عکس پروفایل بدون توقفب

بدون توقف

۳,۴۷۰عضو

۴ دی

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined دو قطبی سازی، شنیع ترین اتفاق سیاسی که می تواند در جامعه رخ دهد
undefinedسوره منافقینundefinedمنافق دو قطبی سازundefinedشاید امام جمعه های ما هم مقصر باشند
پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۱۴:۲۶

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined دو قطبی هایی که طبیعی اند...
undefinedسوره منافقینundefinedدو قطبی کاذب و تحریک گسل های undefinedشاید امام جمعه های ما هم مقصر باشند
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۱۴:۴۵

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined حجت الاسلام پناهیان: ممکن است بنده هم در موضعی با دولت اصلاحات موافق باشم
undefinedدیکتاتوری رضاخان و ساواک و دیکتاتوری دو قطبی رسانه ها
undefinedسیاست ورزی یا رذالت؟
undefinedاگر حزب میخواهد جلوی آزادی اندیشه را بگیرد مرگ بر احزاب
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۱۵:۰۶

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined آیا دو قطبی سازی یعنی اوج دشمنی بین دو جریان که این مردم را تحریک کند برای مشارکت در جریان و صحنه؟؟؟
undefinedنتایج شوم دو قطبی سازیundefinedرانت خواری نتیجه ی دو قطبی است
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۱۶:۲۳

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined در دو قطبی سازی تضارب آرا وجود ندارد
undefinedدو قطبی سازی در طولانی مدت زدگی ایجاد می کندundefinedصهیونیست ها جوامع گیوم را دچار درگیر احزاب کردند تا آنها پیشرفت نکنندundefinedدو قطبی سازها نفس جامعه را می گیرندundefinedدو قطبی سازها مورد نفرین خداوند هستند
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۱۶:۵۶

۵ دی

GH 1 panahiyan-entekhabat.mp3

۲۶.۹۴ مگابایت
undefined#بدون_توقف ...!undefined
undefined #فایل_صوتی قسمت اول از برنامه بدون توقف با موضوع انتخابات و مسائل پیرامون آن
undefinedحجت الالسلام والمسلمین پناهیان undefined

undefinedشبکه سه سیما
undefined عضویتundefinedundefined @tavaghof_tv3

۱۰:۴۴

۶ دی

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined لطیفه ای از زبان حجت الالسلام والمسلمین، پناهیان
undefined وجود تفاوت دیدگاه سیاسی و دیدگاه فرهنگی در جناح های مختلف
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۱۳:۲۰

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined خاطره ای از زبان حجت الاسلام پناهیان از تشکیل جبهه پایداری و مرحوم آیت الله مهدوی کنی
undefined تشکل موجب می شود حرفی حذف نشود
undefined هر اختلاف نظری اسمش دو قطبی نیست
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۱۳:۵۰

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined نقل قول آیت الله ری شهری از کلام امام خمینی (ره)
undefined اختلافات کمش ضرر دارد، زیادش خوب است
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۱۴:۱۶

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined من از طیف بندی چپ و راست هیچ وقت حمایت نکردم
undefined ما مصون از خطا نیستیم
undefined مبنا این است که طیف بندی نکنیم

undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۱۵:۳۱

۱۳ دی

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined افرادی که می آیند و دوقطبی سازی می کنند...
undefined این افراد مدیرت هم بگیرند آدم های منفعلی اند...
undefined سیاسیون ما باید قوی ترین و با شخصیت ترین افراد باشند
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۱۴:۵۹

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined حجت الاسلام پناهیان: رسانه به روانشناسی سیاسیون خیلی باید بپردازد..
undefined زبان بدن سیاسیون، زبان گفتار سیاسیون، موضع گیری سیاسیون...undefined محور تنش های جامعه همین دو قطبی‌سازی کاذب است
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۱۵:۱۴

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined حجت الاسلام پناهیان: عملکرد نادرست کشور نباید اجازه بدهد فرهنگ آن جامعه نسبت به سیاست، یک فرهنگ منفی بشود
undefined مدیر را باید کنار گذاشت نه کشور راundefined شورای نگهبان بخشی از بدنه ثابت نظام است که می خواهد داوری کند
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۱۵:۳۷

۱۴ دی

Gh 3 panahiyan.mp3

۲۸.۹۵ مگابایت
undefined#بدون_توقف ...!undefined
undefined #فایل_صوتی قسمت سوم از برنامه بدون توقف با موضوع انتخابات و مسائل پیرامون آن
undefinedحجت الالسلام والمسلمین پناهیان undefined

undefinedشبکه سه سیما
undefined عضویتundefinedundefined @tavaghof_tv3

۱۳:۲۹

۱۵ دی

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined حجت الاسلام پناهیان: در همین مجلس اقداماتی انجام گرفته که در مجالس قبلی قدرت انجام آن را نداشتند...
undefined سندهای عمومی و عادیundefined تنقیح قوانینundefinedقانون بانک مرکزیundefinedحمایت از فرزند‌‌آوری
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۷:۰۸

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined حجت الاسلام پناهیان: انقدر آدم خوب داریم که حاضر نیست بیاید در انتخابات شرکت کند...
undefined غیر از برنامه، شخصیت سیاسی مؤثر استundefined اعلام ویژگی شخصیت سیاسی
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۷:۴۰

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined حجت الاسلام پناهیان: بیشترین کسانی که باید بیایند در عرصه سیاست،معلم ها هستند
undefined مسئول باید اجازه دهد مردم به رشد برسند
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۷:۵۳

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined حجت الاسلام پناهیان: ما همه روی هم موثریم
undefined احساس بی تأثیر بودن برای جامعه انسانی و ولایی نیست...
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۷:۵۵

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined حجت الاسلام پناهیان: اسلامیت نظام و ولایت یعنی احیا کننده و به میدان آورنده مردم...
undefined اسلامیت و ولایت نسبت به مشارکت مردمundefined توصیه ی مقام معظم رهبری به رئیس جمهور فعلی
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۸:۲۵

thumnail
undefined #بدون_توقف ...undefined
undefined حجت الاسلام پناهیان: مردم به کسانی رأی بدهند که به مشارکت مردم بیشتر اعتقاد دارند
undefined بعضی ها شبیهه گربه‌سانند...undefined عده ای مردم را گروه فشار می نامند...
undefinedشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 17 #شبکه_سه_سیما
#پناهیان #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس #مجلس_خبرگان_رهبری
undefinedعضویتundefined undefined @tavaghof_tv3

۸:۵۸