عکس پروفایل دکتر سعید جلیلید

دکتر سعید جلیلی

۲,۶۹۷عضو
عکس پروفایل دکتر سعید جلیلید
۲.۷هزار عضو

دکتر سعید جلیلی

undefined کانال رسمی دکتر سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی
وبسایت اطلاع رسانی:Drjalily.com

۳ اسفند

thumnail

۱۹:۲۶

thumnail

۱۹:۲۶

thumnail

۱۹:۲۶

thumnail

۱۹:۵۰

thumnail

۱۹:۵۰

thumnail

۱۹:۵۰

thumnail

۱۹:۵۰

thumnail

۱۹:۵۰

thumnail

۱۹:۵۰

thumnail
undefined گزارش تصویری | حضور دکتر سعید جلیلی در همایش مردمی "امتداد انتخاب؛ شناخت نماینده تراز انقلاب اسلامی"
undefinedدر این مراسم از کتاب "فهم زمانه" ،زندگی و روزگار شهید دکتر عبدالحمید دیالمه، رونمایی شد
undefined پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سعید جلیلی@saeedjalily

۱۹:۵۰

۴ اسفند

thumnail
undefined #اطلاعیه | پخش اینترنتی برنامه امتداد انتخاب
undefinedموضوع: انتخاب از منظر اندیشه سیاسی اسلام undefinedجلسه۵۹ حکمت سیاسی اسلام در قرآن
undefined زمان پخش: امشب(جمعه ۴ اسفند) - ساعت ۲۰
undefined پخش از طریق سایت حیات طیبه(پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سعید جلیلی)drjalily.com

۱۵:۲۰

دکتر سعید جلیلی
undefined undefined #اطلاعیه | پخش اینترنتی برنامه امتداد انتخاب undefinedموضوع: انتخاب از منظر اندیشه سیاسی اسلام undefinedجلسه۵۹ حکمت سیاسی اسلام در قرآن undefined زمان پخش: امشب(جمعه ۴ اسفند) - ساعت ۲۰ undefined پخش از طریق سایت حیات طیبه(پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سعید جلیلی) drjalily.com
اطلاعیه: برنامه امشب امتداد انتخاب ساعت ۲۰:۳۰ پخش خواهد شد.
undefinedپخش اینترنتی از طریق سایت حیات طیبهdrjalily.com

۱۶:۴۲

دکتر سعید جلیلی
undefined undefined #اطلاعیه | پخش اینترنتی برنامه امتداد انتخاب undefinedموضوع: انتخاب از منظر اندیشه سیاسی اسلام undefinedجلسه۵۹ حکمت سیاسی اسلام در قرآن undefined زمان پخش: امشب(جمعه ۴ اسفند) - ساعت ۲۰ undefined پخش از طریق سایت حیات طیبه(پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سعید جلیلی) drjalily.com
undefined آغاز پخش اینترنتی «برنامه امتداد انتخاب» با موضوع: انتخاب از منظر اندیشه سیاسی اسلام
undefinedمشاهده از طریق لینک زیرhttps://drjalily.com/multimedia/979

۱۷:۰۴

دکتر سعید جلیلی
undefined آغاز پخش اینترنتی «برنامه امتداد انتخاب» با موضوع: انتخاب از منظر اندیشه سیاسی اسلام undefinedمشاهده از طریق لینک زیر https://drjalily.com/multimedia/979
undefinedپخش اینترنتی این برنامه پایان یافت

۱۸:۳۱

thumnail
undefinedیکی از بحث های مهم در فناوری های پیشرو که مجلس آینده باید توجه کند، هوش مصنوعی است.
undefinedمجلس باید برای حکمرانی هوش مصنوعی به عنوان عنصری که می تواند مولد قدرت باشد، در ابعاد فنی، راهبردی و فرهنگی تدبیر داشته باشد.
undefinedاگر اولویت ها را ندانیم، دشمنان وقتی در عرصه علمی و صنعتی، پیشرفتی پیدا کنند آن را انحصاری می کنند و می گویند دیگران نباید وارد بشوند. چنانکه درباره هوش مصنوعی، زمزمه هایی در مورد محدود کردن آن شنیده می شود.
undefinedاگر به موضوع مهمی مثل فناوری های پیشرو در زمان خودش به طور شایسته، توجه لازم نشود، آن موقع نه تنها ممکن است چهار سال چه بسا چهل سال در آن موضوع عقب بمانیم و دیگران از ما پیشی بگیرند.
undefined پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سعید جلیلی@saeedjalily

۲۰:۳۰

۵ اسفند

thumnail
undefinedبه برکت انقلاب و وقایع بعد از انقلاب، دانش آموزان ما بلوغ زودرس سیاسی اجتماعی پیدا کرده اند.undefinedاین یکی از افتخارات انقلاب اسلامی است که بستری فراهم کرده که تأثیرگذاری از همان دوران دانش آموزی شروع شود.
undefinedنشست صمیمی دکتر سعید جلیلی با دانش‌آموزان دبیرستان البرز - بهمن ۱۴۰۲
undefined پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سعید جلیلی@saeedjalily

۷:۵۰

thumnail
undefinedمثل یک قند که وقتی داخل یک استکان چای انداخته می شود، در حد خودش آن محیط را شیرین می کند، یک دانش آموز هم در هر محیطی هست باید آن محیط را متأثر از شیرینی و عطر افکار صحیح خودش کند.
undefinedنشست صمیمی دکتر سعید جلیلی با دانش‌آموزان دبیرستان البرز - بهمن ۱۴۰۲
undefined پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سعید جلیلی@saeedjalily

۷:۵۲

thumnail
undefinedفناوری های پیشرو تأثیر مهمی بر قدرت و پیشرفت و رفاه کشور دارند. اگر مجلس آینده، اقدام لازم و به موقع را در این خصوص نداشته باشد، کشور عقب می ماند.
undefinedبرنامه «امتداد انتخاب» با موضوع نقش مجلس در سیاستگذاری فناوری‌های پیشرو - بهمن ۱۴۰۲
undefined پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سعید جلیلی@saeedjalily

۱۳:۵۶

thumnail
undefinedاگر به موضوع مهمی مثل فناوری های پیشرو در زمان خودش به طور شایسته، توجه لازم نشود، آن موقع نه تنها ممکن است چهار سال چه بسا چهل سال در آن موضوع عقب بمانیم و دیگران از ما پیشی بگیرند.
undefinedبرنامه «امتداد انتخاب» با موضوع نقش مجلس در سیاستگذاری فناوری‌های پیشرو - بهمن ۱۴۰۲
undefined پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سعید جلیلی@saeedjalily

۱۳:۵۶

thumnail
undefinedمجلس باید برای حکمرانی هوش مصنوعی به عنوان عنصری که می تواند مولد قدرت باشد، در ابعاد فنی، راهبردی و فرهنگی تدبیر داشته باشد.
undefinedبرنامه «امتداد انتخاب» با موضوع نقش مجلس در سیاستگذاری فناوری‌های پیشرو - بهمن ۱۴۰۲
undefined پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سعید جلیلی@saeedjalily

۱۳:۵۷