کانون جوانه ها

کانون جوانه ها

۳۳۴۲۱ عضو

در این کانال با آخرین اخبار و اطلاعات کانون جوانه‌ها؛ شامل خدمات، مسابقات و جشنواره‌ها، مطالب آموزشی در زمینه‌های بانکی، اقتصادی و سواد مالی، مطالب آموزشی عمومی و زنگ‌های تفریح بامزه و سرگرم کننده همراه شما هستیم. آی‌دی پاسخگوی کانال: @BmiKids

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»