عکس پروفایل طرح ها و لوایح مجلسط

طرح ها و لوایح مجلس

۱,۵۳۵عضو
عکس پروفایل طرح ها و لوایح مجلسط
۱.۵هزار عضو

طرح ها و لوایح مجلس

در این کانال صرفاً متن طرح ها و لوایحی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول آنها قرائت می گردد، قرار داده می شود.
کانال معاونت قوانین مجلس : undefinedundefined ble.im/join/OWE2ZTllND
undefinedمدير كانال: @Admin_Mghavaninundefined

۱۹ آذر ۱۴۰۲

undefined طرح ها و لوایح اعلام وصول شده :
undefined ️ 1402/09/13- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
کانال معاونت قوانین مجلس :undefinedundefined ble.ir/join/OWE2ZTllND

۱۳:۱۸

لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.pdf

۷۳.۴ کیلوبایت

لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

۱۳:۱۸

۱ اردیبهشت

undefined طرح ها و لوایح اعلام وصول شده :
undefined ️ 1402/08/16- لایحه مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت(کنترل) و سایر فعالیت های غیرمجاز مرتبط با آنها
undefined ️ 1402/08/23- لایحه مقابله با تحریم ها- لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
undefined ️ 1402/09/20- طرح استفساریه ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (دوفوریتی)
undefined ️ 1402/09/28- لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی- طرح اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامی- لایحه اصلاح ماده (86) قانون تامین اجتماعی
undefined ️ 1402/10/10- لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
undefined ️ 1402/11/1- طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک- استفساریه مواد (3)، (4) و (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
undefined ️ 1402/11/9- لایحه استفساریه ماده (47) قانون مدیریت خدمات کشوری
undefined ️ 1402/11/25- لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا- لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا- لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلاundefined ️ 1402/12/21- طرح اصلاح برخی از احکام قانونی مرتبط با فرایند رسیدگی در دیوان عالی کشور
undefined ️ 1403/01/19- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور - بخش دوم (جداول)
undefined ️ 1403/01/20- طرح استفساریه بند (25) ماده (32) قانون انتخابات
undefined ️ 1403/01/27- طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت (19/02/1340 تا 14/07/1342)- طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
undefined متن کامل در کانال طرح ها و لوایح undefinedundefined @Tarh_Layehe
کانال معاونت قوانین مجلس :undefinedundefined ble.ir/join/OWE2ZTllND

۱۱:۱۹

۲ اردیبهشت

لایحه مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت(کنترل) و سایر فعالیت های غیرمجاز مرتبط با آنها.pdf

۱۹۶.۷۲ کیلوبایت

- لایحه مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت(کنترل) و سایر فعالیت های غیرمجاز مرتبط با آنها

۱۳:۳۸

لایحه مقابله با تحریم ها.pdf

۳۶۰.۰۷ کیلوبایت

- لایحه مقابله با تحریم ها

۱۳:۳۸

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم.pdf

۵۶۳.۰۱ کیلوبایت

- لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

۱۳:۳۸

طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی.pdf

۲۸۴.۱۵ کیلوبایت

- طرح استفساریه ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (دوفوریتی)

۱۳:۳۹

لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی.pdf

۲۳۷.۹۲ کیلوبایت

- لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

۱۳:۳۹

طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی.pdf

۲۷۴.۴۴ کیلوبایت

- طرح اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامی

۱۳:۳۹

لايحه اصلاح ماده (86) قانون تأمين اجتماعي.pdf

۲۴۱.۹۶ کیلوبایت

- لایحه اصلاح ماده (86) قانون تامین اجتماعی

۱۳:۴۰

لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.pdf

۴۷۲.۸۲ کیلوبایت

- لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

۱۳:۴۰

طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک.pdf

۴۱۳.۷۶ کیلوبایت

- طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک

۱۳:۴۰

استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.pdf

۴۵۳.۲۱ کیلوبایت

- استفساریه مواد (3)، (4) و (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

۱۳:۴۰

لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری.pdf

۳۱۸.۹۱ کیلوبایت

- لایحه استفساریه ماده (47) قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۳:۴۳

موافقت نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا.pdf

۵۵۳.۵۲ کیلوبایت

- لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

۱۳:۴۴

لایحه موافقت نامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا.pdf

۳۹۴.۲ کیلوبایت

- لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

۱۳:۴۴

طرح اصلاح برخی از احکام قانونی مرتبط با فرآیند رسیدگی در دیوان عالی کشور.pdf

۲۸۵.۲۱ کیلوبایت

- طرح اصلاح برخی از احکام قانونی مرتبط با فرایند رسیدگی در دیوان عالی کشور

۱۳:۴۵

استفساریه بند ۲۵ ماده ۳۲ قانون انتخابات.pdf

۲۷۳.۸۸ کیلوبایت

- طرح استفساریه بند (25) ماده (32) قانون انتخابات

۱۳:۴۶

طرح فهرست تصویب¬نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت.pdf

۲.۵۹ مگابایت

- طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت (19/02/1340 تا 14/07/1342)

۱۳:۴۷

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی.pdf

۱.۸۳ مگابایت

- طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

۱۳:۴۷