عکس پروفایل روزشمار نوجوانیا ☀️ر

روزشمار نوجوانیا ☀️

۵عضو
عکس پروفایل روزشمار نوجوانیا ☀️ر
۵ عضو

روزشمار نوجوانیا ☀️

بسم الله الرحمن الرحیم درباره این کانال در لینک زیر بخوانید : nojavania.com/2370کانال اصلی نوجوانیا : @nojavania پیام : @alo_hiروزشمار را در تلگرام و ایتا و گپ و نسیم رضوان هم با همین شناسه پیدا کنید...

۵ بهمن ۱۴۰۲

#امروز ::: ولادت حضرت امام علي عليه السلام - آغاز ايام البيض (اعتكاف) undefined2 روز تا وفات حضرت زينب (س) - تغيير قبله از بيت المقدس به مكه معظمه undefined7 روز تا بازگشت امام خمينی (ره) به ايران و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی undefined12 روز تا شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined14 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined17 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined17 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined19 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined31 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined36 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined47 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined64 روز تا شب قدر undefined66 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined76 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۳:۰۶

۶ بهمن ۱۴۰۲

1 روز تا وفات حضرت زينب (س) - تغيير قبله از بيت المقدس به مكه معظمه undefined6 روز تا بازگشت امام خمينی (ره) به ايران و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی undefined11 روز تا شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined13 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined16 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined16 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined18 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined30 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined35 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined46 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined63 روز تا شب قدر undefined65 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined75 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۳:۰۷

۷ بهمن ۱۴۰۲

#امروز ::: وفات حضرت زينب (س) - تغيير قبله از بيت المقدس به مكه معظمه undefined5 روز تا بازگشت امام خمينی (ره) به ايران و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی undefined10 روز تا شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined12 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined15 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined15 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined17 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined29 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined34 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined45 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined62 روز تا شب قدر undefined64 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined74 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۳:۰۸

۸ بهمن ۱۴۰۲

4 روز تا بازگشت امام خمينی (ره) به ايران و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی undefined9 روز تا شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined11 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined14 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined14 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined16 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined28 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined33 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined44 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined61 روز تا شب قدر undefined63 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined73 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۳:۰۹

۹ بهمن ۱۴۰۲

3 روز تا بازگشت امام خمينی (ره) به ايران و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی undefined8 روز تا شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined10 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined13 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined13 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined15 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined27 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined32 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined43 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined60 روز تا شب قدر undefined62 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined72 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۳:۱۰

۱۰ بهمن ۱۴۰۲

2 روز تا بازگشت امام خمينی (ره) به ايران و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی undefined7 روز تا شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined9 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined12 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined12 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined14 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined26 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined31 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined42 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined59 روز تا شب قدر undefined61 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined71 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۳:۱۱

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

1 روز تا بازگشت امام خمينی (ره) به ايران و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی undefined6 روز تا شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined8 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined11 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined11 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined13 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined25 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined30 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined41 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined58 روز تا شب قدر undefined60 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined70 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۳:۱۴

۱۲ بهمن ۱۴۰۲

#امروز ::: بازگشت امام خمينی (ره) به ايران و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی undefined5 روز تا شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined7 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined10 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined10 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined12 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined24 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined29 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined40 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined57 روز تا شب قدر undefined59 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined69 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۳:۱۵

۱۳ بهمن ۱۴۰۲

4 روز تا شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined6 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined9 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined9 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined11 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined23 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined28 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined39 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined56 روز تا شب قدر undefined58 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined68 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۹:۴۵

۱۴ بهمن ۱۴۰۲

3 روز تا شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined5 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined8 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined8 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined10 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined22 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined27 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined38 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined55 روز تا شب قدر undefined57 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined67 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۲:۵۵

۱۵ بهمن ۱۴۰۲

2 روز تا شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined4 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined7 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined7 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined9 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined21 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined26 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined37 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined54 روز تا شب قدر undefined56 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined66 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۲:۵۷

۱۶ بهمن ۱۴۰۲

1 روز تا شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined3 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined6 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined6 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined8 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined20 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined25 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined36 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined53 روز تا شب قدر undefined55 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined65 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۳:۰۲

۱۷ بهمن ۱۴۰۲

#امروز :: شهادت حضرت امام موسي كاظم عليه السلام undefined2 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined5 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined5 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined7 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined19 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined24 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined35 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined52 روز تا شب قدر undefined54 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined64 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۳:۰۳

۱۸ بهمن ۱۴۰۲

1 روز تا مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined4 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined4 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined6 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined18 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined23 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined34 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined51 روز تا شب قدر undefined53 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined63 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۲:۴۸

۱۹ بهمن ۱۴۰۲

#امروز :: مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله undefined3 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined3 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined5 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined17 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined22 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined33 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined50 روز تا شب قدر undefined52 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined62 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۲:۴۹

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

2 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined2 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined4 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined16 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined21 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined32 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined49 روز تا شب قدر undefined51 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined61 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۲:۵۱

۲۱ بهمن ۱۴۰۲

1 روز تا ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined1 روز تا آغاز ماه مبارک شعبان undefined3 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined15 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined20 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined31 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined48 روز تا شب قدر undefined50 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined60 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۲:۵۲

۲۲ بهمن ۱۴۰۲

#امروز ::‌ ۲۲ بهمن پيروزی انقلاب اسلامی ايران و سقوط نجاست شاهنشاهی undefined#امروز :: آغاز ماه مبارک شعبان undefined2 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined14 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined19 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined30 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined47 روز تا شب قدر undefined49 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined59 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۲:۵۳

۲۳ بهمن ۱۴۰۲

1 روز تا ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined13 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined18 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined29 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined46 روز تا شب قدر undefined48 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined58 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۳:۰۴

۲۴ بهمن ۱۴۰۲

#امروز :: ولادت حضرت امام حسين عليه السلام undefined12 روز تا ولادت حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه و روز سربازان گمنام امام زمان (ع) undefined17 روز تا آغاز رای گیری انتخابات و حماسه مردم سالاری undefined28 روز تا آغاز رمضان المبارک undefined45 روز تا شب قدر undefined47 روز تا روز جمهوری اسلامی ایران undefined57 روز تا عید سعید فطر ...undefined
@rozshomar_nojavania @nojavania

۳:۰۷