عکس پروفایل آستان‌ حضرت جعفر‌ بن‌ الرضا (ع)آ

آستان‌ حضرت جعفر‌ بن‌ الرضا (ع)

۸۸عضو
عکس پروفایل آستان‌ حضرت جعفر‌ بن‌ الرضا (ع)آ
۸۸ عضو

آستان‌ حضرت جعفر‌ بن‌ الرضا (ع)

۱۶ تیر ۱۴۰۲

thumnail
#استوری #ویدیو #ریلز
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۹:۳۴

۱۷ تیر ۱۴۰۲

thumnail
#استوری #پوستر
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۵:۴۹

thumnail
#اطلاعیه
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۵:۴۹

۱۸ تیر ۱۴۰۲

thumnail
#استوری #پوستر
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۷:۲۵

thumnail
#استوری #پوستر
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۷:۲۵

۱۹ تیر ۱۴۰۲

thumnail
#گزارش
undefined گزارش تصویری مراسم عید غدیر
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۸:۵۷

۲۰ تیر ۱۴۰۲

thumnail
#استوری #ویدیو #ریلز
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۵:۰۹

۲۵ تیر ۱۴۰۲

thumnail
undefinedundefinedundefined منتظر مانده ام این شور به آغاز رسد، یا اباعبدالله الحسین...
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۴:۰۲

۲۶ تیر ۱۴۰۲

thumnail
#اطلاعیه
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۶:۳۹

۲۷ تیر ۱۴۰۲

thumnail
#استوری #ویدیو #ریلز
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۲:۱۵

thumnail
#استوری #پوستر
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۲:۱۸

thumnail
#استوری #ویدیو #ریلز
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۸:۱۶

thumnail
#استوری #ویدیو #ریلز
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۸:۱۶

۲۸ تیر ۱۴۰۲

thumnail
undefined حی علی العزا، بحق الحسین عجل لولیک الفرج
undefined شما هم دعوتید
#اطلاعیه
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۷:۴۳

۲۹ تیر ۱۴۰۲

thumnail
#اطلاعیه
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۹:۲۰

thumnail
#گزارش
undefined گزارش تصویری شب اول از روضه محرم الحرام سال ۱۴۴۵ هجری قمری
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۲:۳۴

thumnail
#استوری #پوستر
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۵:۲۲

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

thumnail
#اطلاعیه
undefined #اربعین_حسینی #اربعین
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۲۳:۰۰

۲۰ شهریور ۱۴۰۲

thumnail
undefinedundefinedundefined اگرچه مشک ندارم، هنوز سقایم! می‌سوزد فرات از بلندای صدایم!
undefined آستان حضرت جعفر بن الرضا (شاه‌کرم) (ع)undefined العتبة الرضویة المقدسة جعفر بن الرضا (ع)undefined Jafar ibn Al-Reza holy shrine
undefined https://t.me/jafaribnalreza
undefined https://instagram.com/jafaribnalreza
undefined https://www.aparat.com/jafaribnalreza
undefined https://youtube.com/@jafaribnalreza
undefined https://twitter.com/jafaribnalreza
undefined https://eitaa.com/jafaribnalreza
undefined https://ble.ir/jafaribnalreza

۱۶:۲۸