عکس پروفایل فانوسف

فانوس

۸۴۲عضو
عکس پروفایل فانوسف
۸۴۲ عضو

فانوس

[ فانوس ] نمایشگاه دست آورد های دانش آموزی دبیرستان استعداد های درخشان دوره اول علامه حلی دو
" فانوس به سعی خود نگردد روشنشمع دل ماست آتش افروخته است "تلگرام و بله:@thefanousاینستاگرام:thefanous.ir

۱۴ اردیبهشت

thumnail
undefined بازتاب خبری نمایشگاه ۲۵(فانوس)آدرس خبر پایگاه خبر مردمی ها :https://mardomiha.ir/13990@thefanous

۱۳:۲۲

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

thumnail
undefined️ روز دوم فانوس undefined
undefined فردا آخرین روز فانوسه. قدم بر دیده نهید.undefined
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
#فانوس#روز_دوم

۱۹:۳۱

۱۵ اردیبهشت

thumnail
undefined کلیپ جامانده اختتامیه undefined
این فانوس هم خاطرات خودش را داشت.undefined
#فانوس#فوتوکلیپ

۱۹:۴۸

فانوس
undefined undefined کلیپ جامانده اختتامیه undefined این فانوس هم خاطرات خودش را داشت.undefined #فانوس #فوتوکلیپ

۱۶ اردیبهشت

thumnail
undefined️ فانوس خاموش‌نشدنی آرام گرفت undefined
فانوس خاموش نشدنی‌ست. فانوس همیشه روشن است. فانوس اگر خاموش شود حلی۲ تمام می‌شود.فانوس اگر خاموش شود زندگی سیاه و سفید می‌‌شود. فانوس اگر خاموش شود دیگر حرفی برای گفتن نخواهد ماند. فانوس صرفا از دستی به دست دیگر منتقل می‌شود. ایندفعه دورهٔ ۲۷ به ۲۸ایها، ۲۹ایها و #دوره‌۳۰ می‌گوید:"لطفا مراقب فانوسمان باشید. مبادا از کف برود!"
شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانستشعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است
یاعلی...
#فانوس#خاطره_میشه#دوره_۲۷#دوره_۲۸#دوره_۲۹#دوره_۳۰

۱۵:۴۲

IMG_8587 (1).HEIC

۱.۴۹ مگابایت

undefined فایل با کیفیت عکس پایانی
#فانوس#خاطره_میشه

۱۵:۴۵

۲۶ اردیبهشت

undefined️ ارزیابی شما از بیست و پنجمین نمایشگاه و دوازدهمین سمینار دستاوردهای دانش‌آموزی دبیرستان دوره اول علامه حلی دو (فانوس)undefined
با سلام و وقت بخیرقطعا برای برگزاری هرچه بهتر فانوس نیازمند به تشریح کامل نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم.

شمع با هر نفسش سوخت ولی می‌دانست
شعله‌ها خفته درون دل هر فانوس است

لینک فرم نظرسنجی:
https://formafzar.com/form/hkkb4

۱۰:۵۹