د

دوره نسل طیب (مامای توحیدی)

۱۰۶عضو

۲۸ دی ۱۴۰۰

undefined جلسه اصول مراجعه و زندگی با قرآنبا ارائه سرکار خانم سیفیجلسه اول
پیوند ورود:tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi
هم اکنون

۱۴:۵۵

۲ بهمن ۱۴۰۰

#برنامه_آموزشی دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی)undefined یک شنبه 3 بهمن
undefined ساعت 10: مهارت های بلوغ با هم بودن (سرکار خانم براتی)
undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید.
undefined پیوند پخش زنده:https://www.skyroom.online/ch/elmshahr/nasletohidi
undefined ارتباط با آموزشیار: @ebrahimizade
undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama

۱۱:۴۹

۵ بهمن ۱۴۰۰

#برنامه_آموزشی دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی)undefined سه شنبه 5 بهمن
undefined ساعت 18: اصول مراجعه و زندگی با قرآن (سرکار خانم سیفی)
undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید.
undefined پیوند پخش زنده:tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi
undefined ارتباط با آموزشیار: @ebrahimizade
undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama

۵:۲۳

دوره نسل طیب (مامای توحیدی)
#برنامه_آموزشی دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی) undefined سه شنبه 5 بهمن undefined ساعت 18: اصول مراجعه و زندگی با قرآن (سرکار خانم سیفی) undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد. undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید. undefined پیوند پخش زنده: tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi undefined ارتباط با آموزشیار: @ebrahimizade undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama
هم اکنون در حال برگزاری

۱۴:۲۸

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

#برنامه_آموزشی دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی)
undefined سه شنبه ۱۲ بهمن
undefined ساعت ۱۸: اصول مراجعه و زندگی با قرآن (سرکار خانم سیفی)
undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید.
undefined پیوند پخش زنده:tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi
undefined ارتباط با آموزشیار: @ebrahimizade
undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama

۵:۰۴

۱۸ بهمن ۱۴۰۰

-574808317_-216356.m4a

۰۱:۱۵:۴۰-۸۱.۰۹ مگابایت
#صوت_جلسات
undefined جلسه اول کلاس مهارت های بلوغ با هم بودنundefined سرکار خانم براتیundefined 1400/11/3
@nasletohidi_mama

۷:۲۳

#صوت_جلسات
شنیدن صوت جلسات قبل دوره به صورت یکپارچهundefined در آلبوم صوتی ممنونِ ماما:undefined shenoto.com/album/63206
undefined جلسه اول کلاس مهارت های بلوغ با هم بودنundefined سرکار خانم براتی

undefined جلسه اول و دوم کلاس اصول مراجعه به قرآنundefined سرکار خانم سیفی
@nasletohidi_mama

۸:۵۳

#برنامه_آموزشی دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی)
undefined سه شنبه ۱۹ بهمن
undefined ساعت ۱۰: مهارت های بلوغ با هم بودنسرکار خانم براتی
undefinedساعت ۱۸: اصول مراجعه و زندگی با قرآن (سرکار خانم سیفی)
undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید.
undefined پیوند پخش زنده:tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi
undefined ارتباط با آموزشیار: @ebrahimizade
undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama

۸:۵۳

undefined توجه
با توجه برای استفاده بهتر شما عزیزان از جلسات، هر دو سرفصل این دوره در روزهای سه شنبه برگزار خواهد شد.undefined بدین ترتیب جلسات "مهارت‌های بلوغ با هم بودن" به سه‌شنبه‌ها ساعت 10 منتقل گردید.
امید است با تغییرات انجام شده در برنامه دورهامکان استفاده از جلسات به صورت برخط برای اکثر عزیزان فراهم شود.undefined تمام جلسات نیز در آلبوم ممنون ماما به صورت یکپارچه قرار خواهد گرفت.

۹:۰۰

۱۹ بهمن ۱۴۰۰

جلسه مهارت های بلوغ با هم بودنشروع از ساعت ۱۰ورود به جلسه از پیوند زیر به عنوان مهمانhttp://tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi

۶:۰۵

#برنامه_آموزشی دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی)
undefined سه شنبه ۱۹ بهمن
undefined ساعت ۱۰: مهارت های بلوغ با هم بودنسرکار خانم براتی
undefinedساعت ۱۸: اصول مراجعه و زندگی با قرآن (سرکار خانم سیفی)
undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید.
undefined پیوند پخش زنده:tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi
undefined ارتباط با آموزشیار: @ebrahimizade
undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama

۱۴:۲۷

دوره نسل طیب (مامای توحیدی)
#برنامه_آموزشی دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی) undefined سه شنبه ۱۹ بهمن undefined ساعت ۱۰: مهارت های بلوغ با هم بودن سرکار خانم براتی undefinedساعت ۱۸: اصول مراجعه و زندگی با قرآن (سرکار خانم سیفی) undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد. undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید. undefined پیوند پخش زنده: tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi undefined ارتباط با آموزشیار: @ebrahimizade undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama
هم اکنون در حال برگزاری

۱۴:۳۰

همراهان گرامی پس از اقامه نماز الان کلاس در حال برگزاری است

۱۴:۴۶

۲ اسفند ۱۴۰۰

#برنامه_آموزشی دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی)
undefined سه شنبه ۳ اسفند
undefined ساعت ۱۰: مهارت های بلوغ با هم بودنسرکار خانم براتی
undefinedساعت ۱۸: اصول مراجعه و زندگی با قرآن (سرکار خانم سیفی)
undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید.
undefined پیوند پخش زنده:tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi
undefined ارتباط با آموزشیار: @ebrahimizade
undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama

۱۰:۱۲

۹ اسفند ۱۴۰۰

undefinedبسم الله الرحمن الرحیمundefined اللهم صل علی محمد و آل محمد
#برنامه_آموزشی دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی)
undefined سه شنبه ۱۰ اسفند
undefined ساعت ۱۰: مهارت های بلوغ با هم بودنسرکار خانم براتی
undefinedساعت ۱۸: اصول مراجعه و زندگی با قرآن (سرکار خانم سیفی)
undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید.
undefined پیوند پخش زنده:tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi

undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama

۱۵:۴۳

undefined جلسه پایانی دوره و‌ جمع بندی مباحث
undefined سه شنبه ۱۰ اسفند
undefined ساعت ۱۰: مهارت های بلوغ با هم بودنسرکار خانم براتی
undefinedساعت ۱۸: اصول مراجعه و زندگی با قرآن (سرکار خانم سیفی)
undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید.
undefined پیوند پخش زنده:tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi

undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama

۱۷:۲۸

۱۰ اسفند ۱۴۰۰

دوره نسل طیب (مامای توحیدی)
undefined جلسه پایانی دوره و‌ جمع بندی مباحث undefined سه شنبه ۱۰ اسفند undefined ساعت ۱۰: مهارت های بلوغ با هم بودن سرکار خانم براتی undefinedساعت ۱۸: اصول مراجعه و زندگی با قرآن (سرکار خانم سیفی) undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد. undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید. undefined پیوند پخش زنده: tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama
undefined️متاسفانه کلاس بلوغ با هم بودن تشکیل نمی شود.

۶:۲۸

۱۶ اسفند ۱۴۰۰

undefined جلسه پایانی و‌ جمع بندی مباحث
undefined سه شنبه ۱۷ اسفند
undefined ساعت ۱۰: مهارت های بلوغ با هم بودنسرکار خانم براتی

undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید.
undefined پیوند پخش زنده:tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi

undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama

۲۰:۴۰

۱۷ اسفند ۱۴۰۰

دوره نسل طیب (مامای توحیدی)
undefined جلسه پایانی و‌ جمع بندی مباحث undefined سه شنبه ۱۷ اسفند undefined ساعت ۱۰: مهارت های بلوغ با هم بودن سرکار خانم براتی undefined جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد. undefined برای شرکت در جلسه در ساعت مقرر وارد پیوند زیر شده و به عنوان مهمان وارد جلسه شوید. undefined پیوند پخش زنده: tadabbor.quranetratschool.net/ch/nasletohidi undefined دوره نسل طیب (مامای نسل توحیدی): @nasletohidi_mama
هم اکنون در حال برگزاری

۱۴:۳۴

۲۲ دی ۱۴۰۱

بازارسال شده از نسل توحیدی 🕋
thumnail
مراسم رونمایی از کتاب احساس مادریاولین کتاب نسل توحیدی از مجموعه کتاب «از اول»
مهارت های پرورش ماهرانه جسم و روح فرزند در دوران بارداری
undefined جمعه ۲۳ دی از ۱۰ صبح
undefined همراه با جلسه هیئت قرآن و عترت (ع)undefined با موضوع : نقش بانوان در زمان کنونیundefined سخنران: استاد احمدرضا اخوت
undefined مدرسه دانشجویی قرآن و عترت (ع): میدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، بالاتر از فروزانفر، پلاک ۱۴۳۷undefined پخش زنده: skyroom.online/ch/elmshahr/jalasatheyat
معرفی راه های تهیه کتاب به زودی در کانال نسل توحیدی@NasleTohidi

۱۴:۳۰