عکس پروفایل ″آیت الله رسول فلاحتی″

″آیت الله رسول فلاحتی″

۳۱۱عضو
عکس پروفایل ″آیت الله رسول فلاحتی″
۳۱۱ عضو

″آیت الله رسول فلاحتی″

آیت الله رسول فلاحتیکاندیدای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از استان گیلان

۹ اسفند

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined #گزارش_تصویری undefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم شهرستان لاهیجان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄ undefinedundefinedundefined undefined @r_falahati_ir
thumnail

۲۰:۲۰

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined #گزارش_تصویری undefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم شهرستان لاهیجان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄ undefinedundefinedundefined undefined @r_falahati_ir
thumnail

۲۰:۲۰

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined #گزارش_تصویری undefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم شهرستان لاهیجان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄ undefinedundefinedundefined undefined @r_falahati_ir
thumnail

۲۰:۲۰

thumnail
undefined #از_لنز_دوربین_ببینیدundefinedدیدار صمیمی آیت الله فلاحتی با جانباز سرافراز مجید داداشی و مادر شهید والامقام جمال اصلانی در لاهیجان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄undefinedundefinedundefinedundefined @r_falahati_ir

۲۰:۲۱

thumnail
#گزارش_تصویریundefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم شهرستان رودبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄undefinedundefinedundefinedundefined @r_falahati_ir

۲۰:۴۹

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined #گزارش_تصویری undefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم شهرستان رودبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄ undefinedundefinedundefined undefined @r_falahati_ir
thumnail

۲۱:۱۰

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined #گزارش_تصویری undefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم شهرستان رودبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄ undefinedundefinedundefined undefined @r_falahati_ir
thumnail

۲۱:۱۰

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined #گزارش_تصویری undefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم شهرستان رودبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄ undefinedundefinedundefined undefined @r_falahati_ir
thumnail

۲۱:۱۰

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined #گزارش_تصویری undefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم شهرستان رودبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄ undefinedundefinedundefined undefined @r_falahati_ir
thumnail

۲۱:۱۰

۱۰ اسفند

thumnail
#گزارش_تصویریundefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم شهرستان رضوانشهر ۱۴۰۲/۱۲/۱۰┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄undefinedundefinedundefinedundefined @r_falahati_ir

۶:۴۶

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined #گزارش_تصویری undefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم شهرستان رضوانشهر ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄ undefinedundefinedundefined undefined @r_falahati_ir
thumnail

۶:۴۹

thumnail
#گزارش_تصویریundefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم بخش سنگر ۱۴۰۲/۱۲/۱۰┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄undefinedundefinedundefinedundefined @r_falahati_ir

۶:۵۶

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined #گزارش_تصویری undefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم بخش سنگر ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄ undefinedundefinedundefined undefined @r_falahati_ir
thumnail

۷:۰۵

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined #گزارش_تصویری undefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم بخش سنگر ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄ undefinedundefinedundefined undefined @r_falahati_ir
thumnail

۷:۰۵

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined #گزارش_تصویری undefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم بخش سنگر ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄ undefinedundefinedundefined undefined @r_falahati_ir
thumnail

۷:۰۵

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined #گزارش_تصویری undefinedآیت الله فلاحتی در جمع مردم خونگرم بخش سنگر ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄ undefinedundefinedundefined undefined @r_falahati_ir
thumnail

۷:۰۵

″آیت الله رسول فلاحتی″
undefined تصویر
thumnail

۷:۰۶

thumnail
undefined #از_لنز_دوربین_ببینیدundefinedدیدار صمیمی آیت الله فلاحتی با اهالی روستای لیفشاگرد صومعه سرا ۱۴۰۲/۱۲/۱۰┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄undefinedundefinedundefinedundefined @r_falahati_ir

۷:۱۸

thumnail
undefined #از_لنز_دوربین_ببینیدundefinedدیدار صمیمی آیت الله فلاحتی با مردم خونگرم شهرستان ماسال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄undefinedundefinedundefinedundefined @r_falahati_ir

۱۰:۳۲

thumnail
#دعوت_به_انتخاباتundefinedدعوت حضرت آیت الله فلاحتی از مردم برای شرکت در انتخابات
undefinedحضرت آیت الله فلاحتی اقشار مختلف مردم را به حضور پرشور در انتخابات پیش رو دعوت کرد. ۱۴۰۲/۱۲/۱۰┄┄┅┅┅❅undefined❅┅┅┅┄┄undefinedundefinedundefinedundefined @r_falahati_ir

۱۳:۴۸