عکس پروفایل گروه فرهنگی مردمی مجناگ

گروه فرهنگی مردمی مجنا

۳۶۷عضو
عکس پروفایل گروه فرهنگی مردمی مجناگ
۳۶۷ عضو

گروه فرهنگی مردمی مجنا

گروه فرهنگی مردمی مَجناگزارشات و عملکرد گروه در سایت زیر :www.majna.irشماره کارت گروه:6280231387889909بانک مسکن به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان

۲۳ فروردین

thumnail

۷:۳۱

به نام خدا شما عزیزان میتوانید جهت شادی روح از دست رفتگان خود خیرات اموات خود را جهت کمک به نیازمندان به شماره کارت های زیر واریز نمایید.
درگاه اینترنتی آنلاین:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۷:۳۱

۶ اردیبهشت

thumnail

۵:۳۸

به نام خدا شما عزیزان میتوانید جهت شادی روح از دست رفتگان خود خیرات اموات خود را جهت کمک به نیازمندان به شماره کارت های زیر واریز نمایید.
درگاه اینترنتی آنلاین:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۵:۳۸

thumnail

۱۷:۵۷

به نام خدااجرای طرح محله یار توسط گروه مردمی مجنا با همکاری معاونت محترم امور بانوان ریاست جمهوری ویژه بانوان در محله سهل آباد شهرستان مرودشت

اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:https://majna.ir/mahaleyar/
درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۷:۵۷

۱۳ اردیبهشت

thumnail

۱۶:۲۸

به نام خدابه لطف خدا و همت خیرین محترم،گروه مردمی مجنا شعبه شهرستان پاسارگاد، موفق به تهیه و توزیع تعدادی بسته غذایی، در بین نیازمندان این شهرستان شد.
با تشکر از تمام کسانی که ما را با کمک های مالی همراهی کردند.

اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:https://majna.ir/p-basteghazayi2/
درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۶:۲۹

۲۵ اردیبهشت

thumnail

۱۶:۵۶

به نام خدابرگزاری برنامه اوقات فراغت همراه با اهدای جوایز به تمامی شرکت کنندگان به مناسبت روز دختر توسط گروه مردمی مجنا شعبه شهرستان پاسارگاد*.

اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:
https://majna.ir/p_rozedokhtar403/

درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:
https://zarinp.al/majna.ir

undefined *شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۶:۵۶

۲۸ اردیبهشت

thumnail

۱۸:۰۹

به نام خدابرگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب های نوجوان و ارائه راهکار های موثر در مقابل فرد آسیب دیده توسط گروه مردمی مجنا شعبه شهرستان پاسارگاد*.

اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:
https://majna.ir/p-kargah3/

درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:
https://zarinp.al/majna.ir

undefined *شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۸:۰۹

۲ خرداد

thumnail

۱۷:۵۴

به نام خدااجرای طرح محله یار توسط گروه مردمی مجنا با همکاری معاونت محترم امور بانوان ریاست جمهوری ویژه بانوان در یکی از مدارس دخترانه به صورت کارگاه و مشاوره فردی با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهرستان مرودشت
اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:https://majna.ir/mahaleyar2/
درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۷:۵۵

۱۰ خرداد

thumnail

۶:۰۴

به نام خدا شما عزیزان میتوانید جهت شادی روح از دست رفتگان خود خیرات اموات خود را جهت کمک به نیازمندان به شماره کارت های زیر واریز نمایید.
درگاه اینترنتی آنلاین:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۶:۰۴

۲۳ خرداد

thumnail

۱۷:۵۲

به نام خدابه لطف خدا ، یکی از خیرین محترم گروه مردمی مجنا شعبه شهرستان پاسارگاد، موفق به تهیه و توزیع تعدادی بسته برنج، در بین نیازمندان این شهرستان شد.
با تشکر از تمام کسانی که ما را با کمک های مالی همراهی کردند.

اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:https://majna.ir/p_bastehberenj/
درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۷:۵۳

۲۴ خرداد

thumnail

۷:۰۱

به نام خدا شما عزیزان میتوانید جهت شادی روح از دست رفتگان خود خیرات اموات خود را جهت کمک به نیازمندان به شماره کارت های زیر واریز نمایید.
درگاه اینترنتی آنلاین:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۷:۰۱