عکس پروفایل ملاک های انتخاب در ازدواجم

ملاک های انتخاب در ازدواج

۱,۴۸۵عضو
عکس پروفایل ملاک های انتخاب در ازدواجم
۱.۵هزار عضو

ملاک های انتخاب در ازدواج

اینجا محل بارگزاری اطلاعات و صوتهای جلسه استاد اخوت و واسطین ازدواج است ، که جمعه ها در مدرسه قران برگزار میشد. ارتباط با مدیر کانال:@bigdelinoor

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

mellake.pdf

۱۰.۵۴ مگابایت

✅ سلسله جلسات بررسی ملاک‌های انتخاب در ازدواج
🎙️ استاد احمدرضا اخوت
🔶 متن پیاده‌شده جلسات اول تا چهاردهم

💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌ی اول : - دسته‌بندی مشکلات ازدواج در نه مورد - پرسش و پاسخ‌هایی در خصوص مشکلات واسطه‌ها - ضرورت پرداختن به مبانی ازدواج
💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌‌ی دوم : - تعیین مخاطب دوره- هدف از دوره سامان‌دهی واسطه‌های ازدواج در مدرسه قرآن - ایجاد مدرسه پیوند توحیدی- آمادگی برای ازدواج
💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌ی سوم : - طبقه‌بندی افراد در نظام آموزشی مدرسه پیوند توحیدی - بررسی مؤلفه دوم از مشکلات نه‌گانه ازدواج
💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌‌ی چهارم : - انواع تفکرات ناصحیح در امر ازدواج
💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌ی پنجم : - اشکال‌های ساختارهای معرفی - ویژگی‌های ساختارهای معرفی
💠 موضوعات مطرح شده در جلسه‌ی ششم : - آسیب‌شناسی قبل از ازدواج - بررسی عوامل ماورائی
💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌ی هفتم : - چگونگی شناخت ‌کفویت - تعریف کفویت - سطوح مختلف پیوند
💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌ی هشتم : - کفویت از لحاظ خلقی - کفویت فضل
💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌ی نهم : - بررسی صفتهای برآیند شاکله فرد - بررسی صفات منفی برای ازدواج - صفات پایه انسان
💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌ی دهم : - استطاعت- ضعف، عجله و کندی- نسبت انسان با امور درونیات انسان
💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌ی یازدهم : - انواع نیازها
💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌ی دوازدهم : بررسی اختلال‌های ازدواج اختلال در مسائل جنسی اختلال روانشناسی اختلال خانوادگیاختلال حواشی اختلال ذهنیت‌های اشتباه در ازدواج
💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌ی سیزدهم :- دسته‌بندی دعاها - منسک- دعا در امر ازدواج
💠 موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌ی چهاردهم :- موضوعاتی که در جلسه‌ی اول آشنایی باید به آن توجه داشت.

🔻کسب اطلاعیه جلسات و دسترسی به صوت و فایل جلسات: https://ble.ir/melake_ezdevaj
#متن_پیاده_شده_جلسات_ملاکهای_ازدواج #پیوند_توحیدی🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران🆔 @QuranEtratSchool🌐 www.QuranEtratSchool.ir

۳:۱۳

۲۴ خرداد ۱۴۰۲

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه اول: ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : - دسته‌بندی مشکلات ازدواج در نه مورد - پرسش و پاسخ‌هایی در خصوص مشکلات واسطه‌ها - ضرورت پرداختن به مبانی ازدواج 💠 موارد مورد مطالعه و بررسی برای جلسه آینده : - مطالعه کتاب بعد جنسیتی انسان -بررسی موارد یک و دو از مشکلات نه گانه مطرح شده در جلسه 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه اول

۲۱:۱۸

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه دوم: بیست و سوم دی ماه ۱۴۰۱ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : - تعیین مخاطب دوره -هدف از دوره سامان دهی واسطه های ازدواج در مدرسه قران -ایجاد مدرسه پیوند توحیدی -آمادگی برای ازدواج 💠 موارد مورد مطالعه و بررسی برای جلسه آینده : یافتن غرر گزاره های حقیقی برای آمادگی های قبل از ازدواج 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه دوم

۲۱:۱۸

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه سوم: سی دی ماه ۱۴۰۱ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : -طبقه بندی افراد در نظام آموزشی مدرسه پیوند توحیدی - بررسی مولفه دوم از مشکلات نه گانه ازدواج 💠 موارد مورد مطالعه و بررسی برای جلسه آینده : بررسی تفکرات ناصواب درباره ازدواج 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه سوم

۲۱:۱۹

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه چهارم_بخش اول: هفتم بهمن ماه ۱۴۰۱ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : - - 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه چهارم، بخش اول

۲۱:۱۹

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه چهارم_بخش دوم: هفتم بهمن ماه ۱۴۰۱ 💠 این بخش از کلاس به توصیه استاد بهتر است توسط همه افراد شنیده شود. اهمیت وساطت در ازدواج جهت مقابله با شیطان 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj
صوت جلسه چهارم ،بخش دوم

۲۱:۱۹

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه پنجم: چهاردهم بهمن ماه ۱۴۰۱ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : - اشکال‌های ساختارهای معرفی - ویژگی‌های ساختارهای معرفی 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه پنجم

۲۱:۲۰

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه ششم: بیست و یکم بهمن ماه ۱۴۰۱ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : - آسیب‌شناسی قبل از ازدواج -بررسی عوامل ماورایی 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه ششم

۲۱:۲۰

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه هفتم: پنجم اسفند ماه ۱۴۰۱ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : -چگونگی شناخت کفویت - تعریف کفویت -سطوح مختلف پیوند 💠 موارد مورد مطالعه و بررسی برای جلسه آینده : بررسی تفکرات ناصواب درباره ازدواج 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه هفتم

۲۱:۲۱

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه هشتم: دوازدهم اسفند ماه ۱۴۰۱ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : -کفویت از لحاظ خلقی -کفویت فضل 💠 موارد مورد مطالعه و بررسی برای جلسه آینده : یادگیری مطالب مرتبط با بحث کفویت (جلسه های هفتم و هشتم) 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه هشتم

۲۱:۲۱

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه نهم: نوزدهم اسفند ماه ۱۴۰۱ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : - بررسی صفتهای برآیند شاکله فرد - بررسی صفات منفی برای ازدواج -صفات پایه انسان 💠 موارد مورد مطالعه و بررسی برای جلسه آینده : مطالعه و دقت بر صفات پایه شاکله ساز که در انتهای جلسه به آن پرداخته شد. 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه نهم

۲۱:۲۲

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه دهم: چهارم فروردین ماه ۱۴۰۲ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : -استطاعت -ضعف، عجله و کندی -نسبت انسان با امور درونیات انسان 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه دهم

۲۱:۲۲

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه یازدهم: اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : -انواع نیازها 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه یازدهم

۲۱:۲۳

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه دوازدهم: هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : بررسی اختلال‌های ازدواج اختلال در مسائل جنسی اختلال روانشناسی اختلال خانوادگی اختلال حواشی اختلال ذهنیت‌های اشتباه در ازدواج 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه دوازدهم

۲۱:۳۰

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه سیزدهم: پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : دسته بندی دعاها منسک دعا در امر ازدواج 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه سیزدهم

۲۱:۳۱

ملاک های انتخاب در ازدواج
🎵 ✅ سلسله جلسات بررسی ملاک های انتخاب در ازدواج 🎙️ استاد احمدرضا اخوت 🔶 صوت جلسه چهاردهم: بیست و دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 💠 موضوعات مطرح شده در جلسه : -موضوعاتی که در جلسه اول آشنایی باید به آن توجه داشت 🔻کسب اطلاعیه جلسه ها و دسترسی به صوت و فایل جلسه ها: https://ble.ir/melake_ezdevaj #پیوند_توحیدی 🕋 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران 🆔 @QuranEtratSchool 🌐 www.QuranEtratSchool.ir
صوت جلسه چهاردهم

۲۱:۳۲

ملاک های انتخاب در ازدواج
mellake.pdf
متن صوتهای پیاده شده همه جلسات

۲۱:۳۲

بازارسال شده از پیوند توحیدی ، وساطت در ازدواج

base.apk

۱۴.۳۹ مگابایت

۲۱:۳۳

ملاک های انتخاب در ازدواج
base.apk
نرم افزار برای افزایش سرعت صوت جهت کاهش زمان برای گوش دادن

۲۱:۳۴

بسم الله ...بفرمایید هلو برو تو گلو 🍑ببینیم چند روزه صوتها را گوش میدید یا مطالعه میکنید😊

۲۱:۳۴