عکس پروفایل شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارسش

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

۸۵عضو
عکس پروفایل شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارسش
۸۵ عضو

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

کانال رسمی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس ، برای اطلاع رسانی اخبار جلسات و بازدید ها ، انتصابات و .... به ذینفعان

۱۲ اسفند

thumnail

۵:۲۳

thumnail

۵:۲۳

thumnail

۵:۲۳

thumnail

۵:۲۳

thumnail

۵:۲۳

thumnail

۵:۲۳

thumnail

۵:۲۳

thumnail

۵:۲۳

thumnail

۵:۲۳

thumnail
undefined« معاینات ادواری طب کار کارکنان شاغل در پروژه قطعه 4 باند دوم محور اردبيل -سرچم ، برگزار گرديد »

undefined با توجه به جایگاه بالای نیروهای انسانی که بعنوان مهمترین سرمایه شرکت محسوب میشوند و نظر به اهمیت پیشگیری و تشخیص بیماری ها و نقش آن در سلامت جسمی و روانی کارکنان ، طی برنامه ریزی انجام شده ، در روز پنجشنبه 10 اسفندماه 1402 ، یک تیم پزشکی در محل پروژه قطعه 4 باند دوم محور اردبيل -سرچم، حضور بهم رسانده و اقدامات لازم را به منظور انجام معاینات ادواری(آزمایش خون و ادیومتری) طب کار ، برای کارکنان پروژه انجام دادند.

از مساعدت مدیریت و پیگیری مسئول محترم ایمنی و بهداشت پروژه بابت انجام معاینات ادواری تقدیر و تشکر میگردد .

« روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس»
https://ble.ir/swesc https://eitaa.com/SWESCCOMPANY http://www.swesc.irhttps://t.me/pars_soil

۷:۵۲

thumnail

۷:۵۲

thumnail

۷:۵۲

thumnail

۷:۵۲

thumnail

۷:۵۲

thumnail

۷:۵۲

thumnail

۷:۵۲

thumnail

۷:۵۲

thumnail
«جلسه کمیته تخصیص منابع در روز شنبه 12 اسفندماه 1402 و بررسی درخواست های واصله از پروژه ها و واحدهای تابعه و تخصیص منابع بر اساس اولویت های شرکت »


https://ble.ir/sweschttps://eitaa.com/SWESCCOMPANY https://www.swesc.ir https://t.me/pars_soil

۱۴:۲۵

thumnail
« جلسه كميسيون معاملات شرکت و بررسي موضوعات مربوط به پروژه احداث قطعه دوم آزادراه زاهدان خاش در روز شنبه 12 اسفند ماه 1402»
https://ble.ir/sweschttps://eitaa.com/SWESCCOMPANY https://www.swesc.ir https://t.me/pars_soil

۱۴:۲۹

thumnail
« جلسه كميسيون منابع انسانی شرکت و بررسي مسائل و موضوعات قراردادی کارکنان در روز شنبه 12 اسفند ماه 1402»
https://ble.ir/sweschttps://eitaa.com/SWESCCOMPANY https://www.swesc.ir https://t.me/pars_soil

۱۴:۳۳