عکس پروفایل اطلاع رسانی هواشناسی خوزستانا

اطلاع رسانی هواشناسی خوزستان

۱۲۰عضو
عکس پروفایل اطلاع رسانی هواشناسی خوزستانا
۱۲۰ عضو

اطلاع رسانی هواشناسی خوزستان

کانال رسمی اداره کل هواشناسی استان خوزستان در پیام رسان”بله”

۲۲ خرداد

هشدار سطح زرد شماره ۹ مورخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستانوزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید و برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در بعد از ظهرها در مناطق غربی، مرکزی و نیمه جنوبی استان از اواسط روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ تا اواخر وقت جمعه ۲۶خرداد سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

۸:۵۰

هشدار زرد دریایی شماره11 مورخ 22 خرداد1402 اداره کل هواشناسی خوزستانوزش باد متوسط تا شدید و افزایش ارتفاع موج در شمال خلیج فارس و مناطق ساحلی و دور از ساحل استان خوزستان از شب سه شنبه تا اواخر وقت جمعه

۸:۵۱

۲۶ خرداد

هشدار سطح زرد16و هشدار دریایی سطح زرد 12مورخ26خرداد 1402 اداره کل هواشناسی خوزستاناز اوایل وقت فردا تا اواخر روز چهارشنبه وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی متوسط تا نسبتا شدید خواهد بود و احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی در بعدازظهرها در این مناطق وجود دارد.در این ایام شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.

۷:۴۱

۲۷ خرداد

هشدار سطح زرد شماره ۱۰ مورخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستانوزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید و تاثیر گردوخاک عراقی از اواسط روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ تا صبح روز دوشنبه ۲۹ خرداد سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

۱۷:۱۷

اصلاحیه هشدار سطح زرد شماره ۱۰ مورخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستانوزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید و تاثیر گردوخاک عراقی از اواسط روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ تا صبح روز دوشنبه ۲۹ خرداد در مناطق غربی، جنوبی غربی و تا حدودی مرکز استان سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

۱۷:۵۷

۲۹ خرداد

thumnail

۴:۰۹

۲ تیر

هشدار زرد 17 و هشدار زرد دریایی13 مورخ2تیر 1402 اداره کل هواشناسی خوزستانطی امروز وزش بادها درمناطق جنوبغرب وغرب متوسط خواهد بود.فردا وپس فردا وزش بادها در مناطق جنوبی وغربی ومرکزی متوسط تا نسبتا شدید پیش بینی می شود و احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی طی ساعانی از بعدازظهرها دراین مناطق وجود دارد.از اواسط وقت فردا تا اواسط روز دوشنبه شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.

۹:۰۸

۲۱ تیر

هشدارسطح نارنجی شماره9 مورخ 21 تیر1402 اداره کل هواشناسی خوزستانافزایش دما و وقوع دماهای 49 درجه و بالاتر و (در مناطق مرکزی ، غربی و جنوبی ثبت دمای 50 درجه ای طی روز جمعه و شنبه)از پیش از ظهر پنجشنبه تا اواخر وقت یکشنبه در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی و بخشهایی از شمال استان

۱۰:۳۱

۲۷ تیر

بازارسال شده از انجمن روابط عمومی هواشناسی
thumnail

۱۸:۱۹

۲۸ تیر

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره11 مورخ28تیر1402 اداره کل هواشناسی خوزستانافزایش دما و وقوع دماهای 49 درجه و بالاتر و (در مناطق مرکزی ، غربی و جنوبی ثبت دمای 50 درجه ای طی روز جمعه و شنبه و یکشنبه)از پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی و بخشهایی از شمال استان

۶:۰۳

۳۰ تیر

بازارسال شده از انجمن روابط عمومی هواشناسی
thumnail

۷:۰۸

بازارسال شده از انجمن روابط عمومی هواشناسی

1_5843951521.pdf

۱۸۰.۸۸ کیلوبایت

۱۵:۵۹

۵ مرداد

بازارسال شده از انجمن روابط عمومی هواشناسی
thumnail

۶:۰۸

۶ مرداد

بازارسال شده از انجمن روابط عمومی هواشناسی
thumnail

۱۴:۴۶

بازارسال شده از انجمن روابط عمومی هواشناسی
thumnail

۱۴:۴۶

۱۷ مرداد

بازارسال شده از انجمن روابط عمومی هواشناسی
thumnail

۵:۱۳

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 25 مورخ 17 مرداد1402 اداره کل هواشناسی خوزستانورود سامانه همرفتی ، بالا بودن ضرایب ناپایداری ورگبار و رعد و برق پراکنده ، وزش باد متوسط گاهی تندبادهای لحظه ای و احتمال برخاستن گردوخاک همرفتی و موقت در مناطق شمال شرقی و شرقی و ارتفاعات و در بقیه نقاط بصورت نقطه ای از اوایل وقت چهارشنبه تا اواخر وقت شنبه

۹:۴۰

۱۱ مهر

بازارسال شده از انجمن روابط عمومی هواشناسی
thumnail

۵:۲۳

۱۹ آبان

هشدار سطح زرد شماره 42 مورخ 19آبان 1402 اداره کل هواشناسی استان خوزستانسامانه بارشی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده سبب رگبار و رعد وبرق، وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه ای( در اغلب نقاط استان بویژه ارتفاعات)، بارش برف در ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط استان خواهد شد.

۸:۴۳