عکس پروفایل اولوا العلما

اولوا العلم

۴,۱۹۸عضو
عکس پروفایل اولوا العلما
۴.۲هزار عضو

اولوا العلم

undefined کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام
undefined ارتباط با پشتیبان:undefined @Sarbazesh
undefined سایت و کانال رسمی اطلاع رسانی:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۳۰ اردیبهشت

undefined کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
undefined تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4440
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#صحیفه_فاطمیهundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۷:۲۵

undefined سلسله جلسات در محضر قرآن کریم
undefined تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined دوره امت واحده توحیدی – جلسه ۳۵
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4438
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#در_محضر_قرآن_کریم #دوره_امت_واحده_توحیدیundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۷:۲۶

۲ خرداد

undefined جلسات سیر تدبر در سوره ها – جلسه ۱۱۰

undefined ارائه سوره مبارک رعد – جلسه نهم

undefined تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: آقای هانی چیت چیان
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4443
#آموزش_صوتی #چیت_چیان#سفیران_قرآن #سیر_تدبر_در_سوره_ها #سوره_رعدundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۳:۱۸

undefined سلسله جلسات تصویر سازی از رخدادهای صدر اسلام
undefined فصل سوم: حیات شریف امیرالمؤمنین حضرت امام علی علیه‌السلام – جلسه پنجم
undefined تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت و آقای کاظم رجبعلی
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4445
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت #رجبعلی#نظام_سازی #تصویرسازی_صدر_اسلام #امیرالمؤمنینundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۳:۱۹

۳ خرداد

undefined جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام
undefined تاریخ: ۲ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined در محضر سوره مبارکه مدثر – جلسه سوم
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4448
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#جلسه_خانوادگی #سوره_مدثرundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۷:۵۲

undefined کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
undefined تاریخ: ۳ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4451
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#صحیفه_فاطمیهundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۸:۱۹

۸ خرداد

undefined سلسله جلسات در محضر قرآن کریم
undefined تاریخ: ۵ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined دوره امت واحده توحیدی – جلسه ۳۶
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4454
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#در_محضر_قرآن_کریم #دوره_امت_واحده_توحیدیundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۰:۱۷

undefined جلسات سیر تدبر در سوره ها – جلسه ۱۱۱

undefined ارائه سوره مبارک رعد – جلسه ۱۰

undefined تاریخ: ۶ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: آقای هانی چیت چیان
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4456
#آموزش_صوتی #چیت_چیان#سفیران_قرآن #سیر_تدبر_در_سوره_ها #سوره_رعدundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۰:۱۸

undefined سلسله جلسات تصویر سازی از رخدادهای صدر اسلام
undefined فصل سوم: حیات شریف امیرالمؤمنین حضرت امام علی علیه‌السلام – جلسه ششم
undefined تاریخ: ۷ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت و آقای کاظم رجبعلی
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4459
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت #رجبعلی#نظام_سازی #تصویرسازی_صدر_اسلام #امیرالمؤمنینundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۰:۱۹

۱۰ خرداد

undefined جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام
undefined تاریخ: ۹ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined در محضر سوره مبارکه مدثر – جلسه چهارم
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4463
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#جلسه_خانوادگی #سوره_مدثرundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۷:۵۸

undefined کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
undefined تاریخ: ۱۰ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4465
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#صحیفه_فاطمیهundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۷:۵۸

۱۳ خرداد

undefined سلسله جلسات در محضر قرآن کریم
undefined تاریخ: ۱۲ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined دوره امت واحده توحیدی – جلسه ۳۷
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4467
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#در_محضر_قرآن_کریم #دوره_امت_واحده_توحیدیundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۵:۲۱

۱۹ خرداد

undefined سلسله جلسات تصویر سازی از رخدادهای صدر اسلام
undefined فصل سوم: حیات شریف امیرالمؤمنین حضرت امام علی علیه‌السلام – جلسه هفتم
undefined تاریخ: ۱۴ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت و آقای کاظم رجبعلی
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4470
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت #رجبعلی#نظام_سازی #تصویرسازی_صدر_اسلام #امیرالمؤمنینundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۵:۵۳

undefined جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام
undefined تاریخ: ۱۶ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined در محضر سوره مبارکه مدثر – جلسه پنجم
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4473
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#جلسه_خانوادگی #سوره_مدثرundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۵:۵۳

undefined کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
undefined تاریخ: ۱۷ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4475
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#صحیفه_فاطمیهundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۵:۵۴

۲۰ خرداد

undefined جلسات سیر تدبر در سوره ها – جلسه ۱۱۲

undefined ارائه سوره مبارک رعد – جلسه ۱۱

undefined تاریخ: ۱۳ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: آقای هانی چیت چیان
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4478
#آموزش_صوتی #چیت_چیان#سفیران_قرآن #سیر_تدبر_در_سوره_ها #سوره_رعدundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۱:۱۲

undefined سلسله جلسات در محضر قرآن کریم
undefined تاریخ: ۱۹ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت
undefined دوره امت واحده توحیدی – جلسه ۳۸
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4480
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت#در_محضر_قرآن_کریم #دوره_امت_واحده_توحیدیundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۱:۱۳

۲۲ خرداد

undefined جلسات سیر تدبر در سوره ها – جلسه ۱۱۳

undefined ارائه سوره مبارک رعد – جلسه ۱۲

undefined تاریخ: ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: آقای هانی چیت چیان
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4482
#آموزش_صوتی #چیت_چیان#سفیران_قرآن #سیر_تدبر_در_سوره_ها #سوره_رعدundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۶:۰۷

undefined سلسله جلسات تصویر سازی از رخدادهای صدر اسلام
undefined فصل سوم: حیات شریف امیرالمؤمنین حضرت امام علی علیه‌السلام – جلسه هشتم
undefined تاریخ: ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳
undefined مدرس: استاد احمدرضا اخوت و آقای کاظم رجبعلی
undefined برای دریافت محتوای جلسه وارد آدرس زیر شوید...undefined http://ololelm.ir/?p=4484
#آموزش_صوتی #استاد_اخوت #رجبعلی#نظام_سازی #تصویرسازی_صدر_اسلام #امیرالمؤمنینundefined اولوا العلم - کانال رسمی انتشار محتوای آموزشیundefined ما را می توانید در رسانه ها دنبال کنید: سایت | بله | سروش | ایتا @ololElm_ir@QuranEtratSchool

۱۶:۰۸