عکس پروفایل شرکت مسافرتی آرمین تراولش

شرکت مسافرتی آرمین تراول

۲۹۱عضو
عکس پروفایل شرکت مسافرتی آرمین تراولش
۲۹۱ عضو

شرکت مسافرتی آرمین تراول

undefinedشرکت خدمات مسافرتی،گردشگری و زیارتی آرمین تراولundefinedundefinedآدرس سایت: www.armintravel.ir undefined ----------undefinedشماره تماس:۰۲۱۵۶۴۳۴۹۰۰ الی۲ ۰۹۳۸۹۴۶۴۵۰۶----------undefinedارتباط با کانترundefined: @ARMINTRAVELL

۱۰ اردیبهشت

thumnail
undefined قیمت ارزundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/2/10
undefined دلار : 61,050undefined یورو : 65,340undefined دینار عراق : 46undefined پوند : 77,150undefined روبل روسیه : 660undefined درهم امارات : 16,670
 

۵:۰۰

thumnail
undefined آفر ویژه پروازهای آرمین تراولundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/2/10
undefined پرواز تهران به کیشundefined قیمت : 1,166,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tehran-Kish.html?t=1403-02-14
undefined پرواز کیش به تهرانundefined قیمت : 1,650,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Kish-Tehran.html?t=1403-02-13
undefined پرواز مشهد به تهرانundefined قیمت : 1,277,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Mashhad-Tehran.html?t=1403-02-13
undefined پرواز اهواز به تهرانundefined قیمت : 1,586,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/15undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Ahwaz-Tehran.html?t=1403-02-15
undefined پرواز تهران به قشمundefined قیمت : 1,651,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/16undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tehran-Gheshm.html?t=1403-02-16
undefined پرواز قشم به تهرانundefined قیمت : 1,550,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/11undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Gheshm-Tehran.html?t=1403-02-11
undefined پرواز بوشهر به تهرانundefined قیمت : 1,380,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Bushehr-Tehran.html?t=1403-02-13
undefined پرواز شیراز به مشهدundefined قیمت : 1,806,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/11undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Shiraz-Mashhad.html?t=1403-02-11
undefined تلفن تماس:02156434900
undefined برای رزرو بلیط به سایت مراجعه کنیدhttp://parandcharter.ir
 

۷:۲۸

۱۱ اردیبهشت

thumnail
undefined قیمت ارزundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/2/11
undefined دلار : 60,700undefined یورو : 64,960undefined دینار عراق : 46undefined پوند : 76,710undefined روبل روسیه : 660undefined درهم امارات : 16,640
 

۵:۰۰

thumnail
undefined آفر ویژه پروازهای آرمین تراولundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/2/11
undefined پرواز تهران به کیشundefined قیمت : 1,174,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tehran-Kish.html?t=1403-02-14
undefined پرواز کیش به تهرانundefined قیمت : 1,635,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Kish-Tehran.html?t=1403-02-13
undefined پرواز تهران به مشهدundefined قیمت : 1,327,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tehran-Mashhad.html?t=1403-02-14
undefined پرواز مشهد به تهرانundefined قیمت : 1,235,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Mashhad-Tehran.html?t=1403-02-13
undefined پرواز اهواز به تهرانundefined قیمت : 1,218,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Ahwaz-Tehran.html?t=1403-02-14
undefined پرواز تهران به شیرازundefined قیمت : 1,338,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tehran-Shiraz.html?t=1403-02-14
undefined پرواز تهران به شیرازundefined قیمت : 1,150,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tehran-Shiraz.html?t=1403-02-14
undefined پرواز تهران به قشمundefined قیمت : 1,637,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/16undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tehran-Gheshm.html?t=1403-02-16
undefined تلفن تماس:02156434900
undefined برای رزرو بلیط به سایت مراجعه کنیدhttp://parandcharter.ir
 

۷:۱۳

thumnail
undefined آفر ویژه پروازهای آرمین تراولundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/2/11
undefined پرواز تهران به بوشهرundefined قیمت : 1,293,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tehran-Bushehr.html?t=1403-02-14
undefined پرواز بوشهر به تهرانundefined قیمت : 1,224,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Bushehr-Tehran.html?t=1403-02-13
undefined پرواز تهران به لارundefined قیمت : 585,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tehran-Lar.html?t=1403-02-14
undefined پرواز شیراز به مشهدundefined قیمت : 1,752,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/11undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Shiraz-Mashhad.html?t=1403-02-11
undefined پرواز مشهد به شیرازundefined قیمت : 1,685,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/11undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Mashhad-Shiraz.html?t=1403-02-11
undefined پرواز تبریز به شیرازundefined قیمت : 1,694,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/12undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tabriz-Shiraz.html?t=1403-02-12
undefined پرواز کیش به اهوازundefined قیمت : 1,378,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Kish-Ahwaz.html?t=1403-02-13
undefined پرواز مشهد به اهوازundefined قیمت : 1,932,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/11undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Mashhad-Ahwaz.html?t=1403-02-11
undefined تلفن تماس:02156434900
undefined برای رزرو بلیط به سایت مراجعه کنیدhttp://parandcharter.ir
 

۸:۰۳

thumnail
undefined آفر ویژه پروازهای آرمین تراولundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/2/11
undefined پرواز استانبول به تهرانundefined قیمت : 2,311,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/12undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Istanbul-Tehran.html?t=1403-02-12
undefined پرواز تهران به دبیundefined قیمت : 3,570,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/21undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tehran-Dubai.html?t=1403-02-21
undefined پرواز نجف به تهرانundefined قیمت : 1,826,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/12undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Najaf-Tehran.html?t=1403-02-12
undefined پرواز تهران به تفلیسundefined قیمت : 2,989,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/21undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tehran-Tbilisi.html?t=1403-02-21
undefined پرواز تفلیس به تهرانundefined قیمت : 3,497,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tbilisi-Tehran.html?t=1403-02-13
undefined پرواز بغداد به تهرانundefined قیمت : 2,980,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Baghdad-Tehran.html?t=1403-02-13
undefined پرواز باتومی به تهرانundefined قیمت : 3,958,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Batumi-Tehran.html?t=1403-02-14
undefined پرواز ازمیر به تهرانundefined قیمت : 1,980,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/12undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Izmir-Tehran.html?t=1403-02-12
undefined تلفن تماس:02156434900
undefined برای رزرو بلیط به سایت مراجعه کنیدhttp://parandcharter.ir
 

۱۸:۱۳

۱۲ اردیبهشت

thumnail
undefined آفر ویژه پروازهای آرمین تراولundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/2/12
undefined پرواز شیراز به کیشundefined قیمت : 1,280,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/16undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Shiraz-Kish.html?t=1403-02-16
undefined پرواز مشهد به کیشundefined قیمت : 1,870,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/22undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Mashhad-Kish.html?t=1403-02-22
undefined پرواز کیش به اهوازundefined قیمت : 1,546,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Kish-Ahwaz.html?t=1403-02-14
undefined پرواز اهواز به کیشundefined قیمت : 1,520,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Ahwaz-Kish.html?t=1403-02-13
undefined پرواز رشت به کیشundefined قیمت : 1,727,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Rasht-Kish.html?t=1403-02-14
undefined پرواز ساری به مشهدundefined قیمت : 1,590,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/19undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Sari-Mashhad.html?t=1403-02-19
undefined پرواز اهواز به ساریundefined قیمت : 1,420,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/18undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Ahwaz-Sari.html?t=1403-02-18
undefined پرواز مشهد به بوشهرundefined قیمت : 1,576,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Mashhad-Bushehr.html?t=1403-02-13
undefined تلفن تماس:02156434900
undefined برای رزرو بلیط به سایت مراجعه کنیدhttp://parandcharter.ir
 

۷:۴۲

۱۳ اردیبهشت

thumnail
undefined قیمت ارزundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/2/13
undefined دلار : 62,650undefined یورو : 66,920undefined دینار عراق : 48undefined پوند : 78,370undefined روبل روسیه : 670undefined درهم امارات : 17,180
 

۵:۰۰

thumnail
undefined آفر ویژه پروازهای آرمین تراولundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/2/13
undefined پرواز کیش به اهوازundefined قیمت : 537,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Kish-Ahwaz.html?t=1403-02-13
undefined پرواز کیش به اصفهانundefined قیمت : 1,276,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Kish-Isfahan.html?t=1403-02-13
undefined پرواز تهران به بوشهرundefined قیمت : 1,195,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Tehran-Bushehr.html?t=1403-02-14
undefined پرواز اصفهان به کیشundefined قیمت : 1,383,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/15undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Isfahan-Kish.html?t=1403-02-15
undefined پرواز اهواز به کیشundefined قیمت : 1,409,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Ahwaz-Kish.html?t=1403-02-13
undefined پرواز مشهد به اصفهانundefined قیمت : 1,378,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/13undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Mashhad-Isfahan.html?t=1403-02-13
undefined پرواز اصفهان به مشهدundefined قیمت : 1,647,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/14undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Isfahan-Mashhad.html?t=1403-02-14
undefined پرواز آبادان به مشهدundefined قیمت : 1,018,000 تومانundefined تاریخ : 1403/2/16undefined خرید بلیطhttp://parandcharter.ir/Ticket-Abadan-Mashhad.html?t=1403-02-16
undefined تلفن تماس:02156434900
undefined برای رزرو بلیط به سایت مراجعه کنیدhttp://parandcharter.ir
 

۷:۲۷

۱۴ اردیبهشت

thumnail
undefined امروز جمعه
undefined 14 اردیبهشتundefined 3 Mayundefined 24 شوال
undefined جمله روز: لازم نیست حتماً عالی باشی تا شروع کنی، ولی حتماً باید شروع کنی تا بتوانی عالی باشی.

 

۴:۳۰

thumnail
undefined قیمت ارزundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/2/14
undefined دلار : 61,900undefined یورو : 66,090undefined دینار عراق : 47undefined پوند : 77,270undefined روبل روسیه : 665undefined درهم امارات : 16,970
 

۵:۰۰

۲۵ اردیبهشت

thumnail
آغاز پیش فروش #بليت قطارهاي #رجا براي بازه زماني ۱ الی ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۳ undefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedتاريخ شروع پيش فروش: undefined سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۵undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined  ساعت: ۱۴:۰۰ undefined فروش به صورت اينترنتي( سايت رجا و ساير سايت ها و اپليكيشن‌هاي مجاز)undefinedساعت: ۱۷:۰۰undefinedفروش همزمان اينترنتي و حضوری (آژانسها)undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined#سفر #فروش_بليت #مسافرت #قطار #مشهد #قطار_مشهد #گردشگری #ايران #بهار #قطار_زندگی #قطار_سبز #قطار_سریر #قطاررجا #قطار_آهو #قطار_سيمرغ #قطار_سپهر #اردیبهشت
#travel #rajarail #ticket #train #mashhad #tourism
┄┅┅┅┅❁undefined❁┅┅┅┅┄ راه های ارتباطی با آرمین تراولundefinedundefinedundefinedundefined02156434900undefined09925301136┄┅┅┅┅❁undefined❁┅┅┅┅┄ #تور_تفلیس #تور_گرجستان #آفرویژه #تور_خارجی #تورتفلیس #بلیط_قطار #بلیط_پرواز #رزرو_هتل #آرمین_تراول┄┅┅┅┅❁undefined❁┅┅┅┅┄ راه های ارتباطی با آرمین تراول در شبکه های اجتماعی وبسایتundefinedundefined www.armintravel.irکانال تلگرام:https://t.me/+R8h690HmGmNe9wCjکانال ایتا:https://eitaa.com/joinchat/4225826824Cb07af9a306کانال بله:https://ble.ir/armintravel

۶:۰۰

۲۷ اردیبهشت

thumnail
undefined‏ تور سوریهآفر ویژه با خدمات بالا
جهت دریافت اطلاعات تور و قیمت کلیلک کنیدundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedhttp://B2n.ir/b39672┄┅┅❁undefined❁┅┅┄ undefinedطریقه ثبت‌نام: بصورت حضوری و یا غیر حضوری با ارسال عکس پاسپورت از طریق ایتا،بله،تلگرام به آیدی:@armintravell┅┅❁undefined❁┅┅┄ راه های ارتباطی با آرمین تراولundefinedundefinedundefinedundefined 02156434900undefined 02156434901undefined09389464506undefined09925301134┄┅┅❁undefined❁┅┄ #تور_کربلا#کربلا#تورسوریه#آرمین_زیارتی#سوریه#زیارت#دمشق#حضرت_رقیه #حضرت_زینب#آرمین_تراول#تورکربلا┅┅❁undefined❁┅┄ راه های ارتباطی با آرمین تراول در شبکه های اجتماعی وبسایتundefinedundefined www.armintravel.irکانال تلگرام:https://t.me/+R8h690HmGmNe9wCjکانال ایتا:https://eitaa.com/joinchat/3705274603Cd2fd38445bکانال بله:https://ble.ir/armintravel

۸:۴۶

۳۰ اردیبهشت

thumnail
undefined‏آخرین به روز رسانی تورهای کربلاخرداد ۱۴۰۳تورهای کربلا به صورت زمینیجهت مشاهده تورها به سایت آرمین تراول مراجعه کنیدundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedhttp://B2n.ir/e20503http://B2n.ir/e20503http://B2n.ir/e20503تورهای کربلا به صورت هواییجهت مشاهده تورها به سایت آرمین تراول مراجعه کنیدundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedhttp://B2n.ir/y69967http://B2n.ir/y69967http://B2n.ir/y69967┄┅┅❁undefined❁┅┅┄ راه های ارتباطی با آرمین تراول در شبکه های اجتماعی وبسایتundefinedundefined www.armintravel.irکانال تلگرام:https://t.me/+R8h690HmGmNe9wCjکانال ایتا:https://eitaa.com/joinchat/3705274603Cd2fd38445bکانال بله:https://ble.ir/armintravel┅┅❁undefined❁┅┄ undefinedطریقه ثبت‌نام: بصورت حضوری و یا غیر حضوری با ارسال عکس پاسپورت از طریق ایتا،بله،تلگرام به آیدی:@armintravell
┅┅❁undefined❁┅┅┄ راه های ارتباطی با آرمین تراولundefinedundefinedundefinedundefined 02156434900undefined 02156434901undefined09389464506undefined09925301134┄┅┅❁undefined❁┅┄ #تور_کربلا#کربلا#تورهوایی_کربلا#آرمین_زیارتی#زیارت_کربلا#زیارت#تورکربلا_زمینی#امام_حسین #نجف#تور_کربلا_زمینی#آرمین_تراول#تورکربلا#عرفه#تورکربلا

۱۴:۳۰

۳ خرداد

thumnail
undefined توجه توجه undefinedتور کربلا به صورت یکسر هواییفقط ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان undefinedundefinedundefined
undefinedرفت به صورت هوایی undefined undefinedبرگشت به صورت زمینی undefined
undefined درجه الف undefinedundefinedرفت هواییundefinedبرگشت با اتوبوس وی آی پی(VIP)undefined۵ شب اقامت هتلی در نجف و کربلا undefinedهمراه با زیارت سامرا و کاظمین
undefinedundefinedهتل کربلا : لارسا یا مشابه undefinedundefinedهتل نجف: زینت الارض یا مشابه
undefinedتاریخ اعزام : ۱۳ خرداد ماه undefined
🟡undefined ۸.۰۰۰،۰۰۰ تسویه undefined🟡
جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید:undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedhttp://B2n.ir/w99198http://B2n.ir/w99198http://B2n.ir/w99198┅┅❁undefined❁┅┄ راه های ارتباطی با آرمین تراول در شبکه های اجتماعی وبسایتundefinedundefined www.armintravel.irکانال تلگرام:https://t.me/+R8h690HmGmNe9wCjکانال ایتا:https://eitaa.com/joinchat/3705274603Cd2fd38445bکانال بله:https://ble.ir/armintravel
#تور_کربلا#کربلا#تورهوایی_کربلا#آرمین_زیارتی#زیارت_کربلا#زیارت#تورکربلا_زمینی#امام_حسین #نجف#تور_کربلا_زمینی#آرمین_تراول#تورکربلا#عرفه#تورکربلا#سوریه#کربلا_یکسر_هوایی

۱۰:۴۵

۲۳ خرداد

thumnail
undefined امروز چهارشنبه
undefined 23 خردادundefined 12 Juneundefined 5 ذی الحجة
undefined جمله روز: بیش از آنکه آینده را حوادث پیرامونی ما رقم بزنند این اعتماد به نفس ماست که آن را می‌سازد.
 

۵:۳۰

thumnail
undefined قیمت ارزundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/3/23
undefined دلار : 59,050undefined یورو : 63,360undefined دینار عراق : 45undefined پوند : 75,130undefined روبل روسیه : 665undefined درهم امارات : 16,190
 

۶:۰۰

۲۴ خرداد

thumnail
undefined قیمت ارزundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/3/24
undefined دلار : 58,900undefined یورو : 63,910undefined دینار عراق : 45undefined پوند : 75,620undefined روبل روسیه : 660undefined درهم امارات : 16,150
 

۶:۰۰

۲۵ خرداد

thumnail
undefined امروز جمعه
undefined 25 خردادundefined 14 Juneundefined 7 ذی الحجة
undefined جمله روز: موفقیت مجموعه تلاش های کوچکی است که هر روز به طور مداوم تکرار شوند. (رابرت کلییر)
 

۵:۳۰

thumnail
undefined قیمت ارزundefined تاریخ بروزرسانی : 1403/3/25
undefined دلار : 59,100undefined یورو : 63,600undefined دینار عراق : 45undefined پوند : 75,420undefined روبل روسیه : 665undefined درهم امارات : 16,210
 

۶:۰۰