عکس پروفایل دکتر بازاریابید
۴۹ عضو

دکتر بازاریابی

آموزش، مشاوره واجرا در حوزه فروش و بازاریابی، استقرار، چیدمان،تحلیل،معاینه فنی واحد فروش و بازاریابی، پایش وتحقیقات بازار. CRM، ساختارو سازماندهی و مهندسی واحد فروش www.doctorsales.irwww.marketingdoctor.ir t.me/alikhoobehinstagram.com/khooyeh.ir