عکس پروفایل دانشگاه علوم پزشکی تبریزد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۷۹۷عضو
عکس پروفایل دانشگاه علوم پزشکی تبریزد
۷۹۷ عضو

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

undefined️ سایت دانشگاه www.tbzmed.ac.irundefined️ کانال ایتا: eitaa.com/tbz_salamatundefined️ آیدی اینستاگرام: @tbz.salamat undefined️ ادمین: @mounessiامام علی (ع): ارزش هر كس به اندازه خوبى هاى اوست.

۸ اسفند

thumnail

۱۶:۲۹

thumnail

۱۶:۲۹

thumnail

۱۶:۲۹

thumnail

۱۶:۲۹

thumnail

۱۶:۲۹

thumnail
پویش #من_رأی_میدهم قسمت دوم
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
undefined سایت دانشگاه : www.tbzmed.ac.irundefined بله: ble.ir/tbz_salamatundefined ایتا: eitaa.com/tbz_salamatundefinedآپارات: www.aparat.com/tbzmed.salamatundefined اینستاگرام: instagram.com/tbz.salamat
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۶:۳۳

۹ اسفند

thumnail
پویش #من_رای_میدهم
undefinedآمادگی اساتید، هیئت علمی، کارکنان و کادر بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای شرکت در حماسه ملی

undefined سایت دانشگاه : www.tbzmed.ac.irundefined بله: ble.ir/tbz_salamatundefined ایتا: eitaa.com/tbz_salamatundefinedآپارات: www.aparat.com/tbzmed.salamatundefined اینستاگرام: instagram.com/tbz.salamat
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۶:۱۶

thumnail
undefined تنها مسیر، مسیر رو به جلوست..توقف جایز نیست!بی تفاوت بودن، کل جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و منجر به عقب ماندگی در همه عرصه ها و تاخیر در رسیدن به اهداف خواهد شد

پویش #من_رأی_میدهم
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۲:۲۷

thumnail
undefinedجذب یک نفر مراقب سلامت ناظر نیروی قراردادی در مرکز قره آغاج شبکه بهداشت و درمان شهرستان چاراویماق
شبکه بهداشت و درمان شهرستان چاراویماق به استناد دستورالعمل نسخه 23 بیمه روستایی ، جهت اشتغال در مرکز سلامت شهری و روستایی قره آغاج از محل برنامه پزشک خانواده روستایی داوطلب می پذیرد.
undefined فایل پی دی اف

۱۲:۴۲

thumnail
undefined رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز :کسب رتبه نخست کشوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پایش برنامه عملیاتی /هدف نهایی پایش برنامه عملیاتی باید ارائه خدمات بهتر و مفید تر برای جامعه باشد
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کسب رتبه نخست کشوری این دانشگاه در پایش برنامه عملیاتی خبر داد و گفت: هدف از پایش برنامه عملیاتی، اعتلای دانشگاه است که در حوزه سلامت منجر به ارائه خدمات بهتر و مفید تر برای جامعه می شود.
undefined سایت دانشگاه : www.tbzmed.ac.irundefined بله: ble.ir/tbz_salamatundefined ایتا: eitaa.com/tbz_salamatundefinedآپارات: www.aparat.com/tbzmed.salamatundefined اینستاگرام: instagram.com/tbz.salamat
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۲:۴۸

thumnail

۱۲:۴۸

thumnail

۱۲:۴۸

thumnail

۱۲:۴۸

thumnail

۱۲:۴۸

thumnail

۱۲:۴۸

thumnail

۱۲:۴۸

thumnail

۱۲:۴۸

thumnail

۱۲:۴۸

thumnail

۱۲:۴۸