عکس پروفایل رسانه قرآن ایران صدار

رسانه قرآن ایران صدا

۱,۷۴۷عضو

۸ آبان

thumnail
undefined | تلاوتی با صدای داور برنامه تلویزیونی محفل.حامد شاکرنژادundefined | سوره مبارکه بلدundefined | مقام رستundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۹:۰۴

۱۰ آبان

thumnail
undefined | تلاوتی بسیار زیبا با صدای یک کودک اندونزیاییundefined | سوره مبارکه علقundefined | مقام بیاتundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۹:۴۶

thumnail
undefined | تلاوتی به شیرینی عسل!با صدای دکتر احمد احمد نعینعundefined | سوره مبارکه مریمundefined | مقام عجم و نهاوندundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۹:۴۷

۱۵ آبان

thumnail
undefined | تلاوتی شاهکار با صدای اکبرالقراء استاد مرحوم مصطفی اسماعیلundefined | سوره مبارکه هودundefined | مقام رستundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۹:۲۶

thumnail
undefined | تلاوتی بسیار زیبا و فرازی طولانی با صدای استاد عنتر سعید مسلمundefined | سوره مبارکه مجادلهundefined | مقام بیاتundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۹:۲۹

۲۰ آبان

thumnail
undefined | تلاوتی بسیار زیبا با صدای هادی اسفیدانیundefined | سوره مبارکه نحلundefined | مقام حجاز سه گاه حجازundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۶:۱۸

thumnail
undefined | تلاوتی با صدای امیرالنغم استاد مرحوم شحّات محمّد انورundefined | سوره مبارکه آل عمرانundefined | مقام رستundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۶:۲۳

۲۴ آبان

thumnail
undefined | آموزش بسیار شنیدنی استاد احمد مصطفی به یاسر شرقاویundefined | سوره مبارکه ابراهیمundefined | مقام رست و بیاتundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۱۱:۱۷

thumnail
undefined | تلاوت استاد مرحوم احمد مصطفی در دوران میانسالیundefined | سوره مبارکه شمسundefined | مقام رستundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۱۱:۲۹

۲۸ آبان

thumnail
undefined | تلاوت در مقامی حزین توسط استاد مرحوم محمّد اللّیثیundefined | سوره مبارکه زمر و غافرundefined | مقام حجازundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۱۱:۲۵

thumnail
undefined | تلاوتی شاهکار با صدای استاد مرحوم ابوالعینین شعیشعundefined | سوره مبارکه نجمundefined | مقام نهاوندundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۱۱:۲۷

۳ آذر

thumnail
undefined | تلاوتی معنوی با صدای استاد مرحوم محمود رمضانundefined | سوره مبارکه آل عمرانundefined | مقام نهاوندundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۷:۳۶

thumnail
undefined | تلاوتی آرام بخش با صدای استاد سید سعیدundefined | سوره مبارکه آل عمرانundefined | مقام بیاتundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۷:۳۷

۷ آذر

thumnail
undefined | رفتار پسندیده استاد محمود شحات انور با یک کودکundefined | سوره مبارکه بقرهundefined | مقام حجازundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۶:۰۰

thumnail
undefined | تلاوتی از اکبرالقراء استاد مصطفی اسماعیلundefined | سوره مبارکه یوسفundefined | مقام نهاوندundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۶:۰۱

thumnail
undefined | اجرایی طوفانی با صدای استاد محمود شحات انورundefined | سوره مبارکه شمسundefined | مقام حجازundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۶:۰۱

thumnail
undefined | تلاوتی شنیدنی از استاد مرحوم شحات محمد انورundefined | سوره مبارکه زلزلهundefined | مقام سه گاهundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۶:۰۲

thumnail
undefined | تلاوتی تکان دهنده با صدای استاد محمود شحات انورundefined | سوره مبارکه الرحمنundefined | مقام حجازundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۶:۰۳

۱۴ آذر

thumnail
undefined | تلاوتی با صلابت با صدای استاد سید سعیدundefined | سوره مبارکه المزملundefined | مقام رستundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۹:۵۰

thumnail
undefined | تلاوتی شاهکار با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیّادundefined | سوره مبارکه علقundefined | مقام رستundefined Quran.iranseda.irundefined @quran_iransedaundefined

۹:۵۷