عکس پروفایل جشنواره کتاب‌خوان و رسانهج

جشنواره کتاب‌خوان و رسانه

۴۲عضو
عکس پروفایل جشنواره کتاب‌خوان و رسانهج
۴۲ عضو

جشنواره کتاب‌خوان و رسانه

کانال رسمی جشنواره کتاب‌خوان و رسانهwww.festivalpl.ir
ارتباط با ادمین:@iranpladmin

۱۹ اسفند ۱۴۰۲

thumnail

۱۴:۴۳

thumnail
undefined تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره کتاب‌خوان و رسانه
undefined @festivalpl

۱۴:۴۴

thumnail

۱۴:۴۴

thumnail

۱۴:۴۴

thumnail

۱۴:۴۴

thumnail

۱۴:۴۴

thumnail
undefined تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره کتاب‌خوان و رسانه
undefined @festivalpl

۱۴:۴۴

thumnail

۱۴:۴۴

thumnail

۱۴:۴۴

thumnail

۱۴:۴۴

thumnail

۱۴:۴۴

thumnail
undefined تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره کتاب‌خوان و رسانه
undefined @festivalpl

۱۴:۴۴

thumnail

۱۴:۴۴

thumnail

۱۴:۴۴

thumnail

۱۴:۴۴

thumnail

۱۴:۴۴

thumnail
undefined تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره کتاب‌خوان و رسانه
undefined @festivalpl

۱۴:۴۵

thumnail

۱۴:۴۵

thumnail

۱۴:۴۵

۲۰ اسفند ۱۴۰۲

thumnail
undefined مروری بر دومین جشنواره کتابخوان و رسانه
اختتامیه این جشنواره 17 اسفند 1402 همزمان با آیین گرامیداشت بیستمین سالروز نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد
undefined @festivalpl

۱۳:۳۷