م

مدرسه نوآوری نوپدید

۲۰عضو

۵ تیر ۱۴۰۲

thumnail

۱۱:۳۹

نوپدید؛ هر پدیده نوآورانه ای را که به بهبود زندگی، کسب وکار و شیوه حکمرانی کمک می کند، رصد و منتشر می کند. ماموریت نوپدید، الهام بخشی و تشویق مردم و حاکمیت برای حل مسائل کوچک و بزرگ با استفاده از مفهوم «نوآوری اجتماعی» است. جایی که فناوری و اقتصاد برای ایجاد تغییرات اجتماعی و تحقق ارزش های انسانی تلاقی پیدا می کنند.https://nopadid.com/مدرسه نوآوری نوپدید@nopadid_com.

۱۱:۳۹

undefined️ نوآوری اجتماعی چیست؟
هر کسی که اندکی اهل مطالعه و جستجو باشد با جستجوی کلمه #نوآوری_اجتماعی یا #Social_Innovation در گوگل، پی می برد که برای این مفهوم، تعاریف و تفاسیر متعددی ارائه شده است. به طوری که هر تعریف مثال ها و پدیده های متفاوتی را در خود جای می دهد.برخی از تعاریف نوآوری اجتماعی که توسط صاحب نظران این حوزه ارائه شده است در زیر آمده:
undefinedنوآوری اجتماعی ایده‌های (محصولات و خدمات و مدل‌ها و نهادها) جدید هستند که هم‌زمان هم نیازهای اجتماعی را تأمین می‌کنند و هم ارتباطات و همکاری‌های جدید اجتماعی ایجاد می‌کنند.
undefinedنوآوری اجتماعی ایده ها یا نهادها یا شیوه های کاری جدیدی هستند که در مقایسه با سایر رویکردهای موجود به شکل موثرتری به مسائل اجتماعی می پردازد.
undefinedنوآوری اجتماعی از طریق به کارگیری یا مشارکت افراد اقدام به بهبود رفاه افراد و جامعه می کند و هدف آن ارائه راه حل برای مسائل فردی و اجتماعی است.
undefinedنوآوری اجتماعی نوآوری های پایدار و فراگیری است که برای کسب و کار، مخاطب، محیط و جامعه ارزش خلق کند.
undefinedنوآوری اجتماعی نوآوری است که پتانسیل بهبود کمیت و کیفیت زندگی مردم را داشته باشد.
undefinedمحصولات جدید، خدمات جدید، مدل های جدید کسب و کار، فرآیند های جدید ، کانال های توزیع جدید و ... زمانی که به صورت همزمان به حل چالش های جهانی اجتماعی می پردازد نوآوری اجتماعی هستند.
undefinedنوآوری اجتماعی راه حل های جدیدی برای حل مشکلات اجتماعی هستند که نسبت به راه حل های موجود موثرتر، کارآمدتر، پایدارتر یا عادلانه ترند و ارزش ایجاد شده ناشی از آن به جای افراد در درجه اول به جامعه تعلق بگیرد.
undefinedنوآوری اجتماعی به فعالیت ها و خدمات نوآورانه ای اشاره دارد که هدف شان رسیدگی به نیازهای اجتماعی است و عمدتا توسط سازمان هایی که اولویت شان اهداف اجتماعی است انجام می شوند.
undefinedنوآوری اجتماعی رویکردی جدید در پرداختن به نیازها و مسائل اجتماعی هستند که در هدف و ابزار اجتماعی هستند. آن ها با به کارگیری و تسهیل دسترسی ذی نفعان به منابع و قدرت، به تغییر روابط اجتماعی کمک می کنند.
undefinedنوآوری اجتماعی راه حل های جدیدی هستند که در عین رسیدگی به نیازهای اجتماعی منجر به بهبود قابلیت ها و روابط جدید و بهبود یافته و استفاده بهتر از دارایی ها و منابع هم می شوند. به عبارت دیگر نوآوری های اجتماعی نه تنها برای جامعه مفید هستند بلکه ظرفیت کنش جامعه و سرمایه اجتماعی را هم افزایش می دهند.منبع: http://www.nowavari.ir/article_91152.html
🟣مدرسه نوآوری نوپدید@nopadid_com#نوپدید#مدرسه_نوآوری_نوپدید.

۱۱:۳۹

مدرسه نوآوری نوپدید
undefined️ نوآوری اجتماعی چیست؟ هر کسی که اندکی اهل مطالعه و جستجو باشد با جستجوی کلمه #نوآوری_اجتماعی یا #Social_Innovation در گوگل، پی می برد که برای این مفهوم، تعاریف و تفاسیر متعددی ارائه شده است. به طوری که هر تعریف مثال ها و پدیده های متفاوتی را در خود جای می دهد. برخی از تعاریف نوآوری اجتماعی که توسط صاحب نظران این حوزه ارائه شده است در زیر آمده: undefinedنوآوری اجتماعی ایده‌های (محصولات و خدمات و مدل‌ها و نهادها) جدید هستند که هم‌زمان هم نیازهای اجتماعی را تأمین می‌کنند و هم ارتباطات و همکاری‌های جدید اجتماعی ایجاد می‌کنند. undefinedنوآوری اجتماعی ایده ها یا نهادها یا شیوه های کاری جدیدی هستند که در مقایسه با سایر رویکردهای موجود به شکل موثرتری به مسائل اجتماعی می پردازد. undefinedنوآوری اجتماعی از طریق به کارگیری یا مشارکت افراد اقدام به بهبود رفاه افراد و جامعه می کند و هدف آن ارائه راه حل برای مسائل فردی و اجتماعی است. undefinedنوآوری اجتماعی نوآوری های پایدار و فراگیری است که برای کسب و کار، مخاطب، محیط و جامعه ارزش خلق کند. undefinedنوآوری اجتماعی نوآوری است که پتانسیل بهبود کمیت و کیفیت زندگی مردم را داشته باشد. undefinedمحصولات جدید، خدمات جدید، مدل های جدید کسب و کار، فرآیند های جدید ، کانال های توزیع جدید و ... زمانی که به صورت همزمان به حل چالش های جهانی اجتماعی می پردازد نوآوری اجتماعی هستند. undefinedنوآوری اجتماعی راه حل های جدیدی برای حل مشکلات اجتماعی هستند که نسبت به راه حل های موجود موثرتر، کارآمدتر، پایدارتر یا عادلانه ترند و ارزش ایجاد شده ناشی از آن به جای افراد در درجه اول به جامعه تعلق بگیرد. undefinedنوآوری اجتماعی به فعالیت ها و خدمات نوآورانه ای اشاره دارد که هدف شان رسیدگی به نیازهای اجتماعی است و عمدتا توسط سازمان هایی که اولویت شان اهداف اجتماعی است انجام می شوند. undefinedنوآوری اجتماعی رویکردی جدید در پرداختن به نیازها و مسائل اجتماعی هستند که در هدف و ابزار اجتماعی هستند. آن ها با به کارگیری و تسهیل دسترسی ذی نفعان به منابع و قدرت، به تغییر روابط اجتماعی کمک می کنند. undefinedنوآوری اجتماعی راه حل های جدیدی هستند که در عین رسیدگی به نیازهای اجتماعی منجر به بهبود قابلیت ها و روابط جدید و بهبود یافته و استفاده بهتر از دارایی ها و منابع هم می شوند. به عبارت دیگر نوآوری های اجتماعی نه تنها برای جامعه مفید هستند بلکه ظرفیت کنش جامعه و سرمایه اجتماعی را هم افزایش می دهند. منبع: http://www.nowavari.ir/article_91152.html 🟣مدرسه نوآوری نوپدید @nopadid_com #نوپدید #مدرسه_نوآوری_نوپدید .
.با توجه به تعاریفی که در ادبیات نوآوری اجتماعی در مورد این مفهوم آمده است به نظر می رسد تعاریف شماره undefined و undefined کاربردی تر و کامل تر باشد و زوایای تاریک نوآوری اجتماعی را نسبت به سایر تعاریف برای مخاطب روشن تر کند. گرچه سوالات بسیاری هم چنان باقی است. در ادامه اشاره به چند نکته در مورد نوآوری اجتماعی خالی از لطف نیست:
undefined تقریبا در همه تعاریف نوآوری اجتماعی روشی جدید برای حل مسائل اجتماعی است (که با توجه به فضای کشور ما شامل مسائلی از قبیل فرهنگی، مذهبی و یا حتی اقتصادی نیز می شود). در واقع هدف اصلی نوآوری اجتماعی حل این گونه مسائل است.
undefined اما این روش جدید چه تفاوت هایی با روش های قبلی حل مسائل دارد؟ undefinedاز تعاریف بر می آید که نوآوری اجتماعی ادعا می کند که مسائل را با اثربخشی بیشتر، کارآمدی بیشتر و بهینه تر(هزینه و زمان کمتر)، پایداری بیشتر و عدالت بیشتر حل می کند. و این موارد نقطه تمایز آن با سایر روش هاست. برای مثال یک نوآور اجتماعی سعی می کند از منابع، ظرفیت ها و دارایی های در دسترس استفاده بهتر بکند یا حتی گاهی از منابعی که مدتی بلا استفاده بوده و توسط جامعه نادیده گرفته می شده بهره برداری کند.
undefinedنوآوری اجتماعی در هدف و ابزار اجتماعی هستند. یعنی نه تنها هدف آن حل یک مسئله اجتماعی یا فرهنگی و انتفاع جامعه است بلکه راه رسیدن به این انتفاع و وسیله ی حل مسائل نیز خود جامعه است و افراد آن جامعه(روستا، شهر، کشور، دنیا, یک سازمان یا صنف یا قشر و ...)‌ باید برای حل مسائل خود نقش آفرینی کنند. به عبارت ساده‌تر نوآوری اجتماعی حل مسائل مردم توسط مردم است...!
undefinedنفع نوآوری اجتماعی در درجه اول باید به افراد جامعه برسد تا به یک شخص یا اشخاص خاص. موضوعی که ممکن است در رویکردهای کسب و کاری کمتر به آن توجه شود. به عبارت دیگر مخاطب نوآوری اجتماعی عموم افراد یک جامعه هستند.
undefinedشاید بتوان گفت یکی از تاثیراتی که نوآوری اجتماعی دارد علاوه بر حل مسائل جامعه، افزایش نقش آفرینی و کنش جمعی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی، افزایش امید و بهبود کیفیت زندگی است.
undefinedنوآوری اجتماعی از چه جنسی است...؟undefinedنوآوری اجتماعی می تواند یک محصول، خدمت، فرایند یا شیوه کاری، مدل کسب و کار، نهاد یا سازمان و ... باشد که مسئله اجتماعی و فرهنگی حل می کند و اثرات بالا را نیز به همراه دارد.
🟣مدرسه نوآوری نوپدید@nopadid_com#نوآوری_اجتماعی #نوپدید.

۱۱:۳۹

thumnail

undefined کتاب قدرت نوآوري اجتماعی: کارآفرینان مدنی چگونه شبکه‌های درون اجتماع را برای دست‌یابی به منفعت برمی‌انگیزانند.
استفان گلداسمیت استاد دانشگاه و شهردار سابق ایندیاناپلیس در این کتاب یک چـارچوب عملی برای دولت، فعالان بخش غیرانتفـاعی و خصوصـی و کارآفرینان جهت حل مسائل ارائه می کند و هم چنین سعی دارد آن ها را بـه تجدیـد نظـر دربـاره چگـونگی حـل سخت ترین مشکلات عمومی در جوامع امروزي و تغییر بینش وادارد.
کتاب حاضر ابزار مناسبی براي کارآفرینان مدنی در جهت ایجاد جوامع سالم و ترویج راه های نوآورانه براي مشکلات عمومی و اجتماعی است.این کتاب حاصل تجربه شخصی گلداسمیت و هم چنین مصاحبه با بیش از ۱۰۰ کارآفرین، فعال بخش غیرانتفـاعی و خصوصـی و شهروندان است.
#نوپدید #نوآوری_اجتماعی #معرفی_کتاب
برای آشنایی بیشتر با این کتاب نگاهی به فهرست و پیش گفتار آن بیاندازیدundefined

۱۱:۴۲

1_4053601388.pdf

۴۰۰.۵۳ کیلوبایت

فهرست و پیش گفتار کتاب قدرت نوآوری اجتماعی نوشته استفان گلداسمیتترجمه دکتر علی اصغر سعدآبادی و حسین افتخاریانتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام #نوآوری_اجتماعی
🟣مدرسه نوآوری نوپدید@nopadid_com.

۱۱:۴۲

۲۷ مرداد ۱۴۰۲


برای اطلاع از دوره ها و محتوای آموزشی مدرسه نوآوری نوپدید به کانال ما در ایتا مراجعه کنیدhttps://eitaa.com/nopadid_com
آموزش نوآوری اجتماعیمعرفی مهارت ها و ابزارهای نوآوریمعرفی پدیده های نوآورانه اجتماعی و فرهنگی
آدرس سایت: nopadid.com
ارتباط با ادمین: @nopadid
تلفن تماس: ۰۹۹۳۵۰۳۱۲۰۰

۱۴:۲۶