمیل است. طی یک سال و نیم اخیر یک قرارگاه اجتماعی، و کارگروه‌های تخصصی تشکیل شد، و طی سه ماه اخیر نیز نسخه‌های اخیر سیاست‌ها بین فعالان حوزه تربیت به صورت عمومی منتشر و نظرات متعدد دریافت شد، و پالایش و اصلاحات در نگارش‌های متعدد انجام شد و ادامه دارد.

undefined بنا بر آن است که در یک همایش، صاحب‌نظران ارجمند در مورد آن بسته گفتگو کرده، و نظرات خود را ارایه فرمایند و در مرحلۀ آخر، همراه با نامه ای برای ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.
undefined پیوند زیر شامل؛undefined نامه فعالین تعلیم و تربیت خطاب به شوراundefined متن سند هم افزا وundefined توضیحات تکمیلی ناظر به سند است.
undefined لطفا با تکمیل چند سوال ساده نظر خود را پیرامون سند هم افزا و برگزاری همایش ثبت بفرماید.
undefined پیوند فراخوان مشارکت در تحول نظام تربیت  undefined

۱۵:۲۷

بازارسال شده از نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران
سلام به همراهان عزیز و فعالان گرامی حوزه تربیت 
از مشارکت شما عزیزان در فراخوان فوق، که به گسترش جریان اجتماعی تحول نظام تربیت کمک می کند، بسیار سپاسگزارم. 
اردوان مجیدی.

۱۵:۲۷

۵ خرداد

thumnail
undefined از خبرگزاری عمومی تا خبرگزاری تأثیرگذار بر خواصundefined اردوان مجیدی
آیا مخاطبان ما فقط از جنس مخاطبان عمومی هستند؟ چه طیف‌هایی از مخاطبان خاص در جمع مخاطبان بالفعل و بالقوه ما قرار دارند؟ تأثیرگذاری بر این طیف از مخاطبان، و از طریق این طیف از مخاطبان چگونه اتفاق می‌افتد؟
یک خبرگزاری می‌تواند به سطحی از درج مطالب تحلیلی و اخبار موشکافانه در یک حوزه برسد، که طیف مذکور، برای به‌روز ماندن در این مسائل، و آگاهی فوری از مسائل و تحلیل‌های مهم، خود را ملزم به دیدن روزانه آن بکنند.
اگر بتوانیم طیف افراد مذکور را تحت‌تأثیر قرار دهیم، می‌توانیم انتظار تغییرات مطلوب عمیق‌تری را داشته باشیم.
- خبرگزاری در جایگاه تعامل مستقیم با مخاطبان نهائی- از مخاطبان بالفعل تا مخاطبان بالقوه- از مخاطبان عام تا مخاطبان خاص- بررسی یک نمونه: برنامه‌ریزان نظام سلامت- میدان داری عده محدود در ایجاد فضای هنجاری غالب- عرصه خبری برای یک میدان تخصصی- دامنه تأثیر مخاطبان خاص و معدود- میدان متفاوت و رویکرد متفاوت خبری
undefined مطالعه متن کامل در:https://farsnews.ir/user170583930548/1716025210845101291
undefined این تحلیلها را دنبال کنید:https://farsnews.ir/user170583930548
undefined یاداشتهای معماری و تحول نهادی نظامهای کلان@Institutional_Macro_Systems_Architecture

۴:۴۲

۶ خرداد

thumnail
undefined مطالبه‌گری از خواص و هنجارسازی بین عامه جامعهundefined اردوان مجیدی
خبرگزاری علاوه بر پاسخ به نیازهای عامه جامعه، باید به نیازهای خواص نیز پاسخ دهد. یک سطح از این پاسخ به نیازها، جاری کردن یافته‌های علمی خبرگان در افکار جامعه، و اصلاح هنجارها بر اساس آن است.
اگر هنجارها با یک یافته علمی همراه شود، آن یافته به میدان عمل وارد شده و به یک گفتمان تبدیل می‌شود. اما اگر این فضای هنجاری شکل نگیرد، علوم و خبرگی خبرگان در پستوی نشریات و سینه آنها باقی می‌ماند.
یک میدان برای ایجاد چنین فضای هنجاری‌ای، رسانه است. رسانه‌ای که پای خبرگان آن حوزه را به این میدان کشیده، و با ایجادکردن فضای چالش نظری و تضارب آن با دیدگاههای مردمی، فضای درگیری هنجاری با آن را از یک سو و مطالبه جامعه از خبرگان را از سوی دیگر، در بستر جامعه ایجاد کند، و سطح آگاهی عمومی را ارتقاء دهد.
- چالش فضای هنجاری نظریه‌پردازی- عرصه گفتمان- رسانه، میدانی برای تغییر فضای هنجاری- وقتی میدان هنجاری با نیازهای جامعه جور نیست!- به چالش کشیدن میدان‌های نظری گلوگاهی- یک نمونه؛ به تکاپو انداختن طب سنتی- طب سنتی مبتنی بر شواهد- دفاع بد، بدترین حمله به خود!- جایگاه رسانه در هنجارسازی تخصصی- مطالبه‌گری و به چالش کشیدن حوزه‌های تخصصی- ارتقای سطح مخاطبان عام- گرداب سطحی پسندی سلیقه عامه- سوالاتی پیش روی فارس
undefined مطالعه متن کامل در:https://farsnews.ir/user170583930548/1716732562341516369
undefined این تحلیلها را دنبال کنید:https://farsnews.ir/user170583930548
undefined یاداشتهای معماری و تحول نهادی نظامهای کلان@Institutional_Macro_Systems_Architecture

۱۷:۱۳

۲۲ خرداد

thumnail
undefined ساده انگاری در مشکلات نظام تربیتundefined اردوان مجیدی
همه تصور می‌کنند مسأله را می‌توان یک‌بُعدی نگریست و با راه‌حل ساده‌ای از همان بُعد، حل کرد؛
و اینگونه می‌شود که یک طرف میز با نگاهی حق به جانب با چماق کلیدواژه «عدالت آموزشی» بر سر آن طرف میز می‌کوبد و طرف دیگر با کلیدواژه «کیفیت نامطلوب آموزش و عوارض آن» طرف دیگر میز را متهم می‌کند.
هر کس می خواهد با کشیدن بیشتر طناب از طرف خود، مشکل را حل کند، یا طنابهای دیگر را قیچی کند.
undefined مطالعه متن کامل در:https://farsnews.ir/user170583930548/1718045409295179737
undefined این تحلیلها را دنبال کنید:https://farsnews.ir/user170583930548
undefined یاداشتهای معماری و تحول نهادی نظامهای کلان@Institutional_Macro_Systems_Architecture

۷:۲۲

بازارسال شده از نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران
thumnail
undefined بحر تحویل عرشیه (از منظومه بحر طویل حماسه حضرت علی اکبر علیه السلام)undefinedاردوان مجیدی
مدتی است توفیق شد، و منظومه بحر طویلی را در حماسه حضرت علی اکبر علیه السلام، به عنایت الهی، در حد بضاعت و ظرفیت نویسنده، تقدیم آن حضرت می کنم. پیش از این، مطلع این منظومه را منتشر کرده بودم. به میمنت دهه اول ذی حجه، بخش بعدی این منظومه که عرشیه نام دارد، به تدریج منتشر می شود. ان شاء‌ الله.
🟢 بند اول - هو الحقhttps://farsnews.ir/user170583930548/1717787540601985875
🟢 چنین عرش بر آب است؛ هو الحی؛ بند دوم از عرشیه.https://farsnews.ir/user170583930548/1717957804024937324
🟢 که گوئی، و لا حول و لا قوه الا بالله؛ هو الهو؛ بند سوم از عرشیه.https://farsnews.ir/user170583930548/1718047668274522687

۱۵:۲۴