عکس پروفایل ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیاتس
۱.۲هزار عضو

ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات


مرجع رسمی ارتباط مستمر با ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، انتشار اخبار اعتاب مقدسه، اقدامات مواکب اربعین حسینی و فعالیت های جهادی در حوادث غیرمترقبه
ارتباط با ما:@atabat_farhangiwww.atabat.org