عکس پروفایل رسانستان آذربایجان شرقیر

رسانستان آذربایجان شرقی

۲۶۲عضو
عکس پروفایل رسانستان آذربایجان شرقیر
۲۶۲ عضو

رسانستان آذربایجان شرقی

محتواهای رسانه ای ناب

۱۴ فروردین

thumnail
undefined مسابقه ۲۰ طرح «زندگی با آیه ها» روز سه شنبه ۱۴ فروردین (استان آذربایجان شرقی)
undefined ۳ جایزه ۵ میلیون ریالی برای منتخبین به صورت روزانه اهدا خواهد شد.
سوال مسابقه۱۸ - در آیه ۶۱ سوره یاسین، به چه موضوعی پرداخته شده است؟ ۱- اهمیت استقامت در راه خدا ۲- صراط مستقیم یعنی عبادت خدا۳- پیروزی در گرو اطاعت الهی ۴- همراهی پیوسته خدابا مومنان
undefined لطفا فقط عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۸ ارسال کنید.
undefined مهلت ارسال پاسخ مسابقه تا ساعت ۲۴ سه شنبه ۱۴ فروردین می باشد.
اعلام برندگان و کسب اطلاعات بیشتر در کانال رسانستان آذربایجان شرقی در ایتاhttps://eitaa.com/resanestan_azarsharghi
روبیکاhttps://rubika.ir/resanestan_azarsharghi
بله@resanestan_azarsharghi
سروشhttps://splus.ir/resanestan_azarsharghi
تلگرام https://t.me/resanestan_azarsharghi
اینستاگرام https://www.instagram.com/resanestan_azarsharghi?igsh=MXFtODFoc2xjdXo5
undefined مرکز رسانه اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

۷:۱۰

thumnail
undefined برندگان مسابقه شماره ۱۹ زندگی با آیه ها (روز دوشنبه ۱۳ فروردین)
۱- خانم ژیلا اکبری - عجب شیر۲- آقای علی شرقی - تبریز۳- آقای ابراهیم کهنسال - تهران

۱۶:۴۹

۱۵ فروردین

thumnail
undefined مسابقه ۲۱ طرح «زندگی با آیه ها» روز چهارشنبه ۱۵ فروردین (استان آذربایجان شرقی)
undefined ۳ جایزه ۵ میلیون ریالی برای منتخبین به صورت روزانه اهدا خواهد شد.
سوال مسابقه ۲۱ در موشن بالا ...
undefined لطفا فقط عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۸ ارسال کنید.
undefined مهلت ارسال پاسخ مسابقه تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۵ فروردین می باشد.
اعلام برندگان و کسب اطلاعات بیشتر در کانال رسانستان آذربایجان شرقی در ایتاhttps://eitaa.com/resanestan_azarsharghi
روبیکاhttps://rubika.ir/resanestan_azarsharghi
بله@resanestan_azarsharghi
سروشhttps://splus.ir/resanestan_azarsharghi
تلگرام https://t.me/resanestan_azarsharghi
اینستاگرام https://www.instagram.com/resanestan_azarsharghi?igsh=MXFtODFoc2xjdXo5

۷:۱۸

thumnail
undefined برندگان مسابقه شماره ۲۰ زندگی با آیه ها (روز سه شنبه ۱۴ فروردین)
۱- آیلین صدیقی - تهران ۲- میلاد تقوی - مراغه۳- زاهد اهورانی - فنوج
#زندگی_با_آیه_ها#مسطورا#رساآذر #رسانستان_آذربایجان_شرقی
@resanestan_azarsharghi

۱۳:۲۰

۱۶ فروردین

thumnail
undefined مسابقه ۲۲ طرح «زندگی با آیه ها» روز پنجشنبه ۱۶ فروردین (استان آذربایجان شرقی)
undefined ۳ جایزه ۵ میلیون ریالی برای منتخبین به صورت روزانه اهدا خواهد شد.
سوال مسابقه۲۲- در آیه ۳۰ سوره فصلت سرانجام خوب و وعده بهشت به چه کسانی داده شده است؟۱- کسانی که در راه خدا جهاد می‌کنند۲- کسانی که در راه خدا هجرت می‌کنند۳- کسانی که از طاغوت دوری می‌کنند۴- کسانی که الله را پروردگار خود گرفتند و بر آن استقامت کردند
undefined لطفا فقط عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۸ ارسال کنید.
undefined مهلت ارسال پاسخ مسابقه تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۱۶ فروردین می باشد.
اعلام برندگان و کسب اطلاعات بیشتر در کانال رسانستان آذربایجان شرقی در ایتاhttps://eitaa.com/resanestan_azarsharghi
روبیکاhttps://rubika.ir/resanestan_azarsharghi
بله@resanestan_azarsharghi
سروشhttps://splus.ir/resanestan_azarsharghi
تلگرام https://t.me/resanestan_azarsharghi
اینستاگرام https://www.instagram.com/resanestan_azarsharghi?igsh=MXFtODFoc2xjdXo5

۶:۴۹

thumnail
undefined برندگان مسابقه ۲۱ (چهارشنبه ۱۵ فروردین)
۱- خانم اعظم ارفعی - اهر۲- خانم حسنا پور رحیمی - تهران۳- راضیه غلامی - عجب شیر
@resanestan_azarsharghi

۱۴:۲۶

۱۷ فروردین

thumnail
undefined مسابقه ۲۳ طرح «زندگی با آیه ها» روز جمعه ۱۷ فروردین (استان آذربایجان شرقی)
undefined ۳ جایزه ۵ میلیون ریالی برای منتخبین به صورت روزانه اهدا خواهد شد.
سوال مسابقه شماره ۲۳- در کدام آیه، بر عدم عبادت شیطان به عنوان دشمن آشکار اشاره شده است؟۱- آیه ۳۶ سوره نحل ۲ - آیه ۱۹۴ سوره اعراف ۳- آیه ۶۰ سوره یاسین ۴ - آیه ۳۱ سوره توبه
undefined لطفا فقط عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۸ ارسال کنید.
undefined مهلت ارسال پاسخ مسابقه تا ساعت ۲۴ جمعه ۱۷ فروردین می باشد.
اعلام برندگان و کسب اطلاعات بیشتر در کانال رسانستان آذربایجان شرقی در ایتاhttps://eitaa.com/resanestan_azarsharghi
روبیکاhttps://rubika.ir/resanestan_azarsharghi
بله@resanestan_azarsharghi
سروشhttps://splus.ir/resanestan_azarsharghi
تلگرام https://t.me/resanestan_azarsharghi
اینستاگرام https://www.instagram.com/resanestan_azarsharghi?igsh=MXFtODFoc2xjdXo5

۹:۵۲

thumnail
undefined برندگان مسابقه ۲۲ زندگی با آیه ها

۱۸:۰۳

۱۸ فروردین

thumnail
undefined مسابقه ۲۴ طرح «زندگی با آیه ها» روز شنبه ۱۸ فروردین (استان آذربایجان شرقی)
undefined ۳ جایزه ۵ میلیون ریالی برای منتخبین به صورت روزانه اهدا خواهد شد.
سوال مسابقه ۲۴- حقیقت گریز ناپذیر در آیه ۳۵ سوره انبیا چیست۱- حسابرسی اعمال در روز قیامت۲- پیروزی قطعی اهل ایمان۳- وعده نصرت الهی به مومنان۴- کشیدن طعم مرگ توسط همه
undefined لطفا فقط عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۸ ارسال کنید.
undefined مهلت ارسال پاسخ مسابقه تا ساعت ۲۴ شنبه ۱۸ فروردین می باشد.
اعلام برندگان و کسب اطلاعات بیشتر در کانال رسانستان آذربایجان شرقی در ایتاhttps://eitaa.com/resanestan_azarsharghi
روبیکاhttps://rubika.ir/resanestan_azarsharghi
بله@resanestan_azarsharghi
سروشhttps://splus.ir/resanestan_azarsharghi
تلگرام https://t.me/resanestan_azarsharghi
اینستاگرام https://www.instagram.com/resanestan_azarsharghi?igsh=MXFtODFoc2xjdXo5

۷:۰۷

thumnail
undefined برندگان «مسابقه ۲۳ زندگی با آیه ها»
۱- آقای ابراهیم یاری - عجب شیر۲- خانم پریا اشرف پور - بناب۳- خانم بدری غلامی - کرمانشاه
سوال مسابقه شماره ۲۳- در کدام آیه، بر عدم عبادت شیطان به عنوان دشمن آشکار اشاره شده است؟(پاسخ صحیح گزینه ۳) ۳- آیه ۶۰ سوره یاسین
@resanestan_azarsharghi

۱۴:۴۸

۱۹ فروردین

thumnail
undefined مسابقه ۲۵ طرح «زندگی با آیه ها یکشنبه ۱۹ فروردین (استان آذربایجان شرقی)
undefined ۳ جایزه ۵ میلیون ریالی برای منتخبین به صورت روزانه اهدا خواهد شد.
سوال مسابقه ۲۵- بر اساس آیه ۲۰ سوره حدید، زندگی دنیا بدون توجه به آخرت به چه چیزی تشبیه شده است؟ ۱- بازی و کار بیهوده ۲- مسابقه فخر فروشی ۳- مسابقه بی هدف در افزایش اموال و اولاد۴- همه موارد
undefined لطفا فقط عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۸ ارسال کنید.
undefined مهلت ارسال پاسخ مسابقه تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۱۹ فروردین می باشد.
اعلام برندگان و کسب اطلاعات بیشتر در کانال رسانستان آذربایجان شرقی در ایتاhttps://eitaa.com/resanestan_azarsharghi
روبیکاhttps://rubika.ir/resanestan_azarsharghi
بله@resanestan_azarsharghi
سروشhttps://splus.ir/resanestan_azarsharghi
تلگرام https://t.me/resanestan_azarsharghi
اینستاگرام https://www.instagram.com/resanestan_azarsharghi?igsh=MXFtODFoc2xjdXo5
undefined مرکز رسانه و اطلاع رسانی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

۶:۴۴

thumnail
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined برندگان مسابقه ۲۴ زندگی با آیه ها (شنبه ۱۸ فروردین)
۱- خانم خدیجه بیگم حسینی جلفا۲- آقای محمد مروج میانه۳- آقای جواد وحدتی مراغه
سوال مسابقه ۲۴- حقیقت گریز ناپذیر در آیه ۳۵ سوره انبیا چیست (پاسخ صحیح گزینه ۴)۴- کشیدن طعم مرگ توسط همه
@ resanestan_azarsharghi

۱۱:۳۱

۲۰ فروردین

thumnail
undefined مسابقه ۲۶ طرح «زندگی با آیه ها دوشنبه ۲۰ فروردین (استان آذربایجان شرقی)
undefined ۳ جایزه ۵ میلیون ریالی برای منتخبین به صورت روزانه اهدا خواهد شد.
سوال مسابقه ۲۶- کدام آیه به رعایت تقوای الهی و آمادگی و مراقبه برای مرگ دعوت می‌کند؟ ۱- آیه ۲۰ سوره شورا ۲- آیه ۱۹ سوره قاف ۳- آیه ۱۸ سوره حشر ۴- آیه ۸ سوره زلزال
undefined لطفا فقط عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۸ ارسال کنید.
undefined مهلت ارسال پاسخ مسابقه تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۰ فروردین می باشد.
اعلام برندگان و کسب اطلاعات بیشتر در کانال رسانستان آذربایجان شرقی در ایتاhttps://eitaa.com/resanestan_azarsharghi
روبیکاhttps://rubika.ir/resanestan_azarsharghi
بله@resanestan_azarsharghi
سروشhttps://splus.ir/resanestan_azarsharghi
تلگرام https://t.me/resanestan_azarsharghi
اینستاگرام https://www.instagram.com/resanestan_azarsharghi?igsh=MXFtODFoc2xjdXo5
undefined مرکز رسانه و اطلاع رسانی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

۶:۴۹

thumnail
............................................................undefined برندگان مسابقه شماره ۲۵ زندگی با آیه ها(یکشنبه ۱۹ فروردین)
۱- فاطمه ملک‌زاده - هریس۲- امیرعلی دایی زاده - تبریز۳- زیبا علا نوشهر - شبستر
منتخبین به صورت روزانه اهدا خواهد شد.
سوال مسابقه ۲۵- بر اساس آیه ۲۰ سوره حدید، زندگی دنیا بدون توجه به آخرت به چه چیزی تشبیه شده است؟ پاسخ صحیح: (گزینه ۴ همه موارد) ۱- بازی و کار بیهوده ۲- مسابقه فخر فروشی ۳- مسابقه بی هدف در افزایش اموال و اولاد۴- همه موارد

۱۲:۳۵

۲۱ فروردین

thumnail
undefined مسابقه ۲۷ طرح «زندگی با آیه ها سه شنبه ۲۱ فروردین (استان آذربایجان شرقی)
undefined ۳ جایزه ۵ میلیون ریالی برای منتخبین به صورت روزانه اهدا خواهد شد.
سوال مسابقه ۲۷- بر اساس آیه ۱۰ سوره انسان انگیزه اهل بیت از انفاق به مسکین یتیم و اسیر چه چیزی بیان شده است؟۱- از بین بردن فقر در جامعه ۲ - گسترش انفاق و کارهای خیر ۳ - پیروی از دستورات الهی ۴ - ترس از مقام پروردگار در روز آخرت
undefined لطفا فقط عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۸ ارسال کنید.
undefined مهلت ارسال پاسخ مسابقه تا ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۱ فروردین می باشد.
اعلام برندگان و کسب اطلاعات بیشتر در کانال رسانستان آذربایجان شرقی در ایتاhttps://eitaa.com/resanestan_azarsharghi
روبیکاhttps://rubika.ir/resanestan_azarsharghi
بله@resanestan_azarsharghi
سروشhttps://splus.ir/resanestan_azarsharghi
تلگرام https://t.me/resanestan_azarsharghi
اینستاگرام https://www.instagram.com/resanestan_azarsharghi?igsh=MXFtODFoc2xjdXo5

۷:۱۰

thumnail
undefined برندگان مسابقه شماره ۲۶(روز دوشنبه ۲۰ فروردین)
۱- خانم یگانه رستمی۲- خانم سودابه مجیدی۳- خانم فاطمه ترابی
سوال مسابقه ۲۶- کدام آیه به رعایت تقوای الهی و آمادگی و مراقبه برای مرگ دعوت می‌کند؟پاسخ صحیح: (گزینه ۳ آیه ۱۸ سوره حشر)۱- آیه ۲۰ سوره شورا ۲- آیه ۱۹ سوره قاف ۳- آیه ۱۸ سوره حشر ۴- آیه ۸ سوره زلزال

۱۹:۳۰

۲۳ فروردین

thumnail
undefined برندگان مسابقه ۲۷ زندگی با آیه ها
۱- آقای ناصر عابدینی - مرند۲- خانم زهرا احمدی - ایلام ۳- خانم فاطمه داداشی - مرند

۱۹:۰۷

۳ اردیبهشت

بازارسال شده از جشنواره مردمی فیلم عمار
thumnail
undefined فراخوان سراسری «وعده صادق» منتشر شد
جشنواره مردمی فیلم عمار با هدف گردآوری و بازتاب واکنش‌های مردم ایران در حمایت از تنبیه مقتدرانه رژیم صهیونیستی، فراخوان سراسری «وعده صادق» را در ۴ قالب برگزار می‌کند.
undefined قالب‌ها:
undefined محتوای ویدیوئی:فیلم موبایلی (خاطره‌گویی، مصاحبه مردمی، واکنش‌های مردمی و…)، بازتولید محتوای ویدیوئی (پاسخ طنز به تهدید اسرائیل، گزارش از عملیات وعده صادق و…)undefined محتوای صوتی:خاطره‌گویی، مصاحبه مردمی، سرود، پادکست و…undefined محتوای تصویری و گرافیکی:نقاشی، عکس (واکنش‌های مردمی و…)، عکس نوشت، کاریکاتور، پوستر و…undefined محتوای متنی:دل‌نوشته، شعر، شعار (توییت، پلاکارد و…)، متن خبری و…
undefined مهلت ارسال آثار ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳
undefined ارسال آثار از طریق نام کاربریundefined @Ammarfilm_1389در پیامرسان‌های روبیکا، بله، ایتا و شاد
undefinedمطالعه کامل فراخوان:undefined ammarfilm.ir/?p=34742undefined @AmmarFest

۱۱:۲۹

۶ اردیبهشت

بازارسال شده از رسانستان
thumnail
undefined️ نوای مقاومت در نحن المقاومون
undefined "نحن المقاومون"، نماهنگی حماسی تهیه شده در مرکز نهضت با صدای حاج ابوذر روحی، ندای رسای صبر و استقامت مردمی است که در برابر ظلم و تجاوز سر خم نکرده و پرچم مقاومت را تا همیشه برافراشته‌اند.
undefined این سرود، حماسه‌ای از رشادت یمنی‌ها در برابر تجاوز ائتلاف سعودی، فریادی از مظلومیت فلسطینیان در زیر چکمه‌های اشغالگران صهیونیست، و پژواکی از ایستادگی مردم عراق، لبنان، ایران و تمام ازادی خواهان در برابر استکبار جهانی است.
undefined "نحن المقاومون"، ترجمان بغض فروخورده مظلومان و نویدبخش طلوعی نو از امید و پیروزی است.
ما با شما هم‌صدا می‌شویم و فریاد می‌زنیم:نحن المقاومون!


#وعده_صادق@resanestan

۱۵:۱۰

۵ خرداد

thumnail
#شهید_خدمتداستان استادیوم (آیت اله آل هاشم)
روایتی از سید حمید موسوی
لینک فایل اصلیhttps://dl1.nehdat.ir/675fe8ddf2514990aae6bcb52b11f5c5/702894f9c3f14ce88438641e82cb97e2.mp4

۱۹:۲۸