عکس پروفایل اخبار رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگیا
۳.۴هزار عضو

اخبار رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی:
قرارگاه اصلی فرهنگ و دانش در جمهوری اسلامی ایران
تارنما www.sccr.ir
#کنکور #آموزش #فرهنگ #سینما #هنر #مدرسه #دانشگاه #جذب_هیئت_علمی #نخبگان #خانواده #پژوهش #کتاب #علم #تربیت #پرورش
کانال اخبار رسمی ble.ir/join/7gRrYWfWaU