عکس پروفایل دوشنبه ۲۰ - آموزش علوم و فناورید

دوشنبه ۲۰ - آموزش علوم و فناوری

۱۸عضو
عکس پروفایل دوشنبه ۲۰ - آموزش علوم و فناورید
۱۸ عضو

دوشنبه ۲۰ - آموزش علوم و فناوری

https://vc.sru.ac.ir/ste-srttu-mon-20 برنامه دوشنبه ۲۰ در راستای ترویج علم هر دوشنبه ساعت ۲۰ به مدت ۲۰ دقیقه توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و انجمن علمی دانشجویی آموزش علوم برگزار می شود.

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

thumnail

۱۸:۳۵

undefinedدوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوریundefinedundefined*دوشنبه ۱۱ اردیبهشت* undefinedundefinedساعت 20undefined
برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم وفناوری در راستای ترویج علم هر دوشنبه ساعت ۲۰ به مدت ۲۰ دقیقه توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، دانشکده علوم پایه و انجمن علمی دانشجویی آموزش علوم) به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
این هفته:دکتر رسول عبداله میرزاییبا عنوان: "مقدمه ای بر هوش مصنوعی در آموزش"
علاقمندان می‌توانند پس از نصب برنامه Adobe Connect، از طریق لینک زیر وارد سامانه شده و با انتخاب گزینه مهمان در این برنامه هر هفته شرکت نمایند:
https://vc.sru.ac.ir/ste-srttu-mon-20
ادرس پست الکترونیکی به نشانی برای هرگونه مکاتبه لازم در این راستا معرفی می شود.
همچنین علاقمندان به منظور اطلاع از برنامه دوشنبه ۲۰، می توانند از کانال این برنامه به نشانی زیر استفاده نمایند ( اطلاع رسانی در هر دو کانال به صورت یکسان انجام می شود).
راه ارتباطی در بله https://ble.ir/monday20
راه ارتباطی در ایتاhttps://eitaa.com/monday20

۱۸:۳۵

۱ خرداد ۱۴۰۲

undefinedدوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوریundefinedundefinedدوشنبه 1 خرداد undefinedundefinedساعت 20undefined
برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم وفناوری در راستای ترویج علم هر دوشنبه ساعت ۲۰ به مدت ۲۰ دقیقه توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، دانشکده علوم پایه و انجمن علمی دانشجویی آموزش علوم) به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
این هفته:سرکار خانم فاطمه شهبازلوبا عنوان: "ارائه تجربه ای از نقش هدایتگری در کلاس های علوم مبتنی بر استم (STEM)"
علاقمندان می‌توانند پس از نصب برنامه Adobe Connect، از طریق لینک زیر وارد سامانه شده و با انتخاب گزینه مهمان در این برنامه هر هفته شرکت نمایند:
https://vc.sru.ac.ir/ste-srttu-mon-20
ادرس پست الکترونیکی به نشانی برای هرگونه مکاتبه لازم در این راستا معرفی می شود.
همچنین علاقمندان به منظور اطلاع از برنامه دوشنبه ۲۰، می توانند از کانال این برنامه به نشانی زیر استفاده نمایند ( اطلاع رسانی در هر دو کانال به صورت یکسان انجام می شود).
راه ارتباطی در بله https://ble.ir/monday20
راه ارتباطی در ایتاhttps://eitaa.com/monday20

۱۶:۱۹

thumnail

۱۶:۱۹