د

دبستان نهال اندیشه

۳۱۱عضو
د
۳۱۱ عضو

دبستان نهال اندیشه

دبستان اسلامی غیر دولتی نهال اندیشه با رویکرد قرآنی و خلاقیت پروریسامانه پیام 10008590کد ussd :*6655*666055#

۱۱ فروردین ۱۴۰۲

بازارسال شده از همکاران و دوستان منطقه 18
ﺩﺭ «ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ» ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ؛ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ «ﺧﻠﺒﺎﻥ»ﺁﻥ ﮐﯿﺴﺖ !!
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ «ﺯﻧﺪﮔﯽ» ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺪﺑﺮ ﺁﻥ‏ خداوند ﺍﺳﺖ…
به‌خدااعتمادداشته‌باشإِلَهِي وَ رَبِّي مَنْ لِي غَيْرُكَ...*

۲۱:۱۵

۲۴ فروردین ۱۴۰۲

بازارسال شده از دل نویس
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌undefined⃟🩷 یه چیزایی رو نمیشه
تو مدرسه یا دانشگاه یا بیرون
یاد گرفت
باید سر خونه و پای سفره #پدر و #مادر فهمید
مثله آبرو، حیا، شرف، شرافت،
از همه مهم تر چیزی که میشه یاد گرفت
#دوست_داشتن_واقعیه 🤍

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌🩷 ℒℴνℯ
‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎🩷 دلنویس
__
جانان که تُ باشی ...

۶:۱۴

۳۰ فروردین ۱۴۰۲

بازارسال شده از تربیت فرزند
undefinedundefined #مشاوره
خطرِ #دوبله‌های_کارتونهای_زیرزمینی برای کودکان
undefinedعدم شناخت و اشراف مناسب به کودک و فقدان نظارت، باعث شده دوبله‌های زیرزمینی هر روز صدایش بیشتر به گوشِ کودکان می‌رسد.undefined«فلسفی» روانشناس کودک و نوجوان: یکسری از دیالوگ‌هایی را در انیمیشن‌ها و برنامه‌های کودک می‌بینیم که علاوه بر اینکه متناسب با فرهنگ ما نیست باعث می‌شود بچه‌های ما این الفاظ و خشونت‌ها را در زندگی واقعی اعمال کنند./#تسنیم
undefined تربیت فرزند_

۱۸:۱۱

۳۱ فروردین ۱۴۰۲

بازارسال شده از همکاران و دوستان منطقه 18
یک دانش آموز دبستانی که در درس خواندن نسبت به همکلاسی هایش بیشترین تلاش را می کرد، همیشه از این متعجب بود که علی رغم تلاش هایش در امتحانات بهترین نمره را کسب نمی کند.او روزی از مادرش پرسید: مامان، به نظر تو من کودنم؟ من که همیشه با دقت به درس معلم گوش می کنم، چرا همیشه از دوستانم عقب هستم؟
مادر احساس می کرد که مدرسه احترام کافی به غرور پسرش نمی گذارد، اما نمی دانست که چگونه به او جواب بدهد.در امتحان بعدی هم که پسر فکر می کرد در کل مدرسه شاگرد اول می شود، جایی بهتر از رتبۀ هفتادم نگرفت.
وقتی به خانه رسید، دوباره همان سؤال را از مادرش پرسید. مادرش خیلی دوست داشت که به او جواب بدهد، بهرۀ هوشی هر کسی با دیگران متفاوت است و شاید کسی که شاگرد اول شده، از همۀ همکلاسی هایش باهوش تر است. اما دلش نیامد که این حرف ها را به او بگوید.
ذهن مادر همیشه مشغول این بود که چگونه به سؤال پسرش جواب بگوید والدین معمولاً عادت دارند که بچه هایشان را در چنین وضعیت هایی شماتت کنند و مثلاً بگویند: «برای این که تو خیلی بازیگوش هستی! برای این که اصلاً تلاش نمی کنی!». اما او می دانست علی رغم این که پسرش چندان باهوش نیست و حتی شاید کمی کندذهن است، با این حال پشتکار زیادی دارد.
او نمی خواست مثل والدین دیگر به پسرش جواب بدهد. زیرا می دید که پسرش با چه مشقتی درس می خواند و تلاش می کند. او می خواست جواب بهتر و کامل تری برای سؤال پسرش پیدا کند.
تا این که وقتی پسر از مقطع راهنمایی فارغ التحصیل شد، علی رغم این که زحمت کمتری نسبت به گذشته کشیده بود، نتایج بهتری کسب کرد. البته پیشرفت جهشی نکرده بود، اما نسبت به گذشته خوش بین تر شده بودمادرش برای تشویق، او را به کنار دریا برد. او در آنجا جواب پسرش را داد.
وقتی روی شن های ساحل نشسته بودند، به پسرش گفت: به پرنده هایی که در ساحل هستند، نگاه کن. وقتی موج به ساحل می کوبد، گنجشک ها به سرعت پرواز می کنند و به آسمان می روند مرغان دریایی چالاک نیستند و آغاز پرواز برایشان سخت است. اما در نهایت مرغان دریایی هستند که توان پرواز و گذر از دریاها را دارند.
چند سال از آن زمان گذشت. پسر با کارنامه ای خوب وارد بهترین دانشگاه شد.
در تعطیلات زمستانی، وقتی به شهر خودش برگشته بود، مدرسۀ سابقش از او دعوت کرد که برای دانش آموزان سخنرانی کند و تجربه هایش را با آنان در میان بگذارد. او خاطرۀ کنار دریا و جواب مادر به سؤالش را تعریف کرد. مادرهای دانش آموزان که در کنار آنها به حرف های او گوش می کردند و همین طور مادر خودش از شنیدن خاطره اش متأثر شدند و به گریه افتادند
یک مثل چینی می گوید «کسی که پشتکار دارد، می تواند ناتوانی هایش را جبران کند». کشاورز هر چه بیشتر زمین را شخم بزند و علف های هرز را وجین کند، محصول بیشتری برداشت می کند.نابغه نبودن مسئله ای نیست. اگر انسان تلاش بیشتری بکند و هر روز در کارش مقدار کمی پیشرفت کند، سرانجام روزی را خواهد دید که همچون مرغان دریایی از دریاها عبور می کند.
فردا حتما روز بهتری ست
نبینم غصه می خوری رفیق!نبینم زانوی غم بغل گرفته و نا امید شده ایاز رسیدن روزهای خوب ...نبینم به اعجاز امّید، کافر شده و بهآسمان آبی باورت رنگ خاکستری پاشیده ای!مبادا همچو ارغوان باشی؛که در آغوشِ گل ها و باز، غمگین است!مبادا همچو نیلوفر مرداب؛ ناامید باشیاز خواستن ها و رسیدن هامبادا خودت را باخته باشی رفیق!که شاید امروز، همان روزی که می خواستی نبود،همه چیز همانجوری که میخواستی پیش نرفتو تلاش هایت بی نتیجه ماند؛ اما به نیلوفرهای خسته ی مردابو ارغوان های دلشکسته بگو؛که فردا روزِ بهتری ست...خورشیدِ امّید، خواهد تابید،پرستوها نخواهند کوچید و قاصدک هابا خودشان خبرهای خوبی خواهند آورد،فردا؛ حتما روز بهتری ست ...امید فردایی بهتر تا درودی دیگــــــــــر بدرود

۱۹:۲۲

۸ مرداد ۱۴۰۲

بازارسال شده از هیئت حضرت بقیة الله عج
thumnail
بسم الله الرحمن الرحیمهیئت حضرت بقیة الله عججلسه اول هفتگی ; 10 مرداد ماه_ سه شنبه ساعت ۱۸
با سخنرانی برادر محمد مهدی بیاتمداحی ذاکرین اهل بیت
در محل مدرسه نهال اندیشهundefined
منتظر دیدار همه دوستان راس ساعت ۱۸ هستیمانشاالله هیئت سر زمان شروع میشود.
دوستان به باقی رفقا هم اطلاع بدهند.
لینک کانال بله ؛ https://ble.ir/kalame_tayebbe

۱۷:۳۱

بازارسال شده از تیزهوشان با امیر ملک
دوره آموزشی آفلاین هوش کلامی شامل حداقل پنج ساعت ویدیو آموزشی و حل انواع تست های هوش کلامی و تکنیک های حل سریع تر سوالات برای آمادگی در آزمون تیزهوشان به قیمت ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد
دوره آفلاین هوش کلامی+برنامه ریزی هفتگی و پشتیبانی + ۴ آزمونک + ارتباط با اولیا (بعد از آزمونک ها)+رفع اشکال تمارین به قیمت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد
لازم به ذکر است این دوره فقط برای هوش کلامی است و تا آخر تابستان اجرا و تمام میشود و دوره های هوش ریاضی و هوش تصویری پاییز و زمستان برگزار میشود
دوستانی که تمایل دارن هر کدام از دوره های بالا را داشته باشند به شماره کارت:6037 9982 1056 7227بنام امیر ملک تبریزیمبلغ را واریز کرده و رسید را به ایدی: @amirmalektabrizi بفرستید

۱۷:۳۲

۲۵ مرداد ۱۴۰۲

بازارسال شده از هیئت حضرت بقیة الله عج
thumnail
#گزارش_تصویریهیئت حضرت بقیه الله عج
هیئت هفتگی ؛ جلسه سوم
سخنران : برادر ارجمند محمد مهدی بیاتمداحی مداحان اهل بیت
سه شنبه ۲۴ مرداد ساعت ۱۸ حسینیه مدرسه نهال اندیشه
لینک کانال :
https://ble.ir/kalame_tayebbe

۴:۴۱

بازارسال شده از هیئت حضرت بقیة الله عج
thumnail
#گزارش_تصویریهیئت حضرت بقیه الله عج
هیئت هفتگی ؛ جلسه سوم
سخنران : برادر ارجمند محمد مهدی بیاتمداحی مداحان اهل بیت
سه شنبه ۲۴ مرداد ساعت ۱۸ حسینیه مدرسه نهال اندیشه
لینک کانال :
https://ble.ir/kalame_tayebbe

۴:۴۱

۶ مهر ۱۴۰۲

بازارسال شده از هجده آباد
thumnail
undefinedحالشو دارید صبح جمعه پیاده روی کنید ؟
undefined از شهدا تا شهدا
undefined ساعت ۸ صبح از #گلزار_شهدای_یافت_آباد به سمت مقبره شهدای گمنام #بوستان_قائم بصورت خانوادگی پیاده روی می‌کنیم ، شما هم دعوتید...
undefined عمود هجده ؛ اخبار فرهنگی ، اجتماعی ، هنری و ورزشی منطقه هجده تهران@amude18

۱۲:۲۷

۲۴ مهر ۱۴۰۲

بازارسال شده از هیئت حضرت بقیة الله عج
thumnail
بسم الله الرحمن الرحیمهیئت حضرت بقیة الله عججلسه دهم هفتگی ; ۲۵ مهر ماه_ سه شنبه ساعت ۱۸:۳۰
با سخنرانی برادر محمد مهدی بیاتمداحی ذاکرین اهل بیت
در محل مدرسه نهال اندیشهundefined
منتظر دیدار همه دوستان راس ساعت ۱۸:۳۰ هستیمانشاالله هیئت سر زمان شروع میشود.
دوستان به باقی رفقا هم اطلاع بدهند.
لینک کانال بله ؛ https://ble.ir/kalame_tayebbe

۱۱:۰۰

۸ آبان ۱۴۰۲

بازارسال شده از هجده آباد
سلام
undefinedانصافاً اگه مترو بیاد وسط #یافت_آباد چقدر به حمل و نقل و آسایش و رفاه شهروندان منطقه هجده کمک می‌کنه ؟!
undefinedاصلأ چرا نباید منطقه ای با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ی ایستگاه مترو داخل خودش داشته باشه؟! undefined
undefined خب ی کارزار تو سایت خبرگزاری فارس برآی پیگیری این مطالبه مردمی راه افتاده که اگه تعداد امضا هاش به ی عدد بالایی برسه موضوع از طریق دولت و مجلس و ... پیگیری میشه...

undefined اگه منطقه هجده ای هستی و پیشرفت محل زندگی و یا کارت مهمه، همین الان به این آدرس برو و احداث ایستگاه مترو در یافت آباد رو امضا کنundefinedundefinedundefined
https://www.farsnews.ir/my/c/176098

#هجده_آباد#رسانه_اختصاصی_شهروندان_منطقه_هجده_تهران
undefined t.me/abaad18undefined instagram.com/18abadundefined eitaa.com/abaad18undefined Ble.ir/18abadundefined www.18abad.ir

۱۰:۵۶

۲۱ آبان ۱۴۰۲

thumnail

۷:۴۱

thumnail

۷:۴۱

thumnail

۷:۴۱

۲۶ آبان ۱۴۰۲

بازارسال شده از تربیت فرزند
thumnail
undefinedundefined #مشاوره

بچه های #باهوش ولی بدون خلاقیت بچه هایی به شدت وظیفه شناس، درس خوان، مؤدب و همراه هستند و بسیار مورد علاقه ی معلم ها هستند.
اما تحمل کوچکترین شکست را ندارند و اگر نمره ی ۲۰ شان ۱۹ شود غصه میخورند.
این بچه ها را والدین هم خیلی دوست دارند

در حالی که بهترین ترکیب حالت بچه های باهوش و خلاق است.
این بچه ها خیلی راحت نیستند. برای این که بچه های خلاق داشته باشید باید آماده باشید، کودک متعادل و کودک آرزوها، کودک سختی است اگر برای پرورش مراحل بعدی این کودک آماده نباشید اذیت خواهید شد چون اصلاً بچه های راحتی نیستند.

undefined تربیت فرزند_

۱۴:۵۱

۷ آذر ۱۴۰۲

بازارسال شده از تربیت فرزند
thumnail
undefined
undefined #مشاوره

#تربیت_ده_قسمت_دارد

۹ قسمتش به عهده ی #مادر خانواده است و آن ۱ قسمت باقیمانده که از ۹ قسمت مهمتر است
به عهده ی #پدر است.

undefinedundefined و آن اینست که مرد به #مادر خانواده توجه کافی داشته باشد.

undefined تربیت فرزند
_

۷:۲۳

۸ آذر ۱۴۰۲

بازارسال شده از Asghar faramarzi
thumnail

۳:۱۵

۲۴ آذر ۱۴۰۲

بازارسال شده از هیئت حضرت بقیة الله عج
thumnail
#گزارش_تصویریهیئت حضرت بقیه الله عج
هیئت هفتگی ؛ جلسه هجدهم
سخنران : حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقیبانوای: ذاکرین اهل بیت علیهم السلام
سه شنبه ۲۱ آذر ماه حسینیه مدرسه نهال اندیشه
لینک کانال :
https://ble.ir/kalame_tayebbe

۷:۰۲

بازارسال شده از هیئت حضرت بقیة الله عج
thumnail
#گزارش_تصویریهیئت حضرت بقیه الله عج
هیئت هفتگی ؛ جلسه هجدهم
سخنران : حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقیبانوای: ذاکرین اهل بیت علیهم السلام
سه شنبه ۲۱ آذر ماه حسینیه مدرسه نهال اندیشه
لینک کانال :
https://ble.ir/kalame_tayebbe

۷:۰۲

۶ اسفند ۱۴۰۲

بازارسال شده از هجده آباد
thumnail
undefined️ خیابان میرهاشم (خیابان انتظار) #محله_یافت_آباد میزبان عاشقان حضرت مهدی (عج) درجشن ویژه نیمه شعبان بود.
#یافت_آباد#هجده_آباد#رسانه_اختصاصی_شهروندان_منطقه_هجده_تهران
undefined ارتباط با ادمین : @B_a_r_a_n02 https://t.me/abaad18 http://instagram.com/18abad http://eitaa.com/abaad18 http://Ble.ir/18abad Www.18abad.ir

۱۵:۵۲