عکس پروفایل اندیشکده بسیج و نهادهای مردمی انقلاب اسلامیا

اندیشکده بسیج و نهادهای مردمی انقلاب اسلامی

۴۲عضو
عکس پروفایل اندیشکده بسیج و نهادهای مردمی انقلاب اسلامیا
۴۲ عضو

اندیشکده بسیج و نهادهای مردمی انقلاب اسلامی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

معرفی اندیشکده بسیج و نهادهای مردمی انقلاب اسلامی
در میان نهادهای مردمی، نهاد بسیج ماهیتی کاملا متفاوت و دوگانه دارد و در میان نهادهای تاسیسی انقلاب اسلامی به عنوان محور می‌تواند قرار گیرد. بسییج در عین‌حال که نهادی حاکمیتی است، نهادی کاملا مردمی نیز هست. حال اگر ساختارها و رویه‌های موجود در طول زمان آن بتوانند این ماهیت را پوشش دهند بسیج را به اهداف خود نزدیکتر می‌کنند و در غیر این صورت آن را از ماهیت مبنایی خود دور می‌کنند.تجربیات متراکم این نهاد در سطوح کلان و خرد و در مسائل اصلی انقلاب اسلامی در صورتی که مبنای فعالیت‌های علمی قرار گیرند توان آن را دارند که موتور محرکه‌ای برای بسط الگوی حکمرانی مردمی در همه ابعاد حیات بشر باشند.به همین دلیل این اندیشکده از سال 1394 با انجام پژوهش‌های راهبردی و اقدامات ترویجی درصدد است تا به ارتقا و بهبود نهاد بسیج به‌عنوان تسهیل گر و کاتالیزور بسط حکمرانی مردمی در جمهوری اسلامی کمک نماید.
@mardomi_ir

۵:۵۳