عکس پروفایل بنیاد رباتیک میسانب

بنیاد رباتیک میسان

۱۰۲عضو
عکس پروفایل بنیاد رباتیک میسانب
۱۰۲ عضو

بنیاد رباتیک میسان

undefinedبنیاد رباتیک میسانundefined undefinedتوسعه بنیادین رباتیک در سراسر ایرانundefined
undefined 051 - 36 61 91 91
undefined www.MisanRobo.ir

۷ مهر ۱۴۰۲

thumnail
undefined️ برگزاری دوره های موفق رباتیک میسان در
undefined#ارزوئیه
undefinedسپاس از همکار عزیزمانundefinedخانم مهندس شیبانی نژاد
undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک
undefinedبسته آموزشی رباتیک undefined روبوکوچولو undefined RoboTiny undefinedundefinedیکی از بهترین انتخاب های شماست و این قابلیت را دارد که ساعات شاد و هیجان انگیزی فارغ از اخبار و دغدغه های معمول این روزها را برای کودک دلبندتان خلق کند.undefined www.MisanRobo.ir

۱۸:۱۱

thumnail
undefined ساخت ربات های متنوع توسط دانش پژوهان میسانی undefinedدر undefined#ارزوئیهundefinedساخت آتشنشان و تست آن
undefinedسپاس از همکار عزیزمانundefinedخانم مهندس شیبانی نژادundefined #روبوکوچولو #روبوکمبات

undefinedخرید از طریق سایتundefined www.MisanRobo.ir

۱۸:۱۲

thumnail
undefined️ برگزاری دوره های موفق رباتیک میسان در
undefined#ارزوئیه
undefinedسپاس از همکار عزیزمانundefinedخانم مهندس شیبانی نژاد
undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک
undefined بسته آموزشی رباتیک undefined روبوکمبات undefined RoboCombat undefined
undefinedدر حال حاضر یکی از پرطرفدارترین و هیجان انگیزترین محصولات آموزشی می باشد.undefined www.MisanRobo.ir

۱۸:۱۳

thumnail
undefined️ برگزاری دوره های موفق رباتیک میسان در
undefined#ارزوئیه
undefinedسپاس از همکار عزیزمانundefinedخانم مهندس شیبانی نژاد
undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک
undefined بسته آموزشی رباتیک undefined روبوکمبات undefined RoboCombat undefined
undefinedدر حال حاضر یکی از پرطرفدارترین و هیجان انگیزترین محصولات آموزشی می باشد.undefined www.MisanRobo.ir

۱۸:۱۴

thumnail
undefined️ برگزاری دوره های موفق رباتیک میسان در
undefined#ارزوئیه
undefinedسپاس از همکار عزیزمانundefinedخانم مهندس شیبانی نژاد
undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک
undefined بسته آموزشی رباتیک undefined روبوکمبات undefined RoboCombat undefined
undefinedدر حال حاضر یکی از پرطرفدارترین و هیجان انگیزترین محصولات آموزشی می باشد.undefined www.MisanRobo.ir

۱۸:۱۴

thumnail
undefined ساخت ربات های متنوع توسط دانش پژوهان میسانی undefinedدر undefined#ارزوئیه undefinedساخت خدمتکار و تست آن توسط دانش پژوه عزیزمان🥰
undefinedسپاس از همکار عزیزمانundefinedخانم مهندس شیبانی نژاد
undefined www.MisanRobo.ir

۱۸:۱۵

thumnail
undefined ساخت ربات های متنوع توسط دانش پژوهان میسانی undefinedدر undefined#ارزوئیه undefinedساخت ربات خدمتکار و تست آن توسط عزیزان میسانیundefined
undefinedسپاس از همکار عزیزمانundefinedخانم مهندس شیبانی نژادundefined #روبوکوچولو #روبوکمبات

undefinedخرید از طریق سایتundefined www.MisanRobo.ir

۱۸:۱۷

thumnail
undefined ساخت ربات های متنوع توسط دانش پژوهان میسانی undefinedدر undefined#ارزوئیه undefinedساخت خدمتکار و تست آن توسط سنای عزیز🥰
undefinedسپاس از همکار عزیزمانundefinedخانم مهندس شیبانی نژاد
undefined www.MisanRobo.ir

۱۸:۱۸

۹ مهر ۱۴۰۲

thumnail
undefinedکلاسهای رباتیک میسان برای بچه های پرتلاش
undefined با تلاش همکار خوبمان سرکار خانم مهندس محمودنیاundefined
undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک

undefined www.MisanRobo.ir

۱۳:۴۷

thumnail
undefinedکلاسهای رباتیک میسان برای بچه های پرتلاش
undefined با تلاش همکار خوبمان سرکار خانم مهندس محمودنیاundefined
undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک

undefined www.MisanRobo.ir

۱۳:۴۷

thumnail
undefinedکلاسهای رباتیک میسان برای بچه های پرتلاش
undefined با تلاش همکار خوبمان سرکار خانم مهندس محمودنیاundefined
undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک

undefined www.MisanRobo.ir

۱۳:۴۷

thumnail
undefinedکلاسهای رباتیک میسان برای بچه های پرتلاش
undefined با تلاش همکار خوبمان سرکار خانم مهندس محمودنیاundefined
undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک

undefined www.MisanRobo.ir

۱۳:۴۸

thumnail
undefinedکلاسهای رباتیک میسان برای بچه های پرتلاش
undefined با تلاش همکار خوبمان سرکار خانم مهندس محمودنیاundefined
undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک

undefined www.MisanRobo.ir

۱۳:۵۲

thumnail
undefined برگزاری مسابقه پایان دوره روبوکمبات می تواند نتیجه بسیار موفقی از فعالیت شما در طول ترم باشدundefined
undefinedروز پایانی دوره روبوکمبات و مسابقه آن در تبریزundefined باتلاش همکار عزیزمان سرکار خانم مهندس میرزایی undefined

undefined www.MisanRobo.ir

۱۳:۵۹

thumnail
undefined برگزاری مسابقه پایان دوره روبوکمبات می تواند نتیجه بسیار موفقی از فعالیت شما در طول ترم باشدundefined
undefinedروز پایانی دوره روبوکمبات و مسابقه آن در تبریزundefined باتلاش همکار عزیزمان سرکار خانم مهندس میرزایی undefined

undefined www.MisanRobo.ir

۱۴:۰۵

thumnail
undefined در هنگام آموزش های رباتیک بیاد داشته باشید کودکان ، خلاق و نابغه هستند فقط شما بایستی راه را به آنها نشان دهید و خلاقیت را به عهده کودکان بگذارید.
undefined برگزاری دوره های موفق بنیاد رباتیک میسان

undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک


undefined www.MisanRobo.ir

۱۴:۲۸

thumnail
undefined در هنگام آموزش های رباتیک بیاد داشته باشید کودکان ، خلاق و نابغه هستند فقط شما بایستی راه را به آنها نشان دهید و خلاقیت را به عهده کودکان بگذارید.
undefined برگزاری دوره های موفق بنیاد رباتیک میسان

undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک


undefined www.MisanRobo.ir

۱۴:۲۸

thumnail
undefined در هنگام آموزش های رباتیک بیاد داشته باشید کودکان ، خلاق و نابغه هستند فقط شما بایستی راه را به آنها نشان دهید و خلاقیت را به عهده کودکان بگذارید.
undefined برگزاری دوره های موفق بنیاد رباتیک میسان

undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک


undefined www.MisanRobo.ir

۱۴:۲۸

thumnail
undefined در هنگام آموزش های رباتیک بیاد داشته باشید کودکان ، خلاق و نابغه هستند فقط شما بایستی راه را به آنها نشان دهید و خلاقیت را به عهده کودکان بگذارید.
undefined برگزاری دوره های موفق بنیاد رباتیک میسان

undefined #روبوکوچولو #روبوکمبات #روبوترونیک


undefined www.MisanRobo.ir

۱۴:۲۸

بنیاد رباتیک میسان در تلگرامhttps://t.me/misanrobo-----بنیاد رباتیک میسان در ایتاhttps://eitaa.com/misanrobo_ir-----بنیاد رباتیک میسان در روبیکاhttps://rubika.ir/misanrobo_ir-----بنیاد رباتیک میسان در سروش پلاسhttps://splus.ir/misanrobo_ir-----بنیاد رباتیک میسان در بلهhttps://ble.ir/misanrobo_ir-----بنیاد رباتیک میسان در آپاراتhttps://www.aparat.com/misanrobo

۱۷:۳۶