عکس پروفایل اکومترا

اکومتر

۱,۰۶۶عضو
عکس پروفایل اکومترا
۱.۱هزار عضو

اکومتر

بررسی تحلیلی اخبار اقتصادیشناسایی اخبار جعلی
سوژه‌های خود را برای ما ارسال کنید.
www.ecometr.ir
Admin: @alinabaee

۱۳ خرداد

اکومتر
undefined undefined رشد ۵۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران undefined بعد از سال ۱۳۹۹ و شروع همه‌گیری کرونا، تعداد گردشگران بین‌المللی در سراسر جهان کاهش یافت. اما با اتمام همه‌گیری شرایط تغییر کرد و گردشگری مجدد رونق پیدا کرد. در همین رابطه وزیر میراث فرهنگی در اظهاراتی از افزایش تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال گذشته خبر داده است. undefined اما آیا این ادعا درست است؟ undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۵:۵۶

اکومتر
undefined undefined رشد ۵۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران undefined بعد از سال ۱۳۹۹ و شروع همه‌گیری کرونا، تعداد گردشگران بین‌المللی در سراسر جهان کاهش یافت. اما با اتمام همه‌گیری شرایط تغییر کرد و گردشگری مجدد رونق پیدا کرد. در همین رابطه وزیر میراث فرهنگی در اظهاراتی از افزایش تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال گذشته خبر داده است. undefined اما آیا این ادعا درست است؟ undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۵:۵۶

اکومتر
undefined undefined رشد ۵۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران undefined بعد از سال ۱۳۹۹ و شروع همه‌گیری کرونا، تعداد گردشگران بین‌المللی در سراسر جهان کاهش یافت. اما با اتمام همه‌گیری شرایط تغییر کرد و گردشگری مجدد رونق پیدا کرد. در همین رابطه وزیر میراث فرهنگی در اظهاراتی از افزایش تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال گذشته خبر داده است. undefined اما آیا این ادعا درست است؟ undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۵:۵۶

اکومتر
undefined undefined رشد ۵۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران undefined بعد از سال ۱۳۹۹ و شروع همه‌گیری کرونا، تعداد گردشگران بین‌المللی در سراسر جهان کاهش یافت. اما با اتمام همه‌گیری شرایط تغییر کرد و گردشگری مجدد رونق پیدا کرد. در همین رابطه وزیر میراث فرهنگی در اظهاراتی از افزایش تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال گذشته خبر داده است. undefined اما آیا این ادعا درست است؟ undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۵:۵۶

اکومتر
undefined undefined رشد ۵۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران undefined بعد از سال ۱۳۹۹ و شروع همه‌گیری کرونا، تعداد گردشگران بین‌المللی در سراسر جهان کاهش یافت. اما با اتمام همه‌گیری شرایط تغییر کرد و گردشگری مجدد رونق پیدا کرد. در همین رابطه وزیر میراث فرهنگی در اظهاراتی از افزایش تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال گذشته خبر داده است. undefined اما آیا این ادعا درست است؟ undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۵:۵۶

۲۱ خرداد

thumnail
undefined چرا برخی از آمارها گمراه‌کننده‎‌اند؟
undefined همواره اعداد و ارقام شاخص‌‌های اقتصادی می‌تواند با وجود درست بودن آن‌ها با تحلیل‌های نادرست همراه شود و مخاطبان را گمراه‌ کند. اخیراً نیز انتشار یک اینفوگرافی از مقایسه رشد اقتصادی ایران و سایر کشورهای منطقه، با بازخورد‌های متفاوتی روبرو شد و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای رد یا تأیید آن استدلال‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. اما بررسی‌های اکومتر بیانگر گمراه‌کننده بودن این مطلب بوده است.
undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید.@ecometr

۸:۴۲

اکومتر
undefined undefined چرا برخی از آمارها گمراه‌کننده‎‌اند؟ undefined همواره اعداد و ارقام شاخص‌‌های اقتصادی می‌تواند با وجود درست بودن آن‌ها با تحلیل‌های نادرست همراه شود و مخاطبان را گمراه‌ کند. اخیراً نیز انتشار یک اینفوگرافی از مقایسه رشد اقتصادی ایران و سایر کشورهای منطقه، با بازخورد‌های متفاوتی روبرو شد و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای رد یا تأیید آن استدلال‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. اما بررسی‌های اکومتر بیانگر گمراه‌کننده بودن این مطلب بوده است. undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۸:۴۲

اکومتر
undefined undefined چرا برخی از آمارها گمراه‌کننده‎‌اند؟ undefined همواره اعداد و ارقام شاخص‌‌های اقتصادی می‌تواند با وجود درست بودن آن‌ها با تحلیل‌های نادرست همراه شود و مخاطبان را گمراه‌ کند. اخیراً نیز انتشار یک اینفوگرافی از مقایسه رشد اقتصادی ایران و سایر کشورهای منطقه، با بازخورد‌های متفاوتی روبرو شد و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای رد یا تأیید آن استدلال‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. اما بررسی‌های اکومتر بیانگر گمراه‌کننده بودن این مطلب بوده است. undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۸:۴۲

اکومتر
undefined undefined چرا برخی از آمارها گمراه‌کننده‎‌اند؟ undefined همواره اعداد و ارقام شاخص‌‌های اقتصادی می‌تواند با وجود درست بودن آن‌ها با تحلیل‌های نادرست همراه شود و مخاطبان را گمراه‌ کند. اخیراً نیز انتشار یک اینفوگرافی از مقایسه رشد اقتصادی ایران و سایر کشورهای منطقه، با بازخورد‌های متفاوتی روبرو شد و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای رد یا تأیید آن استدلال‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. اما بررسی‌های اکومتر بیانگر گمراه‌کننده بودن این مطلب بوده است. undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۸:۴۲

اکومتر
undefined undefined چرا برخی از آمارها گمراه‌کننده‎‌اند؟ undefined همواره اعداد و ارقام شاخص‌‌های اقتصادی می‌تواند با وجود درست بودن آن‌ها با تحلیل‌های نادرست همراه شود و مخاطبان را گمراه‌ کند. اخیراً نیز انتشار یک اینفوگرافی از مقایسه رشد اقتصادی ایران و سایر کشورهای منطقه، با بازخورد‌های متفاوتی روبرو شد و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای رد یا تأیید آن استدلال‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. اما بررسی‌های اکومتر بیانگر گمراه‌کننده بودن این مطلب بوده است. undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۸:۴۲

اکومتر
undefined undefined چرا برخی از آمارها گمراه‌کننده‎‌اند؟ undefined همواره اعداد و ارقام شاخص‌‌های اقتصادی می‌تواند با وجود درست بودن آن‌ها با تحلیل‌های نادرست همراه شود و مخاطبان را گمراه‌ کند. اخیراً نیز انتشار یک اینفوگرافی از مقایسه رشد اقتصادی ایران و سایر کشورهای منطقه، با بازخورد‌های متفاوتی روبرو شد و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای رد یا تأیید آن استدلال‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. اما بررسی‌های اکومتر بیانگر گمراه‌کننده بودن این مطلب بوده است. undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۸:۴۲

اکومتر
undefined undefined چرا برخی از آمارها گمراه‌کننده‎‌اند؟ undefined همواره اعداد و ارقام شاخص‌‌های اقتصادی می‌تواند با وجود درست بودن آن‌ها با تحلیل‌های نادرست همراه شود و مخاطبان را گمراه‌ کند. اخیراً نیز انتشار یک اینفوگرافی از مقایسه رشد اقتصادی ایران و سایر کشورهای منطقه، با بازخورد‌های متفاوتی روبرو شد و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای رد یا تأیید آن استدلال‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. اما بررسی‌های اکومتر بیانگر گمراه‌کننده بودن این مطلب بوده است. undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۸:۴۲

۲۳ خرداد

thumnail
undefined به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم
undefined تقریباً همه کارشناسان حوزه انرژی معتقدند مصرف بنزین در ایران تناسبی با تعداد خودرو و جمعیت کشور ندارد. اما در برخی موارد مقایسه‌های انجام شده برای بیان این مسائل گمراه‌کننده و بعضاً نادرست است.
undefined اخیراً نیز عباس ملکی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف، مدعی شده ما به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم.
اما آیا این ادعا صحت دارد؟
undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید.@ecometr

۱۲:۲۹

اکومتر
undefined undefined به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم undefined تقریباً همه کارشناسان حوزه انرژی معتقدند مصرف بنزین در ایران تناسبی با تعداد خودرو و جمعیت کشور ندارد. اما در برخی موارد مقایسه‌های انجام شده برای بیان این مسائل گمراه‌کننده و بعضاً نادرست است. undefined اخیراً نیز عباس ملکی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف، مدعی شده ما به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم. اما آیا این ادعا صحت دارد؟ undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۱۲:۲۹

اکومتر
undefined undefined به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم undefined تقریباً همه کارشناسان حوزه انرژی معتقدند مصرف بنزین در ایران تناسبی با تعداد خودرو و جمعیت کشور ندارد. اما در برخی موارد مقایسه‌های انجام شده برای بیان این مسائل گمراه‌کننده و بعضاً نادرست است. undefined اخیراً نیز عباس ملکی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف، مدعی شده ما به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم. اما آیا این ادعا صحت دارد؟ undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۱۲:۲۹

اکومتر
undefined undefined به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم undefined تقریباً همه کارشناسان حوزه انرژی معتقدند مصرف بنزین در ایران تناسبی با تعداد خودرو و جمعیت کشور ندارد. اما در برخی موارد مقایسه‌های انجام شده برای بیان این مسائل گمراه‌کننده و بعضاً نادرست است. undefined اخیراً نیز عباس ملکی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف، مدعی شده ما به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم. اما آیا این ادعا صحت دارد؟ undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۱۲:۲۹

اکومتر
undefined undefined به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم undefined تقریباً همه کارشناسان حوزه انرژی معتقدند مصرف بنزین در ایران تناسبی با تعداد خودرو و جمعیت کشور ندارد. اما در برخی موارد مقایسه‌های انجام شده برای بیان این مسائل گمراه‌کننده و بعضاً نادرست است. undefined اخیراً نیز عباس ملکی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف، مدعی شده ما به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم. اما آیا این ادعا صحت دارد؟ undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۱۲:۲۹

اکومتر
undefined undefined به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم undefined تقریباً همه کارشناسان حوزه انرژی معتقدند مصرف بنزین در ایران تناسبی با تعداد خودرو و جمعیت کشور ندارد. اما در برخی موارد مقایسه‌های انجام شده برای بیان این مسائل گمراه‌کننده و بعضاً نادرست است. undefined اخیراً نیز عباس ملکی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف، مدعی شده ما به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم. اما آیا این ادعا صحت دارد؟ undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۱۲:۲۹

اکومتر
undefined undefined به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم undefined تقریباً همه کارشناسان حوزه انرژی معتقدند مصرف بنزین در ایران تناسبی با تعداد خودرو و جمعیت کشور ندارد. اما در برخی موارد مقایسه‌های انجام شده برای بیان این مسائل گمراه‌کننده و بعضاً نادرست است. undefined اخیراً نیز عباس ملکی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف، مدعی شده ما به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم. اما آیا این ادعا صحت دارد؟ undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۱۲:۲۹

اکومتر
undefined undefined به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم undefined تقریباً همه کارشناسان حوزه انرژی معتقدند مصرف بنزین در ایران تناسبی با تعداد خودرو و جمعیت کشور ندارد. اما در برخی موارد مقایسه‌های انجام شده برای بیان این مسائل گمراه‌کننده و بعضاً نادرست است. undefined اخیراً نیز عباس ملکی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف، مدعی شده ما به‌اندازه اروپا و چین بنزین مصرف می‌کنیم. اما آیا این ادعا صحت دارد؟ undefinedما را در اینستاگرام و روبینو دنبال کنید. @ecometr
thumnail

۱۲:۲۹