عکس پروفایل مدرسه کسب و کار بیمهم

مدرسه کسب و کار بیمه

۳۶۳عضو
عکس پروفایل مدرسه کسب و کار بیمهم
۳۶۳ عضو

مدرسه کسب و کار بیمه

undefined مدرسه‌ای برای تریبت نیروی انسانی متخصص در حوزه بیمهundefined چهارمین مدرسه از سلسله مدارس سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و داراییundefined https://insurance-businessschool.comارتباط با ادمین: @ibs_ir2

۲۴ آبان

thumnail

۸:۵۶

thumnail

۸:۵۶

thumnail

۸:۵۶

thumnail

۸:۵۶

thumnail

۸:۵۶

thumnail

۸:۵۶

thumnail

۸:۵۶

thumnail

۸:۵۶

thumnail
undefined گزارش تصویری روز پنجم مدرسه کسب‌وکار بیمه
سرفصل‌های آموزشی و مدرسین روز پنجم دوره آموزشی مدرسه کسب‌وکار بیمه عبارت‌اند از:
undefined مدیریت فکری و منابع انسانی در صنعت بیمه: دکتر حیدری
undefined مدیریت دعاوی حقوقی در صنعت بیمه: دکتر عزیززاده
undefined مدیریت فناوری بیمه‌ای: دکتر ارسطو
undefined علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به نشانی اینترنتی مدرسه کسب و کار بیمه مراجعه نمایند.
_مدرسه کسب و کار بیمهundefined️@ibs_irundefined www.insurance-businessschool.com

۱۳:۴۴

thumnail

۱۳:۴۴

thumnail

۱۳:۴۴

thumnail

۱۳:۴۴

thumnail

۱۳:۴۴

thumnail

۱۳:۴۴

۲۸ آبان

thumnail
undefined مدرسه کسب‌وکار‌ بیمه برگزار می‌کند:
undefined وبینار رایگان آشنایی با ساختار نهادها و شرکت‌های دولتی و خصوصی در صنعت بیمه
با حضور:undefined دکتر علیرضا دقیقی اصلمدرس دانشگاه و مشاور سابق رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
undefined دوشنبه | ۲۹ آبان‌ماهundefined ساعت ۱۰
undefined حضور عموم علاقه‌مندان بلامانع است.
undefined پیوند حضور در جلسه:undefined https://www.skyroom.online/ch/vaziry1377/ibs
undefined علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به نشانی اینترنتی مدرسه کسب و کار بیمه مراجعه نمایند.
__مدرسه کسب و کار بیمهundefined️@ibs_irundefined www.insurance-businessschool.com

۱۱:۰۰

۳۰ آبان

thumnail
undefined گزارش تصویری روز ششم مدرسه کسب‌وکار بیمه
سرفصل‌های آموزشی و مدرسین روز ششم دوره آموزشی مدرسه کسب‌وکار بیمه عبارت‌اند از:
undefined تکافل: دکتر راد
undefined علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به نشانی اینترنتی مدرسه کسب و کار بیمه مراجعه نمایند.
_مدرسه کسب و کار بیمهundefined️@ibs_irundefined www.insurance-businessschool.com

۱۱:۱۵

thumnail

۱۱:۱۵

thumnail

۱۱:۱۵

thumnail

۱۱:۱۵

thumnail

۱۱:۱۵