آ
۲.۲هزار عضو

آزمون ورودی مدارس انرژی اتمی

این کانال برای اطلاع رسانی در مورد فرآیند گزینش و ثبت نام در مدارس انرژی اتمی راه اندازی شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت aeschools.com مراجعه نمایید.