عکس پروفایل صندوق قرض الحسنه نورا ص
۲۱۲ عضو

صندوق قرض الحسنه نورا

دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴۰۸۷۹ پرداخت وام قرض الحسنه
پل ارتباطی بین خیرین و نیازمندان
روش های همکاری و راههای ارتباطی :
روابط عمومی: ۰۹۹۱۲۷۰۶۶۱۵
۶۶۱۹۳۸۳۶_۰۲۱
صندوق :۸ _۶۶۶۷۵۰۲۷ _۰۲۱www.gh-noora.ir