عکس پروفایل کانال اطلاع رسانی رویداد کیوبِستک
۸۷ عضو

کانال اطلاع رسانی رویداد کیوبِست

کانال اطلاع رسانی رویداد علمی و صنعتی طراحی و ساخت ماهواره مکعبی (کیوبِست)