عکس پروفایل سواد رسانه ایس
۱۴۱ عضو

سواد رسانه ای

#سواد_رسانه_ای: مجموعه ای از آگاهی ها و مهارت ها برای مواجهه ی هوشمندانه و ایمن با رسانه ها
مدیر کانال: @kia_hossein