عکس پروفایل آپاداناکالا آ
۴ عضو

آپاداناکالا

💯 آپاداناکالا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دریچه تهویه درایران میباشد💯 ✅دریچه بخاری ✅دریچه آلومینیوم و گالوانیزه سفید ✅دریچه فنکویل ✅دریچه زنبوری ✅دریچه بلندگویی 🗨️ ارتباط با ما👤 🌐 https://apadanakala.com/about-us/ 💬 @ak_salse 09138890465 📞