عکس پروفایل آموزش فهم قرآن در خانه و مدرسهآ
۳.۶هزار عضو

آموزش فهم قرآن در خانه و مدرسه

undefinedسوره های جزء سی،فعالیت، بازی،داستان مرتبط بافهم قران و نماز دبستانی ها درخانه ومدرسهundefinedتجربیات و شیوه های آموزش خاطراتی با سوره هاhttps://ble.ir/amozesh_fahmequranundefinedکلیپ،پاور،داستان صوتیhttps://ble.ir/rasane_amozeshe_fahmequran@zseify مدیرکانال