عکس پروفایل عربی به روشی نو (تحریری)ع

عربی به روشی نو (تحریری)

۶۹عضو
عکس پروفایل عربی به روشی نو (تحریری)ع
۶۹ عضو

عربی به روشی نو (تحریری)

undefined️ بهترین دوره های آموزش زبان عربی undefinedundefined️ عبداله تحریری undefined
undefined️سیزده سال تدریس در مناطق ۱ و ۳ و ۴ تهرانundefined️دبیر مدارس دانش ، سپهر ، نگرش ، سلام ، مصباحundefined️مولف کتاب عربی جامع و همراه عربی کلیه پایه ها
https://arabictahriri.ir/

7-1-1-حل تمرین.pdf

۳۱۶.۱۵ کیلوبایت

تخته تدریس حل تمرین عربی پایه هفتمدرس اول.بخش۱: قیمة العلم
#حل_تمرین_پایه_هفتم#عربی_هفتم#درس_اول#بخش_۱

۱۷:۴۹