ع
۱.۸هزار عضو

علمداری به سبک فاطمی

محورهای فعالیت گروه علمداری
۱. پیگیری و ثبت دستاوردهای جلسات پژوهشی ۲. تبیین و تبلیغ سبک زندگی فاطمی با پویش "شبیه مادرم"۳. اعلام جلسات، سخنرانی‌ها و برنامه‌های مرتبط با ادعیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها
https://ble.ir/join/ZWIzOGRlYW