سخن سدید

سخن سدید

۳۵۸۲ عضو

👌رازهایی از حقیقت وجود انسان، حقیقت دنیا و حقیقت دین که زندگی ما را متحول ساخته و لذت جاودانه حیات مومنانه را برای ما به ارمغان می آورد (بر اساس نظام فکری استاد پناهیان) ثبت نام در دوره ها: sokhanesadid.ir ادمین: @sokhanesadid1

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»