عکس پروفایل گروه فرهنگی مردمی مجناگ

گروه فرهنگی مردمی مجنا

۳۹۶عضو
عکس پروفایل گروه فرهنگی مردمی مجناگ
۳۹۶ عضو

گروه فرهنگی مردمی مجنا

گروه فرهنگی مردمی مَجناگزارشات و عملکرد گروه در سایت زیر :www.majna.irشماره کارت گروه:6280231387889909بانک مسکن به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان

۲۹ آبان

thumnail

۱۶:۵۹

به نام خدا نوزدهمین (آخرین) توزیع پک های لوازم تحریر در بین دانش‌آموزان نیازمند شناسایی شده در یکی دیگر از مدارس حاشیه شهرستان مرودشت توسط گروه مردمی مجنالازم به ذکر است در این مدت بیش از ۵۶۰ بسته لوازم تحریر بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:https://majna.ir/lavazemtahrir20/
درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۶:۵۹

۱ آذر

thumnail

۱۸:۱۱

به نام خدا برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (خودکشی) به همراه اوقات فراغت همراه با اهدای جوایز در روستای احمد آباد کوهپایه توسط گروه مردمی مجنا
اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:https://majna.ir/kargah26/
درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۸:۱۱

۲ آذر

thumnail

۶:۵۱

به نام خدا شما عزیزان میتوانید جهت شادی روح از دست رفتگان خود خیرات اموات خود را جهت کمک به نیازمندان به شماره کارت های زیر واریز نمایید.
درگاه اینترنتی آنلاین:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۶:۵۱

۳ آذر

thumnail

۱۸:۵۳

به نام خدا برگزاری اردوی ۳ روزه توسط گروه مردمی مجنا در سه مدرسه دخترانه (هنرستان و دو دبیرستان ) و یک محله آسیب پذیر در شهرستان پاسارگاد جهت ارائه خدمات رایگان روانشناسی( پیشگیری از آسیب های اجتماعی)، آموزشی، بهداشت و برنامه های اوقات فراغت همراه با اهدای جایزه به نوجوانان.
اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:https://majna.ir/p-ordo2/
درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۸:۵۵

۵ آذر

thumnail

۱۸:۵۸

به نام خدا توزیع ۱۹ بسته گوشت گرم اهدا شده خیر محترم بین ۶ خانواده نیازمند تحت پوشش گروه مردمی مجنا
اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:https://majna.ir/bastegosht/
درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۸:۵۹

۷ آذر

thumnail

۱۹:۵۲

به نام خدا حضور مهندس مردانی بنیان گذار و رئیس گروه مردمی مجنا در برنامه تلویزیونی دلگشا به صورت زنده از شبکه استان فارس
اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:https://majna.ir/delgosha1402/
درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۹:۵۲

۸ آذر

thumnail

۱۸:۴۳

به نام خدا شب یلدا فرصتی برای شاد کردن نیازمندان توسط گروه مردمی مجنا
هر ۲۵ هزار تومان یک سهم
شما عزیزان می‌توانید جهت خرید بسته شب یلدا برای شاد کردن کودکان و خانواده نیازمندان با*هر تعداد سهم بیست و پنج هزار تومانی* در این پویش شرکت کنید
لطفاً با اشتراک گذاری این پوستر در این امر خدا پسندانه سهیم باشید
درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۸:۴۳

۹ آذر

thumnail

۷:۰۱

به نام خدا شما عزیزان میتوانید جهت شادی روح از دست رفتگان خود خیرات اموات خود را جهت کمک به نیازمندان به شماره کارت های زیر واریز نمایید.
درگاه اینترنتی آنلاین:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۷:۰۲

thumnail

۱۸:۵۴

به نام خدا برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی(خودکشی) به همراه اوقات فراغت( در یکی از مدارس) همراه با اهدای جوایز در یکی از روستاهای استان فارس توسط گروه مردمی مجنا
اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:https://majna.ir/kargah27/
درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۸:۵۴

۱۱ آذر

thumnail

۱۷:۳۳

به نام خدا برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (خودکشی) در روستای گرم آباد توسط گروه مردمی مجنا
اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:https://majna.ir/kargah28/
درگاه اینترنتی جهت کمک شما عزیزان:https://zarinp.al/majna.ir
undefined شماره کارت های رسمی گروه مردمی مجنا*:

بانک مسکن:
*6280-2313-8788-9909
بانک سپه: 5892-1070-4420-8448 به نام مهرجویان نیکوکار ایرانیان
آدرس سایت رسمی گروه مردمی مجنا :www.majna.ir
آدرس پیج اینستاگرام گروه مجنا:www.instagram.com/team_majna
آدرس کانال ایتا روانشناسی گروه مردمی مجناhttps://eitaa.com/ravanshenasi_majna
آدرس کانال بله گروه مردمی مجناhttps://ble.ir/majna
آدرس کانال تلگرام گروه مردمی مجنا:https://t.me/team_majna
آدرس کانال (اول) واتساپ گروه مردمی مجنا : https://chat.whatsapp.com/EwsGOSSF0cU40Csmvm5cf
آدرس کانال (دوم) واتساپ گروه مردمی مجنا :https://chat.whatsapp.com/LEtdIJBTXsBJhl68vgRuDS

۱۷:۳۳