عکس پروفایل دانش پسندد

دانش پسند

۱,۰۴۶عضو
عکس پروفایل دانش پسندد
۱هزار عضو

دانش پسند

برای مشاهده موارد آموزشی بیشتر به سایت ما به آدرس زیر مراجعه نمایید :https://daneshpasand.ir
جهت ارتباط با مدیر کانال : @mohsen_pakravan

۱۳ بهمن

thumnail
علوم نهمفصل 9ماشین ها
مشاهده سؤالات در سایت https://daneshpasand.ir/matn9thf9
مشاهده فیلم آموزشی فصل 9https://www.aparat.com/v/OWpXj?playlist=1492758
مشاهده آنلاین پاورپوینت فصل9B2n.ir/r17566

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۷:۵۵

۱۵ بهمن

thumnail
سؤالات مهم علوم نهمفصل 9
مشاهده فیلم آموزشی پاسخ به سؤالاتhttps://www.aparat.com/v/SDWnG

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۲۰:۲۹

۲۰ بهمن

thumnail
جزوه علوم هشتمفصل 10مغناطیس
مشاهده سؤالات در سایت :https://daneshpasand.ir/matn8thf10
مشاهده فیلم آموزشی فصل 10 - مغناطیسhttps://www.aparat.com/v/BSCNy?playlist=1492781
مشاهده آنلاین پاورپوینت فصل 10 - مغناطیسB2n.ir/w97402


undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۱۲:۱۸

thumnail
مثالی از کاربرد اهرم ها در زندگی

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۱۹:۳۰

۲۴ بهمن

thumnail
نمونه سؤالات آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی تمام دروسهفتمهشتمنهم
برای مشاهده بر روی لینک زیر کلیک کنید :https://daneshpasand.ir/azmoon_sanjesh

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۲۱:۵۸

۲۵ بهمن

آزمون سنجش دستاوردهای یادگیری هفتم نوبت صبح.pdf

۵.۸۵ مگابایت

آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپایه هفتم نوبت صبحتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۸:۰۲

آزمون سنجش دستاوردهای یادگیری پایه هشتم.pdf

۶.۲ مگابایت

آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپایه هشتم نوبت صبحتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۸:۰۴

آزمون سنجش دستاوردهای یادگیری نهم نوبت صبح.pdf

۴.۹۷ مگابایت

آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپایه نهم نوبت صبحتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۸:۰۹

آزمون سنجش دستاوردهای یادگیری هفتم نوبت عصر.pdf

۴.۹۲ مگابایت

آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپایه هفتم نوبت عصرتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۱۶:۲۳

آزمون سنجش دستاوردهای یادگیری هشتم نوبت عصر.pdf

۵.۳۷ مگابایت

آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپایه هشتم نوبت عصرتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۱۶:۲۸

آزمون سنجش دستاوردهای یادگیری نهم نوبت عصر.pdf

۵.۵۶ مگابایت

آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپایه نهم نوبت عصرتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۱۶:۳۱

۲۹ بهمن

thumnail
آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپاسخنامه علوم تجربی پایه نهم نوبت صبحبه صورت کاملا تشریحیتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
برای مشاهده فیلم آموزشی پاسخنامه علوم نهم نوبت صبح بر روی لینک زیر کلیک کنید :https://www.aparat.com/v/YmRs9
undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۱۱:۵۴

thumnail
علوم نهمفصل 10نگاهی به فضا
مشاهده سؤالات در سایت https://daneshpasand.ir/matn9thf10
مشاهده فیلم آموزشی فصل 10https://www.aparat.com/v/mUgEN?playlist=1492758
مشاهده آنلاین پاورپوینت فصل 10B2n.ir/q12330

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۱۷:۱۶

۳۰ بهمن

thumnail
جزوه علوم هشتمفصل 11کانی ها
مشاهده سؤالات فصل 11 علوم هشتم در سایت :https://daneshpasand.ir/matn8thf11
مشاهده فیلم آموزشی فصل 11 علوم هشتم :https://www.aparat.com/v/uG54I?playlist=1492781
مشاهده آنلاین پاورپوینت فصل 11 علوم هشتم - کانی هاB2n.ir/z27979


undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand

undefined @daneshpasand

۱۴:۲۴

پاسخنامه هفتم صبح.pdf

۳۹.۰۴ کیلوبایت

پاسخنامه آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپایه هفتم نوبت صبحتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۱۹:۱۸

پاسخنامه هشتم صبح.pdf

۳۹.۲ کیلوبایت

پاسخنامه آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپایه هشتم نوبت صبحتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۱۹:۱۸

پاسخنامه نهم صبح.pdf

۳۹.۴۹ کیلوبایت

پاسخنامه آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپایه نهم نوبت صبحتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۱۹:۱۹

پاسخنامه هفتم عصر.pdf

۴۰.۵۹ کیلوبایت

پاسخنامه آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپایه هفتم نوبت عصرتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۱۹:۴۱

پاسخنامه هشتم عصر.pdf

۴۰.۷۴ کیلوبایت

پاسخنامه آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپایه هشتم نوبت عصرتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۱۹:۴۱

پاسخنامه نهم عصر.pdf

۳۹.۱۵ کیلوبایت

پاسخنامه آزمون سنجش فعالیت های یادگیریپایه نهم نوبت عصرتاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/daneshpasand
undefined @daneshpasand

۱۹:۴۵