عکس پروفایل استاد تراشیونا

استاد تراشیون

۲,۸۱۷عضو
عکس پروفایل استاد تراشیونا
۲.۸هزار عضو

استاد تراشیون

undefinedپایگاه حفظ و نشر آثار "استاد تراشیون"undefined مرجع تخصصی "آثارتربیتی و مهارت‌های زندگی"
undefinedارتباط با ادمین: @tarashiun_admin
undefined جهت خرید محصولات هر روز از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با شماره زیر تماس بگیرید:
۰۲۵۳۸۹۰۹۰۷۰

۱ اسفند

1_9852355763.mp3

۰۱:۰۰:۳۵-۲۸.۱۵ مگابایت
undefinedسـلـسـلـه آمــوزش‌هـای تـربـیـتـیundefined#عـطـر_خــوش_زنـدگـی
undefined#حــجـت_الاســـلام_تــراشـــیـــونundefinedموضوع: #تربـیـت_نـسـل_آیـنده
undefinedحـسـیـنـیـه امـام خمینی(ره)، قمundefinedقسمت: بیست و ششمundefined شـنـبـه ۲۸ بـهـمـن ۱۴۰۲
undefinedسر فصل موضوعــــــات:undefinedلـزوم گفتگوی والدین با فرزنداندربـاره آسـیـب‌هـــــــــای تـلـفـن هـمـراهundefinedبعضی آسیب‌هــــای تلفن همراهundefinedدر مـذمـت انـواع وابـسـتـگـی‌هـــاundefinedتلفن همراه عامل زیـاده‌خواهیو تغییر نگرش در فرزندان می‌شـــود
undefined پایگـاه‌ حـفـظ‌ونـشـر آثـار "اسـتــاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۱۲:۰۹

thumnail
undefined پایگاه حفظ و نشر آثار "استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۱۶:۱۳

۲ اسفند

thumnail
undefined#برنامه_استادundefined چهــارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
undefined همایش بــصـیـرت افـزایـی undefined ســـــــــــــاعـت: ۱۰:۰۰ صـبـحundefinedمکــان: #تهران، شهرک شهید محلاتی،آمـفـی‌ تـئـــــــــــــاتـر‌ مـسـجـد‌ ولـی‌ عـصـر(عج)
undefined دوره مقدمـــاتی تربیت مربی مسجدی undefined ساعت: ۱۴:۰۰ بعد از ظهرundefinedمکــان: #تـهـران، شـهـرک قـدس(غـرب)،خیابـان هـرمـزان، مـسـجـد جـــامع‌الزهرا(ع)
undefined پایگاه‌ حفظ‌‌ونشر آثار "استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۳:۵۹

thumnail
undefinedعـطـر تـنـشـان عـطـر نسیم است انگارundefinedبـوی خـوش قـرآن کـریـم اسـت انـگـــارundefinedسـیـمـــــــــــــــــای عـلـی‌ اکـبـر و پـیـغـمـبـرundefinedسیبی‌ست‌که‌از وسط دونیم‌است‌انگارundefined شاعر: هادی فردوسی
undefined خـجـسـتـه مـیـلاد بـاسـعـادت حضرتعــلــی اکــبــر(ع) و روز جــوان را تـبـریـک وشادباش عرض می‌کنیم.
undefined پایگاه‌حفظ‌‌ونشرآثار"استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۸:۲۳

thumnail
undefined#ویدیو_صوتیundefined #خـــانـواده_خـوشـبـخـت(۱۷)
undefined "عوامل‌موثر در #تربیت(۲)"
#وراثت#خــــانـواده#تربیت_نسل
undefined پایگاه حفظ‌ونشر آثار "استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۸:۲۶

thumnail
undefined #نـکـــــات_تــربــیــتــی(۹۰)undefined مراقبت‌ازدوستانِ‌فرزند(۱)
undefined نقش دوستان گاهی از والدین و معلمبیشتر است؛ اگر بچه‌ای را رهـاکرده و در حدتامین نیازهـای‌زیستی، حمایتش کنید بدونشک دوستــــان بیشترین اثر را بر او خواهندداشت. یک‌جنبه‌مراقبت این است که بدانیدرفیق و دوست بچه کیست و با چه کســــانینشست و برخـــــاست دارد. صرف اینکه فقطبدانید با یک محمد‌نامی دوست‌هست کافینبوده لذا بدانید او و والدینش چه کســــــانیهـسـتـنـد، مـحـل سـکـونـت او کجــاست و ...
undefined «استاد تراشیون»undefinedادامه دارد ...
#والدین_موفق#دوستـان_فرزند#مدیریت_تربیتی
undefined پایگاه حفظ‌‌و‌نشر آثار "استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۱۶:۲۶

۳ اسفند

thumnail
undefined #قلم_استاد(۴۷)
undefined مسئلةundefinedundefined #دوره_نوجوانی دوره بـیـداری #غـریـزهاست! حـــال در جامعه ای که سن #ازدواجبــــــالاست! روابط دختر و پسر #حرام است#اختلال_جنسی گنـــاه شمرده میشود! یک#نوجوان بــاید چگونه خود را مدیریت کند؟undefinedمنتظر پاسختان هستمundefinedادامه دارد.....
undefined«استاد تراشیون»
#نوجوان_تراز#دوره_نوجوانی#غـریـزه_جـنـسـی
undefined بـرای پـیـگـیـری نوشته‌ها و پــــــاسـخ بـهسوال اسـتـاد در ویراستی، اینجا‌ کلیک‌کنید.
undefined پایگاه‌ حفظ‌ونشر آثار"استـاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۶:۳۵

thumnail
undefined#ویدیو_تصویری
undefined "نقش والدین‌ و‌ مربیان در هوشمندی(۱)"
#هدف‌گذاری#والدین_موفق#تربیت_فرزندان
undefined پایگاه حـفـظ‌ و نـشـر آثار "استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۶:۳۶

undefined#چـهـل_پند_استـاد(۲۵)undefinedرازهایِ زندگیِ زنِ موفق
undefined همیشه به‌این‌نکته توجه داشته‌بــاشیدکه به‌جای‌تلاش و صرف‌عمر در جهت تغییرشـخـصـیـت شـوهـرتـان بـایـد بکـوشـیـد طـرفمقابلتان‌را با همین ویژگی‌هایی که‌دارد اعماز خوب یا بد بپذیرید وبعد تدریجی درصَدَداصـلاح آن ویـژگـی‌هــــــای نـامـطـلـوب بـرآیـیـد.
undefined «استاد تراشیون»undefined کتاب محرمانه‌های زنانه
undefined ادامه دارد ...
#خانواده#زن_مـوفـق#تعامل_پایدار
undefined پایگاه‌ حفظ‌ و نشر آثار"استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۱۲:۱۸

thumnail
undefined پایگاه حفظ و نشر آثار "استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۱۵:۲۶

thumnail
undefined امید ما به لطف‌الهی و به نصرت‌اللهیتمام نمی‌شود، در همین‌آیه شریفه فرمود:«وَ اِنَّ اللهَ عَلیٰ‌نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ». در آیه دیگرفــرمــود: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‏«وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَـنْ يَـنْـصُـرُهُ»؛ اینتـاکـیـد الهی اسـت، نصرت الهی ان‌شــاءاللهشـــــامل حال مردم فلسطین خواهد بود ودنیای اسـلام به لـطـف الـهـی نـابـودی غــدهسرطانی صهیونیستی را به‌چشم مشـاهدهخواهد کرد.
undefined رهبر معظم‌انقلاب(حفظه الله تعالی)undefined ۳ اسفند ۱۴۰۲
#وعده_اللهی#پــیــروزی_بــزرگ#ملت_مظلوم_فلسطین
undefined پایگاه حفظ‌ونشر آثار"استادتراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۱۹:۴۱

۴ اسفند

thumnail
undefined #بـه_وقـت_حــــــــــــاج_قـاسـم ...undefined اَللّٰهُمَّ‌ اِنّٰا لٰا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلّٰا خَیْراً …
undefinedبرشی‌ازوصیت‌‌نامه‌سپهبدقاسم‌سلیمانیundefinedخطاب به خانواده شهدا
undefined فـرزنـدانـم، دخـتـران‌ و پسرانم، فرزندان‌شهدا، پدران‌ و مادران باقی‌مــانـده‌ از شـهـدا،ای‌ چراغ‌های فـروزان کـشـور مـــــا، خـواهـرانو برادران و همسران وفـادار و مُتدینه شهدا!در این‌عالم، صوتی که روزانه من‌ می‌شنیدمو مانوس بـا آن بودم و همچون صـوت قـرآنبـه مـن آرامـــش مـی‌داد و بزرگترین پشتوانهمعنوی خودمی‌دانستم، صدای‌فرزندان‌شهدابود که‌بعضاًروزانه با آن مأنوس‌بودم‌، صـدایپدر و مادر شهدا بود که وجود مــــادر و پدرمرا در وجودشان احساس می‌کردم.
undefinedادامه دارد ...
#سردار_دلهـا#مکتب_حــاج_قاسم#ارتباط_با_خانواده_شهدا
undefined پایگاه‌ حفظ‌ونشر آثـــار"استــاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۸:۳۲

thumnail
undefined#ویدیو_تصویری
undefined "نقش والدین‌و‌مربیان در هوشمندی(۲)"
#والدین_موفق#تـربـیـت_فـرزنـدان#شناسایی_توانمندی‌ها
undefined پایگاه حـفـظ‌ و نـشـر آثار "استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۹:۲۳

thumnail
undefined #آیات_و_روایات‌_تربیتی(۲)undefined حـــضـــرت امـــــام عـــلـــی(ع):undefined«شَرُّ اَلْزَّوْجٰــاتِ مَنْ لٰا تُؤَاتی»undefined"بدترین‌همسران، زنی‌است‌که‌سازگار‌نباشد".undefined غـرر الـحـکـم، حدیث ۵۶۸۶.
undefined زن نـقـش بـسـیـار مـحـوری در خانواده ایفــامی‌کند و یکی‌ازنکــات و مهارت‌های‌مهم درعرصهزندگی‌مشترک، سـازگاری زن‌هاست. البته‌منظوراز سازگاری سـازش‌ نـیـسـت؛ در سـازگاری، زن بهجــــــای مقابله با شوهر مشکلات را حـل می‌کند.
undefined «استاد تراشیون»undefined ادامه دارد ...
#زندگی_پایدار#خـانـواده_مـوفـق#تعامل_و_سازگاری
undefined پـایـگـاه‌ حـفـظ‌‌ونـشـر آثـار"اسـتـاد تـراشـیـون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۱۵:۱۷

thumnail

۱۵:۱۷

thumnail
undefined #منبر‌(۳۶)undefined تذکر و نصیحت‌دائم، امرونهی مستمر،تـوبـیـخ، تـهـدیـد، سـرزنـش و تـنـبـیـه‌ متناوبفرزندان را به‌سمت بی‌تربیتی سـوق‌می‌دهد.لذا فرزندان بـــــاید مورد تکریم و احترام قرارگرفته و حس کنند کـه در ایـن گنبد گـردون،خلیفه الهی و در میان مخلوقـــــــات عالم بهبالاترینِ مقامــــات آراسته هستند و مطمئناًکسی‌که احساس‌تکریم کند، هیچگاه دنبالشهوات و آلوده‌ســازی‌نفس حرکت نمی‌کند.
undefined«استاد تراشیون»undefinedادامه دارد ...
#والدین_موفق#پرورش_فرزندان#مـدیـریـت_تـربـیـتـی
undefined پایگاه‌ حفظ‌ونشر آثار"استـــادتراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۱۷:۲۹

۵ اسفند

thumnail
undefined#ویدیو_تصویری
undefined "نقش والدین‌و‌مربیان در هوشمندی(۳)"
#والدین_موفق#تـربـیـت_فـرزنـدان#بسترسازی_توانمندی‌ها
undefined پایگاه حـفـظ‌ و نـشـر آثار "استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۸:۰۸

1_9937724615.mp3

۰۲:۰۶-۱.۳۷ مگابایت
undefined پاسخ استادبه‌سوالی‌بامحوریت"عدم پایبندی به فرمانوالدین و پُـر حـرفـی فـرزنـد"
undefinedپاسخ‌‌ به‌‌ سوالات‌ مخاطبینundefined#پـرسـمــــــــــان_تـربـیـتـیundefinedقسمت: شصتم‌ویکم
#فرزندان#والدین_فعال#مدیریت_تربیتی
undefined پایگاه حفظ‌ونشر آثار "استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۱۱:۰۱

thumnail
undefined #نــکــــــات_تــربـــیـــتــی(۹۱)undefined مراقبت‌ازدوستانِ‌فرزند(۲)
undefined اگـر بـچـه‌هـا حـس کنند که دوستانشانبرای والدین پُر اهمیت هستند، در انتخــــابدوسـت بـیـشـتـر دقـت می‌کنند ولی اگر فـکـرکنند والدین بیخیــــال‌اند ممکن اسـت بـا هـرشخصی دوست شود؛ لــذا نفس‌اینکه بدانندمـا دقـت نـظـراتـی در ایـن زمینه داریم با هـرکسی دوست نمی‌شوند.
undefined «استاد تراشیون»undefinedادامه دارد ...
#والدین_موفق#دوستـان_فرزند#مدیریت_تربیتی
undefined پایگاه حفظ‌‌و‌نشر آثار "استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۱۱:۰۲

thumnail
undefined پایگاه حفظ و نشر آثار "استاد تراشیون"
undefined @tarashiun_irundefined www.tarashiun.ir

۱۴:۵۸