عکس پروفایل روابط عمومی جامعه مدرسینر

روابط عمومی جامعه مدرسین

۳۱۸عضو
عکس پروفایل روابط عمومی جامعه مدرسینر
۳۱۸ عضو

روابط عمومی جامعه مدرسین

undefined کانال رسمی روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
undefined کانال ایتا | eitaa.com/j_modarresin
undefined وب سایت | jameehmodarresin.org
undefined تلفن | 025-37743310
undefined آدرس | قم، خیابان معلم، کوچه 12

۱۰ اسفند

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان خوزستان
#خوزستان#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۲:۱۷

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیدای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان زنجان
#زنجان#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۲:۱۸

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیدای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان سمنان
#سمنان#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۴

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان سیستان و بلوچستان
#سیستان_و_بلوچستان#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۵

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان فارس
#فارس#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۵

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان قزوین
#قزوین#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۶

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیدای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان قم
#قم#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۶

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان کردستان
#کردستان#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۶

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان کرمان
#کرمان#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۷

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان کرمانشاه
#کرمانشاه#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۷

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیدای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان کهکیلویه و بویراحمد
#کهکیلویه_و_بویراحمد#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۷

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان گلستان
#گلستان#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۸

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان گیلان
#گیلان#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۸

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان لرستان
#لرستان#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۹

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان مازندران
#مازندران#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۹

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان مرکزی
#مرکزی#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۳۹

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیدای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان هرمزگان
#هرمزگان#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۴۰

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان همدان
#همدان#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۴۱

thumnail
undefined #تصاویر | کاندیدای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در استان یزد
#یزد#انتخابات#مجلس_خبرگان_رهبری
undefined @j_modarresin

۱۳:۴۱

#⃣ هشتگ‌های پرکاربرد #⃣با استفاده از هشتگ‌های زیر کاندیداهای مورد تأیید جامعه مدرسین در استان مورد نظر خود را پیدا کنید
#آذربایجان_شرقی | #آذربایجان_غربی | #اردبیل | #اصفهان | #ایلام | #بوشهر | #تهران | #چهارمحال_و_بختیاری | #خراسان_جنوبی | #خراسان_رضوی | #خراسان_شمالی |#خوزستان | #زنجان | #سمنان | #سیستان_و_بلوچستان | #فارس | #قزوین | #قم | #کردستان | #کرمان | #کرمانشاه | #کهکیلویه_و_بویراحمد | #گلستان | #گیلان | #لرستان | #مازندران | #مرکزی | #هرمزگان | #همدان | #یزد
undefined @j_modarresin

۱۳:۴۲