عکس پروفایل مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)م

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)

۱,۴۶۵عضو
عکس پروفایل مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)م
۱.۵هزار عضو

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)

✅کانال اطلاع‌رسانی دوره دوم دبیرستان فرهنگ زیر نظر دکتر حداد عادل
آدرس:ضلع شمال غربی پل سید خندان،خیابان پیشداد، پلاک ۶تلفن:۲۲۸۶۲۴۲۴/۲۲۸۶۹۴۹۰/۲۲۸۶۷۱۰۴دورنگار:۲۲۸۶۳۸۲۷تارنما: www.mehrefarhang.ir

۲۳ اردیبهشت

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 📚 اردو درسی جهت آمادگی امتحانات نهایی 🔰 ویژه دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم 🗓️ ۱۶ الی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ | ساعت ۷:۳۰_۱۸:۰۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۹:۱۱

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 📚 اردو درسی جهت آمادگی امتحانات نهایی 🔰 ویژه دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم 🗓️ ۱۶ الی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ | ساعت ۷:۳۰_۱۸:۰۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۹:۱۱

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 📚 اردو درسی جهت آمادگی امتحانات نهایی 🔰 ویژه دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم 🗓️ ۱۶ الی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ | ساعت ۷:۳۰_۱۸:۰۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۹:۱۱

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 📚 اردو درسی جهت آمادگی امتحانات نهایی 🔰 ویژه دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم 🗓️ ۱۶ الی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ | ساعت ۷:۳۰_۱۸:۰۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۹:۱۱

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 📚 اردو درسی جهت آمادگی امتحانات نهایی 🔰 ویژه دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم 🗓️ ۱۶ الی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ | ساعت ۷:۳۰_۱۸:۰۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۹:۱۱

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 📚 اردو درسی جهت آمادگی امتحانات نهایی 🔰 ویژه دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم 🗓️ ۱۶ الی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ | ساعت ۷:۳۰_۱۸:۰۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۹:۱۱

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 📚 اردو درسی جهت آمادگی امتحانات نهایی 🔰 ویژه دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم 🗓️ ۱۶ الی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ | ساعت ۷:۳۰_۱۸:۰۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۹:۱۱

۲۵ اردیبهشت

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ تصویر
thumnail
#کلیپ 🎞️
📚 اردو درسی جهت آمادگی امتحانات نهایی
🔰 ویژه دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم
🗓️ ۱۶ الی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ | ساعت ۷:۳۰_۱۸:۰۰
@farhang_dabirestan

۱۹:۰۲

۲۶ اردیبهشت

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 🔶 آغاز پیش‌ثبت‌نام دبیرستان پسرانه فرهنگ سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ ✔️ آزمون ورودی: ۷ اردیبهشت ماه 📞 شماره تماس: ۰۲۱ - ۲۲۸۶۹۴۹۰ ۰۲۱ - ۲۲۸۶۳۸۲۷ 💻 پیش‌ثبت‌نام در تارنمای: 🌐 www.mehrefarhang.ir @farhang_dabirestan
thumnail
🔶 پیش‌ثبت‌نام #تکمیل_ظرفیت دبیرستان پسرانه فرهنگ
سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳

✔️ آزمون ورودی: ۲۷ اردیبهشت ماه | ساعت ۱۴
📞 شماره تماس:۰۲۱ - ۲۲۸۶۹۴۹۰۰۲۱ - ۲۲۸۶۳۸۲۷
💻 پیش‌ثبت‌نام در تارنمای:🌐 www.mehrefarhang.ir
@farhang_dabirestan

۴:۵۲

thumnail
🔰 «رویداد ماجرای من»
📚 رونمایی از ۴۷ «کتاب داستان کوتاه»
🎒 به قلم ۴۷ دانش آموز دوره ی ۳۲ دبیرستان فرهنگ
✏️ کلاس نویسندگی پایه دهم
🗓 سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲
🔍 داوران :
💠 زین العابدین تقی پور🔹 نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس 🔹 بازیگر و کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون
💠 امیر حسین قیصری🔹طراح گرافیک
⏰ پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه / ساعت ۱۰
@farhang_dabirestan

۱۴:۱۶

۲۷ اردیبهشت

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 🔰 «رویداد ماجرای من» 📚 رونمایی از ۴۷ «کتاب داستان کوتاه» 🎒 به قلم ۴۷ دانش آموز دوره ی ۳۲ دبیرستان فرهنگ ✏️ کلاس نویسندگی پایه دهم 🗓 سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ 🔍 داوران : 💠 زین العابدین تقی پور 🔹 نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس 🔹 بازیگر و کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون 💠 امیر حسین قیصری 🔹طراح گرافیک ⏰ پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه / ساعت ۱۰ @farhang_dabirestan
thumnail
#گزارش_تصویری 📸
🔰 «رویداد ماجرای من»
📚 رونمایی از ۴۷ «کتاب داستان کوتاه»
🎒 به قلم ۴۷ دانش آموز دوره ی ۳۲ دبیرستان فرهنگ
✏️ کلاس نویسندگی پایه دهم
🗓 سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲
🔍 داوران :👤 زین العابدین تقی پور👤 امیر حسین قیصری
🗓️ پنجشنبه | ۲۷ اردیبهشت ماه
@farhang_dabirestan

۱۶:۴۶

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 🔰 «رویداد ماجرای من» 📚 رونمایی از ۴۷ «کتاب داستان کوتاه» 🎒 به قلم ۴۷ دانش آموز دوره ی ۳۲ دبیرستان فرهنگ ✏️ کلاس نویسندگی پایه دهم 🗓 سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ 🔍 داوران : 💠 زین العابدین تقی پور 🔹 نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس 🔹 بازیگر و کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون 💠 امیر حسین قیصری 🔹طراح گرافیک ⏰ پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه / ساعت ۱۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۶:۴۶

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 🔰 «رویداد ماجرای من» 📚 رونمایی از ۴۷ «کتاب داستان کوتاه» 🎒 به قلم ۴۷ دانش آموز دوره ی ۳۲ دبیرستان فرهنگ ✏️ کلاس نویسندگی پایه دهم 🗓 سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ 🔍 داوران : 💠 زین العابدین تقی پور 🔹 نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس 🔹 بازیگر و کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون 💠 امیر حسین قیصری 🔹طراح گرافیک ⏰ پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه / ساعت ۱۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۶:۴۶

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 🔰 «رویداد ماجرای من» 📚 رونمایی از ۴۷ «کتاب داستان کوتاه» 🎒 به قلم ۴۷ دانش آموز دوره ی ۳۲ دبیرستان فرهنگ ✏️ کلاس نویسندگی پایه دهم 🗓 سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ 🔍 داوران : 💠 زین العابدین تقی پور 🔹 نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس 🔹 بازیگر و کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون 💠 امیر حسین قیصری 🔹طراح گرافیک ⏰ پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه / ساعت ۱۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۶:۴۶

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 🔰 «رویداد ماجرای من» 📚 رونمایی از ۴۷ «کتاب داستان کوتاه» 🎒 به قلم ۴۷ دانش آموز دوره ی ۳۲ دبیرستان فرهنگ ✏️ کلاس نویسندگی پایه دهم 🗓 سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ 🔍 داوران : 💠 زین العابدین تقی پور 🔹 نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس 🔹 بازیگر و کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون 💠 امیر حسین قیصری 🔹طراح گرافیک ⏰ پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه / ساعت ۱۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۶:۴۶

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 🔰 «رویداد ماجرای من» 📚 رونمایی از ۴۷ «کتاب داستان کوتاه» 🎒 به قلم ۴۷ دانش آموز دوره ی ۳۲ دبیرستان فرهنگ ✏️ کلاس نویسندگی پایه دهم 🗓 سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ 🔍 داوران : 💠 زین العابدین تقی پور 🔹 نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس 🔹 بازیگر و کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون 💠 امیر حسین قیصری 🔹طراح گرافیک ⏰ پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه / ساعت ۱۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۶:۴۶

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 🔰 «رویداد ماجرای من» 📚 رونمایی از ۴۷ «کتاب داستان کوتاه» 🎒 به قلم ۴۷ دانش آموز دوره ی ۳۲ دبیرستان فرهنگ ✏️ کلاس نویسندگی پایه دهم 🗓 سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ 🔍 داوران : 💠 زین العابدین تقی پور 🔹 نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس 🔹 بازیگر و کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون 💠 امیر حسین قیصری 🔹طراح گرافیک ⏰ پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه / ساعت ۱۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۶:۴۶

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 🔰 «رویداد ماجرای من» 📚 رونمایی از ۴۷ «کتاب داستان کوتاه» 🎒 به قلم ۴۷ دانش آموز دوره ی ۳۲ دبیرستان فرهنگ ✏️ کلاس نویسندگی پایه دهم 🗓 سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ 🔍 داوران : 💠 زین العابدین تقی پور 🔹 نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس 🔹 بازیگر و کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون 💠 امیر حسین قیصری 🔹طراح گرافیک ⏰ پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه / ساعت ۱۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۶:۴۶

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 🔰 «رویداد ماجرای من» 📚 رونمایی از ۴۷ «کتاب داستان کوتاه» 🎒 به قلم ۴۷ دانش آموز دوره ی ۳۲ دبیرستان فرهنگ ✏️ کلاس نویسندگی پایه دهم 🗓 سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ 🔍 داوران : 💠 زین العابدین تقی پور 🔹 نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس 🔹 بازیگر و کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون 💠 امیر حسین قیصری 🔹طراح گرافیک ⏰ پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه / ساعت ۱۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۶:۴۶

مدرسۀ فرهنگ (دوره‌دوم)
🏞️ 🔰 «رویداد ماجرای من» 📚 رونمایی از ۴۷ «کتاب داستان کوتاه» 🎒 به قلم ۴۷ دانش آموز دوره ی ۳۲ دبیرستان فرهنگ ✏️ کلاس نویسندگی پایه دهم 🗓 سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ 🔍 داوران : 💠 زین العابدین تقی پور 🔹 نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس 🔹 بازیگر و کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون 💠 امیر حسین قیصری 🔹طراح گرافیک ⏰ پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه / ساعت ۱۰ @farhang_dabirestan
thumnail

۱۶:۴۶