عکس پروفایل اولوا العلما

اولوا العلم

۳,۷۰۴عضو
عکس پروفایل اولوا العلما
۳.۷هزار عضو

اولوا العلم

undefined کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران
undefined سایت و کانال رسمی اطلاع رسانی:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۴ آبان

undefined سلسله جلسات در محضر قرآن کریم
undefined تاریخ: ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined دوره شاکله شناسی – جلسه ۱۶
undefined ویژه مربیان، کادر، فعالان فرهنگی، فارغ التحصیلان، دانشجویان و دانش آموزان فعال در مساجد
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3273
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#در_محضر_قرآن_کریم #دوره_شاکله_شناسیundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۳:۰۴

۱۶ آبان

undefined جلسات سیر تدبر در سوره ها – جلسه ۹۰

undefined ارائه سوره مبارک نحل – جلسه ۶

undefined تاریخ: ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: آقای هانی چیت چیان
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3277
#آموزش_صوتی #چیت_چیان#سفیران_قرآن #سیر_تدبر_در_سوره_ها #سوره_نحلundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۵:۱۸

۱۷ آبان

undefined جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام
undefined تاریخ: ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined در محضر سوره مبارکه حاقه – جلسه ۷
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3279
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#جلسه_خانوادگی #سوره_حاقهundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۷:۲۵

۱۸ آبان

undefined کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
undefined تاریخ: ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3281
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#صحیفه_فاطمیهundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۶:۴۲

۲۱ آبان

undefined سلسله جلسات در محضر قرآن کریم
undefined تاریخ: ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined دوره شاکله شناسی – جلسه ۱۷
undefined ویژه مربیان، کادر، فعالان فرهنگی، فارغ التحصیلان، دانشجویان و دانش آموزان فعال در مساجد
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3287
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#در_محضر_قرآن_کریم #دوره_شاکله_شناسیundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۳:۲۴

۲۲ آبان

undefined جلسات سیر تدبر در سوره ها – جلسه ۹۱

undefined ارائه سوره مبارک نحل – جلسه ۷

undefined تاریخ: ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: آقای هانی چیت چیان
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3289
#آموزش_صوتی #چیت_چیان#سفیران_قرآن #سیر_تدبر_در_سوره_ها #سوره_نحلundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۴:۳۷

۲۴ آبان

undefined جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام
undefined تاریخ: ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined در محضر سوره مبارکه معارج – جلسه ۱
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3292
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#جلسه_خانوادگی #سوره_معارجundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۶:۵۵

۲۵ آبان

undefined کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
undefined تاریخ: ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3295
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#صحیفه_فاطمیهundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۶:۴۸

۲۸ آبان

undefined سلسله جلسات در محضر قرآن کریم
undefined تاریخ: ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined دوره شاکله شناسی – جلسه ۱۸
undefined ویژه مربیان، کادر، فعالان فرهنگی، فارغ التحصیلان، دانشجویان و دانش آموزان فعال در مساجد
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3313
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#در_محضر_قرآن_کریم #دوره_شاکله_شناسیundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۱:۱۳

۲۹ آبان

undefined جلسات سیر تدبر در سوره ها – جلسه ۹۲

undefined ارائه سوره مبارک نحل – جلسه ۸

undefined تاریخ: ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: آقای هانی چیت چیان
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3315
#آموزش_صوتی #چیت_چیان#سفیران_قرآن #سیر_تدبر_در_سوره_ها #سوره_نحلundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۳:۲۵

۱ آذر

undefined جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام
undefined تاریخ: ۱ آذرماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined در محضر سوره مبارکه معارج – جلسه ۲
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3321
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#جلسه_خانوادگی #سوره_معارجundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۶:۵۷

۲ آذر

undefined کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
undefined تاریخ: ۲ آذرماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3324
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#صحیفه_فاطمیهundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۵:۴۳

۴ آذر

thumnail
با سلام و احترام
undefined الحمدلله شرایط بارگذاری و انتشار محتوای جلسات المیزان خوانی با ارائه سرکار خانم نوروزی بر روی سایت اولوا العلم فراهم شده است.
undefined این جلسات از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و بصورت مستمر، هر هفته در حال برگزاری است.
undefined ان شاء الله این جلسات هر هفته و در قالب #بسته_صوتی در سایت و کانال اولوا العلم منتشر و در اختیار همه علاقمندان به تفسیر شریف المیزان قرار خواهد گرفت.
undefined آدرس دسته بندی جلسات المیزان خوانی در سایت اولوا العلم:undefined www.ololElm.ir/?cat=578
#آموزش_صوتی #خانم_نوروزی#جلسات_المیزان_خوانیundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۶:۴۷

undefined #بسته_صوتی
undefined سلسله جلسات المیزان خوانی – جلسات ۱ تا ۲
undefined تاریخ: ۸ مهرماه تا ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹
undefined مدرس: سرکار خانم نوروزی
undefined آشنایی با روش و سبک علامه طباطبایی(ره) – ۲ جلسه

undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...
undefined http://ololelm.ir/?p=3224
#آموزش_صوتی #خانم_نوروزی#جلسات_المیزان_خوانی #آشنایی_با_روشundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۶:۵۲

۸ آذر

undefined جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام
undefined تاریخ: ۸ آذرماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined در محضر سوره مبارکه معارج – جلسه ۳
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3330
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#جلسه_خانوادگی #سوره_معارجundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۶:۵۸

۱۱ آذر

undefined #بسته_صوتی
undefined سلسله جلسات المیزان خوانی – جلسات ۳ تا ۱۵
undefined تاریخ: ۲۲ مهرماه تا ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹
undefined مدرس: سرکار خانم نوروزی
undefined سوره مبارکه غافر – ۱۳ جلسه

undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...
undefined http://ololelm.ir/?p=3229
#آموزش_صوتی #خانم_نوروزی#جلسات_المیزان_خوانی #سوره_غافرundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۹:۵۸

undefined جلسات هیات قرآن و عترت علیهم السلام
undefined تاریخ: ۳۰ تیرماه تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت و آقای چیت چیان
undefined سلسله جلسات ایمان و قلب – ۱۶ جلسه
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3061
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت #چیت_چیان#جلسه_خانوادگی #ایمانundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۰:۲۸

۱۲ آذر

undefined سلسله جلسات در محضر قرآن کریم
undefined تاریخ: ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined دوره شاکله شناسی – جلسه ۱۹
undefined ویژه مربیان، کادر، فعالان فرهنگی، فارغ التحصیلان، دانشجویان و دانش آموزان فعال در مساجد
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3338
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#در_محضر_قرآن_کریم #دوره_شاکله_شناسیundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۷:۰۴

۱۴ آذر

undefined جلسات سیر تدبر در سوره ها – جلسه ۹۳

undefined ارائه سوره مبارک نحل – جلسه ۹

undefined تاریخ: ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: آقای هانی چیت چیان
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3341
#آموزش_صوتی #چیت_چیان#سفیران_قرآن #سیر_تدبر_در_سوره_ها #سوره_نحلundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۷:۵۰

۱۵ آذر

undefined جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام
undefined تاریخ: ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined در محضر سوره مبارکه معارج – جلسه ۴
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=3369
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#جلسه_خانوادگی #سوره_معارجundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۷:۱۶