عکس پروفایل نمافرن
۱هزار عضو

نمافر

گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده نمافر
نمایی کلان از فعالیت‌های فرهنگ‌بنیان
تحلیل داده‌محور صنایع فرهنگی و اقتصاد خلاق در ایران و جهان
دسترسی وسیع به به‌روزترین داده‌ها در صنایع فرهنگ‌بنیان از سایت:Namafar.ir