عکس پروفایل سرحد بار چابهارس

سرحد بار چابهار

۶۶عضو
عکس پروفایل سرحد بار چابهارس
۶۶ عضو

سرحد بار چابهار

حمل بار، باربری
تهران - گیشا ، نبش خیابان مرادی(31) ، پلاک 338 ، طبقه 3 ، واحد 8
0218823100009036564705
چابهار- کیلومتر 5 جاده ایرانشهر- پایانه بار- غرفه ۱۷ 0543533029209100054791-95

۱۴ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز پنج شنبه مورخ 1403/04/14 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedزابلundefinedسراوانundefinedخاش

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگی
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۵:۰۸

۱۶ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز پنج شنبه مورخ1403/04/16 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedزابلundefinedسراوانundefinedخاش

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگی
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۸:۱۸

۱۷ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز یکشنبه مورخ 1403/04/17 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedزابلundefinedسراوانundefinedخاش

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگی
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۴:۳۸

۱۸ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز دوشنبه مورخ 1403/04/18 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedزابلundefinedسراوانundefinedخاش

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگی
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۴:۵۰

۱۹ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز سه شنبه مورخ 1403/04/19 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedزابلundefinedسراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۵:۲۷

۲۰ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز چهارشنبه مورخ 1403/04/20 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۴:۵۶

۲۱ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز پنجشنبه مورخ 1403/04/21 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۶:۲۰

۲۲ تیر

IMG_20240712_082526_806.jpg

۵۷.۹۸ کیلوبایت

undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز جمعه مورخ 1403/04/22 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۵:۰۱

۲۳ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز شنبه مورخ 1403/04/23 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۵:۰۰

۲۴ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز یکشنبه مورخ 1403/04/24 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۵:۱۸

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefined
undefinedشرکت سرحد بار چابهار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1403/04/25 و 1403/04/26 طبق روال روزهای گذشته به فعالیت خود ادامه داده و تعطیل نمیباشد لذا میتوانید از طریق شبکه های اجتماعی از اعلام بار مطلع شوید.undefined

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۱۲:۳۵

۲۵ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز دوشنبه مورخ 1403/04/25 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۵:۳۲

۲۷ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز چهارشنبه مورخ 1403/04/27 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوانundefinedخاش

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۵:۱۵

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز چهارشنبه مورخ 1403/04/27 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوانundefinedخاشundefinedزابل

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۹:۳۴

۲۸ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز پنجشنبه مورخ 1403/04/28 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوانundefinedخاشundefinedزابل

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۵:۲۸

۲۹ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز جمعه مورخ 1403/04/29 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوانundefinedخاشundefinedزابل

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۷:۳۶

۳۰ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز شنبه مورخ 1403/04/30 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوانundefinedخاشundefinedزابل

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۶:۴۳

۳۱ تیر

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوانundefinedزابل

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۵:۲۳

۱ مرداد

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز یکشنبه مورخ 1403/05/01 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوانundefinedزابلundefinedایرانشهرundefinedخاش

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۵:۳۶

۲ مرداد

thumnail
undefinedرانندگان گرامیundefinedundefinedاعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز دوشنبه مورخ 1403/05/02 از انبار مکرانundefinedمقصد ها شامل شهرهای :undefinedزاهدان undefinedسراوانundefinedزابلundefinedخاش

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
undefined 09128913639 عبدالله اسماعیل پورundefined 09100054792 پیمان پیرانundefined 09100054793 عارف ریگیundefined05435330292 دفتر چابهار
یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید.
undefined sarhadbarchabahar.com
undefined @sarhadbarchabahar

۵:۰۸