عکس پروفایل اولوا العلما

اولوا العلم

۴,۱۰۷عضو
عکس پروفایل اولوا العلما
۴.۱هزار عضو

اولوا العلم

📚 کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام
✅ ارتباط با پشتیبان:🆔 @Sarbazesh
🕋 سایت و کانال رسمی اطلاع رسانی:🔘 @QuranEtratSchool☑️ www.QuranEtratSchool.ir

۱ اردیبهشت

کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
⏰ تاریخ: ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4380
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#صحیفه_فاطمیه🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۴:۴۹

۲ اردیبهشت

سلسله جلسات در محضر قرآن کریم
⏰ تاریخ: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت
📖 دوره امت واحده توحیدی – جلسه ۳۱
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4383
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#در_محضر_قرآن_کریم #دوره_امت_واحده_توحیدی🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۵:۲۵

۳ اردیبهشت

جلسات سیر تدبر در سوره ها – جلسه ۱۰۷

▫️ ارائه سوره مبارک رعد – جلسه ششم

⏰ تاریخ: ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: آقای هانی چیت چیان
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4386
#آموزش_صوتی #چیت_چیان#سفیران_قرآن #سیر_تدبر_در_سوره_ها #سوره_رعد🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۲:۴۴

۵ اردیبهشت

سلسله جلسات تصویر سازی از رخدادهای صدر اسلام
📚 فصل سوم: حیات شریف امیرالمؤمنین حضرت امام علی علیه‌السلام – جلسه اول
⏰ تاریخ: ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت و آقای کاظم رجبعلی
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4388
⚠️ نکته: صوت این جلسه اصلاح فنی شده و مدت زمان صوت، یک سوم کاهش پیدا کرده است.
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت #رجبعلی#نظام_سازی #تصویرسازی_صدر_اسلام #امیرالمؤمنین🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۵:۳۶

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام
⏰ تاریخ: ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت
📖 در محضر سوره مبارکه مزمل – جلسه سوم
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4390
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#جلسه_خانوادگی #سوره_مزمل🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۷:۲۸

۸ اردیبهشت

کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
⏰ تاریخ: ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4394
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#صحیفه_فاطمیه🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۱:۲۵

۹ اردیبهشت

سلسله جلسات در محضر قرآن کریم
⏰ تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت
📖 دوره امت واحده توحیدی – جلسه ۳۲
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4396
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#در_محضر_قرآن_کریم #دوره_امت_واحده_توحیدی🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۹:۳۱

۱۱ اردیبهشت

سلسله جلسات تصویر سازی از رخدادهای صدر اسلام
📚 فصل سوم: حیات شریف امیرالمؤمنین حضرت امام علی علیه‌السلام – جلسه دوم
⏰ تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت و آقای کاظم رجبعلی
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4398
⚠️ نکته: صوت این جلسه اصلاح فنی شده و مدت زمان صوت، یک سوم کاهش پیدا کرده است.
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت #رجبعلی#نظام_سازی #تصویرسازی_صدر_اسلام #امیرالمؤمنین🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۳:۱۲

۱۲ اردیبهشت

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام
⏰ تاریخ: ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت
📖 در محضر سوره مبارکه مزمل – جلسه چهارم
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4400
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#جلسه_خانوادگی #سوره_مزمل🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۷:۵۱

۱۶ اردیبهشت

کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
⏰ تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4405
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#صحیفه_فاطمیه🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۴:۳۲

سلسله جلسات در محضر قرآن کریم
⏰ تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت
📖 دوره امت واحده توحیدی – جلسه ۳۳
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4407
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#در_محضر_قرآن_کریم #دوره_امت_واحده_توحیدی🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۴:۳۳

۱۷ اردیبهشت

جلسات سیر تدبر در سوره ها – جلسه ۱۰۸

▫️ ارائه سوره مبارک رعد – جلسه هفتم

⏰ تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: آقای هانی چیت چیان
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4409
#آموزش_صوتی #چیت_چیان#سفیران_قرآن #سیر_تدبر_در_سوره_ها #سوره_رعد🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۴:۰۱

۲۰ اردیبهشت

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام
⏰ تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت
📖 در محضر سوره مبارکه مدثر – جلسه اول
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4411
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#جلسه_خانوادگی #سوره_مدثر🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۶:۴۹

کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
⏰ تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4413
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#صحیفه_فاطمیه🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۸:۰۴

۲۳ اردیبهشت

سلسله جلسات در محضر قرآن کریم
⏰ تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت
📖 دوره امت واحده توحیدی – جلسه ۳۴
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4418
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#در_محضر_قرآن_کریم #دوره_امت_واحده_توحیدی🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۸:۰۵

سلسله جلسات تصویر سازی از رخدادهای صدر اسلام
📚 فصل سوم: حیات شریف امیرالمؤمنین حضرت امام علی علیه‌السلام – جلسه سوم
⏰ تاریخ: ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت و آقای کاظم رجبعلی
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4422
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت #رجبعلی#نظام_سازی #تصویرسازی_صدر_اسلام #امیرالمؤمنین🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۹:۲۷

۲۴ اردیبهشت

جلسات سیر تدبر در سوره ها – جلسه ۱۰۹

▫️ ارائه سوره مبارک رعد – جلسه هشتم

⏰ تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: آقای هانی چیت چیان
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4427
#آموزش_صوتی #چیت_چیان#سفیران_قرآن #سیر_تدبر_در_سوره_ها #سوره_رعد🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۵:۱۲

۲۶ اردیبهشت

سلسله جلسات تصویر سازی از رخدادهای صدر اسلام
📚 فصل سوم: حیات شریف امیرالمؤمنین حضرت امام علی علیه‌السلام – جلسه چهارم
⏰ تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت و آقای کاظم رجبعلی
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4429
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت #رجبعلی#نظام_سازی #تصویرسازی_صدر_اسلام #امیرالمؤمنین🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۴:۱۴

جلسه حجاج بیت الله الحرام
⏰ تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد احمدرضا اخوت
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4434
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#حج🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۵:۲۱

جلسه حجاج بیت الله الحرام
⏰ تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
🎙️ مدرس: استاد سعادت فر
🔸 برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...🌐 http://ololelm.ir/?p=4431
#آموزش_صوتی #استاد_سعادت_فر#حج🎙️ اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی🔻 ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۵:۲۲