عکس پروفایل جواب سوالات باشگاه آگاهج

جواب سوالات باشگاه آگاه

۹۹عضو
عکس پروفایل جواب سوالات باشگاه آگاهج
۹۹ عضو

جواب سوالات باشگاه آگاه

جهت پاسخ دادن به سوالات با نام کاربری و رمز آگاه‌تون وارد سایت bashgah.com شوید 🙂
جهت بهره‌مندی از ۱۵٪ تخفیف کارمزد به مدت سه ماه در قسمت معرفی معرف کد AS6108 وارد کنید 😉جهت خرید امتیاز پیام دهید@hmdhsiآدرس سایت: javabeagah.ir

۵ اردیبهشت

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۱۱پاسخ پیشنهادی: گزینه ۳۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۳:۵۱

۸ اردیبهشت

جواب سوالات جسورانه 1403/02/08
کد سوال: 140302012 (جسورانه)پاسخ: گزینه 1 (با توجه به اینکه الان پتروشیمی نوری بالای ۱۸ هزار تومن معامله میشه، پس تا ۴شنبه قطعا قیمت سهم بالای ۶ هزارتومان خواهد بود!)
کد سوال: 140302013 (جسورانه)پاسخ: گزینه 3
کد سوال: 140302014 (جسورانه)پاسخ: گزینه 2
"امتیاز مشارکت را 50 بزنید تا امتیازی از شما کم نشود."
توجه:تا پایان معاملات فردا صبر کنید و حتما خودتون هم بررسی کنید بعد به سوالات پاسخ بدید تا تصمیم بهتری بگیرید.
کد معرف سطح ۱۰: AS6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۲:۴۵

۹ اردیبهشت

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۱۵پاسخ پیشنهادی: گزینه ۴۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۶:۰۵

۱۰ اردیبهشت

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۱۶پاسخ پیشنهادی: گزینه ۳۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۶:۲۸

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۱۷پاسخ پیشنهادی: گزینه ۲۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۶:۳۵

۱۱ اردیبهشت

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۱۸پاسخ پیشنهادی: گزینه ۴۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۳:۵۵

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۱۹پاسخ پیشنهادی: گزینه ۳۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۶:۳۳

۱۲ اردیبهشت

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۲۰پاسخ پیشنهادی: گزینه ۴۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۲:۵۵

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۲۱پاسخ پیشنهادی: گزینه ۴۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۳:۱۵

۱۶ اردیبهشت

جواب سوالات جسورانه 1403/02/16
کد سوال: 140302022 (جسورانه)پاسخ: گزینه 3
کد سوال: 140302023 (جسورانه)پاسخ: گزینه 3
کد سوال: 140302024 (جسورانه)پاسخ: گزینه 3
"امتیاز مشارکت را 50 بزنید تا امتیازی از شما کم نشود."
توجه:تا پایان معاملات فردا صبر کنید و حتما خودتون هم بررسی کنید بعد به سوالات پاسخ بدید تا تصمیم بهتری بگیرید.
کد معرف سطح ۱۰: AS6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۲:۳۹

۱۸ اردیبهشت

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۲۵پاسخ پیشنهادی: گزینه ۲۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۴:۱۵

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۲۶پاسخ پیشنهادی: گزینه ۳۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۴:۲۱

۱۹ اردیبهشت

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۲۷پاسخ پیشنهادی: گزینه ۴۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۲:۱۸

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۲۸پاسخ پیشنهادی: گزینه ۳۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۲:۴۴

javabeagah (1).pdf

۱۹۳.۳۱ کیلوبایت

آگهی عرضه اولیه #شفامزمان: چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت@javabeagahبا فرض یک میلیون شرکت کننده نفری ۱۰۰ هزار تومن (۱۰۰ سهم) نهایتاً میرسه!

۱۷:۲۷

۲۲ اردیبهشت

جواب سوالات جسورانه 1403/02/22
کد سوال: 140302029 (جسورانه)پاسخ: گزینه 4
کد سوال: 140302030 (جسورانه)پاسخ: گزینه 4
کد سوال: 140302031 (جسورانه)پاسخ: گزینه 3
"امتیاز مشارکت را 50 بزنید تا امتیازی از شما کم نشود."
توجه:تا پایان معاملات فردا صبر کنید و حتما خودتون هم بررسی کنید بعد به سوالات پاسخ بدید تا تصمیم بهتری بگیرید.
کد معرف سطح ۱۰: AS6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۳:۲۹

۲۳ اردیبهشت

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۳۲پاسخ پیشنهادی: گزینه ۱۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۳:۴۷

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۳۳پاسخ پیشنهادی: گزینه ۳۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۴:۰۰

۲۴ اردیبهشت

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۳۴پاسخ پیشنهادی: گزینه ۴۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۲:۲۹

۲۵ اردیبهشت

thumnail
📣 جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه
کد سوال: ۱۴۰۳۰۲۰۳۵پاسخ پیشنهادی: گزینه ۲۷۵ امتیاز
کد معرف سطح ۱۰: As6108
کانال تلگرام:https://t.me/javabeagahکانال روبیکا:https://rubika.ir/javabeagahکانال ایتا:https://eitaa.com/javabeagahکانال آی‌گپ:https://iGap.net/javabeagahاینستاگرام:https://www.instagram.com/javabeagah/کانال بله:https://ble.ir/javabeagah

۱۳:۰۰