عکس پروفایل همیار مکانیک کوشاه

همیار مکانیک کوشا

۵۸عضو
عکس پروفایل همیار مکانیک کوشاه
۵۸ عضو

همیار مکانیک کوشا

آدرس سایتundefined: www.iranhmk.comشماره تماس شرکتundefined: 021-46891489مدیریت فروشundefined: 0912-6405904
شرکت همیار مکانیک کوشاهمیار سالمندان، معلولین و جانبازانباهم زندگی کنیم..

۱۴ شهریور

thumnail
undefinedبالابر پله رو همیارundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو همیار در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️ نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:Https://iranhmk.com

۱۲:۳۰

۲۶ مهر

thumnail
undefinedبالابر پله رو گردشی همیارundefined
undefinedنصب پله رو گردشی همیار در اصفهانundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️ نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:Https://iranhmk.com

۱۰:۵۲

thumnail
undefinedبالابر پله رو گردشی همیارundefined
undefinedنصب پله رو گردشی همیار در نارمکundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️ نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:Https://iranhmk.com

۱۱:۱۱

thumnail
undefinedبالابر پله رو گردشی همیارundefined
undefinedنصب پله رو گردشی همیار در پاسدارانundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️ نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:Https://iranhmk.com

۱۱:۴۴

thumnail
undefinedبالابر پله رو گردشی همیارundefined
undefinedنصب پله رو گردشی همیار در کرجundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️ نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:Https://iranhmk.com

۱۱:۵۸

thumnail
undefinedبالابر پله رو گردشی همیارundefined
undefinedنصب پله رو گردشی همیار در زعفرانیهundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️ نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:Https://iranhmk.com

۱۲:۵۷

۱ آذر

thumnail
undefinedبالابر پله رو گردشی همیارundefined
undefinedنصب پله رو گردشی همیار در همدانundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️ نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:Https://iranhmk.com

۵:۳۱

thumnail
undefinedبالابر پله رو همیارundefined
undefinedمستقیم یا گردشی؟undefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️ نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:Https://iranhmk.com

۵:۳۲

thumnail
undefinedبالابر پله رو همیارundefined
undefinedنصب پله رو گردشی همیار در شریعتیundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️ نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:Https://iranhmk.com

۵:۴۲

thumnail
undefinedهمیار مکانیک کوشاundefined
undefined تولید کننده تجهیزات مناسب سازی و توانبخشیundefined
@iranhmk
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:Https://iranhmk.com

۶:۰۷

thumnail
undefinedبالابر پله رو همیارundefined
undefinedنصب پله رو گردشی همیار در رامسرundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️ نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:Https://iranhmk.com

۷:۱۹

thumnail
undefinedپله برقی خانگی همیارundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️ نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:Https://iranhmk.com

۸:۰۰

۷ اسفند

thumnail
undefinedپله برقی خانگی همیارundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️ نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 91003555undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:https://iranhmk.com/بالا-بر-پله

۷:۳۴

thumnail
🟢پله برقی خانگی همیار🟢
undefined️ نصب پله رو گردشی همیار در شاهرود undefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined نصب آسان و بدون تخریبundefinedبدون محدودیت طبقاتundefinedقابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefinedضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefinedارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 91003555undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:https://iranhmk.com/بالا-بر-پله

۸:۲۲

thumnail
undefined پله برقی خانگی همیار undefined
undefined️ نصب پله پیما گردشی همیار در قم undefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined نصب آسان و بدون تخریبundefinedبدون محدودیت طبقاتundefinedقابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefinedضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefinedارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 91003555undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:https://iranhmk.com/بالا-بر-پله

۸:۳۱

thumnail
undefinedپله برقی خانگی همیار undefined
undefinedنصب صندلی پله رو در آذربایجان غربیundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefinedنصب آسان و بدون تخریبundefinedبدون محدودیت طبقاتundefinedقابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefinedضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefinedارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 91003555undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:https://iranhmk.com/بالا-بر-پله

۸:۳۳

thumnail
undefinedپله برقی خانگی همیارundefined
undefined️ نصب آسانسور پله‌ در رباط‌کریمundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined نصب آسان و بدون تخریبundefinedبدون محدودیت طبقاتundefinedقابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefinedضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefinedارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 91003555undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:https://iranhmk.com/بالا-بر-پله

۸:۴۲

۸ اسفند

thumnail
undefined پله برقی خانگی همیار undefined
undefined نصب پله پیما گردشی همیار در تبریز undefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined نصب آسان و بدون تخریبundefinedبدون محدودیت طبقاتundefinedقابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefinedضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefinedارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 91003555undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:https://iranhmk.com/بالا-بر-پله

۷:۴۳

thumnail
undefined پله برقی خانگی همیار undefined
undefined️ نصب نفر بر گردشی همیار در رشت undefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined نصب آسان و بدون تخریبundefinedبدون محدودیت طبقاتundefinedقابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefinedضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefinedارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 91003555undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:https://iranhmk.com/بالا-بر-پله

۷:۵۴

thumnail
undefined️پله برقی خانگی همیار undefined
undefinedنصب آسانسور راه پله در مراغهundefined
پله رو همیار مناسب منازلی که آسانسور ندارند یا به هر دلیلی اعم از هزینه بالا یا عدم امکان تخریب منزل، امکان نصب آسانسور نیست و رفت آمد را برای گروه های حساس بسیار طاقت فرسا میکند.@iranhmkundefinedپله رو در دو مدل مسیر مستقیم و گردشی طراحی و تولید میشود.undefined️نصب آسان و بدون تخریبundefined️بدون محدودیت طبقاتundefined️قابلیت توقف در هر لحظه و در هر پاگردundefined️ضمانت و گارانتی تعویض رایگان بدون قید و شرطundefined️ارسال و نصب رایگان سراسر ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر:شماره تماس شرکت:undefined021 - 91003555undefined021 - 46891489مدیریت فروش:undefined0912 - 6405904آدرس اینستاگرام:Https://instagram.com/iranhmkآدرس سایت:https://iranhmk.com/بالا-بر-پله

۸:۰۲