عکس پروفایل صدای علوم تجربیص

صدای علوم تجربی

۶۸۵عضو
عکس پروفایل صدای علوم تجربیص
۶۸۵ عضو

صدای علوم تجربی

برای مشاهده موارد آموزشی بیشتر به سایت ما به آدرس زیر مراجعه نمایید :https://daneshpasand.ir

thumnail
انیمیشن نحوه فعالیت دستگاه گوارشبا این که فیلم به زبان اصلی است اما می توان به خوبی فهمید که در دستگاه گوارش چه روی می دهد
#علوم_تجربی_هفتم#فصل۱۲#فیلم
undefined برای پیوستن به کانال کلیک کنید :undefinedble.ir/join/NmNhNmFkM2
undefined @daneshpasand

۱۰:۱۲