عکس پروفایل صدای علوم تجربیص

صدای علوم تجربی

۶۸۶عضو
عکس پروفایل صدای علوم تجربیص
۶۸۶ عضو

صدای علوم تجربی

برای مشاهده موارد آموزشی بیشتر به سایت ما به آدرس زیر مراجعه نمایید :https://daneshpasand.ir

۱۷ اردیبهشت

مرآت هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲_230507_084417.pdf

۱.۷۲ مگابایت

آزمون مرآت هفتمتاریخ برگزاری : ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
#علوم_تجربی_هفتم#آزمون#تمام_دروس
undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۵:۴۷

مرآت هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲_230507_084505.pdf

۲.۰۱ مگابایت

آزمون مرآت هشتمتاریخ برگزاری : ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
#علوم_تجربی_هشتم#آزمون#تمام_دروس
undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۵:۴۷

مرآت نهم اردیبهشت ۱۴۰۲_230507_084531.pdf

۲ مگابایت

آزمون مرآت نهمتاریخ برگزاری : ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
#علوم_تجربی_نهم#آزمون#تمام_دروس
undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۵:۴۸

۱۸ اردیبهشت

thumnail
فیلم دستگاه گوارش و نحوه عمل دریچه برچاکنای(اپی گلوت) در هنگام غذا خوردن و سرفه کردن
#فیلم#علوم_تجربی_هفتم#فصل۱۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۱۰:۵۱

thumnail
مراحل انجام آنژیوگرافیدر این عمل که بالن زدن هم می گویند و در فیلم می بینید وسیله ای را در داخل رگی که به علت لخته خون بسته شده است وارد می کنند و لخته را به داخل وسیله می کشند و لخته خون را خارج می کنند
#فیلم#علوم_تجربی_هفتم#فصل۱۴

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۱۰:۵۵

نهم خرداد ۱۴۰۱ صبح_230508_202036.pdf

۳۴۶.۰۹ کیلوبایت

آزمون هماهنگ استانی علوم تجربیپایه نهمخرداد ۱۴۰۱ نوبت صبح
#آزمون#علوم_تجربی_نهم

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۱۷:۰۰

نهم خرداد ۱۴۰۱ عصر_230508_202351.pdf

۴۲۶.۵۹ کیلوبایت

آزمون هماهنگ استانی علوم تجربیپایه نهمخرداد ۱۴۰۱ نوبت عصر
#آزمون#علوم_تجربی_نهم

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۱۷:۰۰

نهم خرداد ۱۴۰۱ غائبین موجه_230508_202650.pdf

۴۲۶.۲۱ کیلوبایت

آزمون هماهنگ استانی علوم تجربیپایه نهمخرداد ۱۴۰۱ _ غائبین موجه
#آزمون#علوم_تجربی_نهم

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۱۷:۰۱

نهم شهریور ۱۴۰۱_230508_202818.pdf

۴۵۷.۳۷ کیلوبایت

آزمون هماهنگ استانی علوم تجربیپایه نهمشهریور ۱۴۰۱
#آزمون#علوم_تجربی_نهم

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۱۷:۰۲

۲۰ اردیبهشت

thumnail
جریان آب در بدن اسفنجهااسفنجها ساده ترین جانوران بی مهره هستند که هیچ دستگاهی در بدن خود ندارند و سوراخهایی در بدن خود دارند که آب از آنها وارد می شود و از حفره بزرگ بالای خارج می شود و در ضمن جریان یافتن آب مواد غذایی را از آب می گیرند و آب را به جریان می اندازند. در این فیلم نحوه جریان آب در بدن اسفنجها را می بینید
#علوم_تجربی_نهم#فیلم#فصل۱۳

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۱۸:۰۴

۲۱ اردیبهشت

thumnail
گیف
۰۰:۰۱
در شب جمعه شادی روح همه اموات و گذشتگان فاتحه ای تلاوت فرمایید
undefined @daneshpasand

۲:۱۷

۲۲ اردیبهشت

thumnail
ابزارهای خود را بسازیم
در این فیلم نحوه استفاده از وسایل مختلف و ساخت ماشین هایی که کار ما را آسان کنند نشان داده شده استتوصیه میکنم این فیلم را تا آخر ببینید
#علوم_تجربی_نهم#فیلم#فصل۹#فناوری

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۱۶:۵۵

۲۵ اردیبهشت

صدای علوم تجربی
مرآت هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲_230507_084417.pdf

هفتم.pdf

۴.۴۲ مگابایت

پاسخنامه آزمون مرآت هفتم
#علوم_تجربی_هفتم#آزمون#مرآت


undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۸:۱۷

صدای علوم تجربی
مرآت هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲_230507_084505.pdf

هشتم.pdf

۴.۶۴ مگابایت

پاسخنامه آزمون مرآت هشتم

#علوم_تجربی_هشتم#آزمون#مرآت


undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۸:۱۸

صدای علوم تجربی
مرآت نهم اردیبهشت ۱۴۰۲_230507_084531.pdf

نهم.pdf

۳.۹۴ مگابایت

پاسخنامه آزمون مرآت نهم

#علوم_تجربی_نهم#آزمون#مرآت


undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۸:۱۹

۲۸ اردیبهشت

نمونه سؤالات نوبت دوم.pdf

۶۲۵.۵۴ کیلوبایت

سؤالات مهم علوم تجربیپایه هشتم
با خواندن و تمرین کردن این سؤالات می توانید نمره خوبی در امتحانات نوبت دوم کسب نمائید .
#علوم_تجربی_هشتم#آزمون#نوبت_دوم
undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۲۰:۵۴

۲۹ اردیبهشت

صدای علوم تجربی
نمونه سؤالات نوبت دوم.pdf
پاسخ تشریحی سؤالات داده شده را همراه با توضیحات می توانید در فیلم آموزشی زیر مشاهده نمائید
https://www.aparat.com/v/1BOym

۵:۴۵

صدای علوم تجربی
نمونه سؤالات نوبت دوم.pdf
پاسخ تشریحی سؤالات داده شده را همراه با توضیحات می توانید در فیلم آموزشی زیر مشاهده نمائید
undefined https://www.aparat.com/v/1BOym

۵:۴۵

۵ خرداد

سوالات مهم علوم تجربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی سؤالات
می توانید در فیلم آموزشی زیر مشاهده نمائید
#علوم_تجربی_نهم#آزمون#نوبت_دوم
undefined https://www.aparat.com/v/7aCJBundefined @daneshpasand

۲۰:۲۹

۷ خرداد

thumnail
این دانش آموز عزیز وزن کلمات را پیدا کرده

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۱۹:۲۶