عکس پروفایل مقاله انگلیسی با ترجمه فارسیم

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

۱عضو
عکس پروفایل مقاله انگلیسی با ترجمه فارسیم
۱ عضو

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

undefinedبانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی در تمام رشته هاundefined

۲۱ تیر

1_5515909505.pdf

۱.۰۶ مگابایت

عنوان مقاله: Online retailing across e-channels and e-channel touchpoints; Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment ترجمه عنوان: خرده‌ فروشی آنلاین از طریق کانال ‌های الکترونیکی و نقاط تماس کانال‌ های الکترونیکی؛ پژوهش‌ های مربوط به رفتار مصرف ‌کننده در محیط تجارت الکترونیکی چندکاناله رشته: اقتصاد تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد قیمت: 60000 تومان سال انتشار: 2018شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #اقتصادundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۳۷

1_5515909505 (1).pdf

۱.۰۶ مگابایت

عنوان مقاله: Online retailing across e-channels and e-channel touchpoints; Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment ترجمه عنوان: خرده‌ فروشی آنلاین از طریق کانال ‌های الکترونیکی و نقاط تماس کانال‌ های الکترونیکی؛ پژوهش‌ های مربوط به رفتار مصرف ‌کننده در محیط تجارت الکترونیکی چندکاناله رشته: اقتصاد تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد قیمت: 60000 تومان سال انتشار: 2018شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #اقتصادundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۳۸

1_5515948075.pdf

۱.۰۳ مگابایت

عنوان مقاله: The impact of the precision of accounting standards on the expanded auditor’s report in the European Union ترجمه عنوان: تاثیر دقت استانداردهای حسابداری روی گزارش مبسوط حسابرس در اتحادیه اروپا رشته: حسابداری تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد قیمت: 60000 تومان سال انتشار: 2020شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #حسابداریundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۳۸

1_5515960613.pdf

۲۲۱.۴۷ کیلوبایت

عنوان مقاله: Tumor Microenvironment Metabolism as a Primordial Checkpoint in Antitumor T Cell Immunity ترجمه عنوان: متابولیسم ریزمحیط تومور به عنوان نقطه وارسی اصلی در ایمنی سلول تی ضدتومور رشته: زیست شناسی تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد قیمت: 50000 تومان سال انتشار: 2021شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #زیست_شناسیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۳۹

1_5515960613 (1).pdf

۲۲۱.۴۷ کیلوبایت

عنوان مقاله: Tumor Microenvironment Metabolism as a Primordial Checkpoint in Antitumor T Cell Immunity ترجمه عنوان: متابولیسم ریزمحیط تومور به عنوان نقطه وارسی اصلی در ایمنی سلول تی ضدتومور رشته: پزشکی تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد قیمت: 50000 تومان سال انتشار: 2021شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #پزشکیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۳۹

1_5515995577.pdf

۲.۲۵ مگابایت

عنوان مقاله: An Investigation of the Golden Proportions and Geometric Principles Derived from Nature in the Structural Components of the Traditional Houses (Case Study: Qajar Houses in Ardabil) ترجمه عنوان: بررسی تناسب‌ های طلایی و اصول هندسی برگرفته از طبیعت در اجزای کالبدی خانه‌های تاریخی (مطالعه موردی: خانه ‌های قاجاری اردبیل) رشته: باستان شناسی تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد قیمت: 60000 تومان سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #باستان_شناسیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۴۱

1_5515995577 (1).pdf

۲.۲۵ مگابایت

عنوان مقاله: An Investigation of the Golden Proportions and Geometric Principles Derived from Nature in the Structural Components of the Traditional Houses (Case Study: Qajar Houses in Ardabil) ترجمه عنوان: بررسی تناسب‌ های طلایی و اصول هندسی برگرفته از طبیعت در اجزای کالبدی خانه‌های تاریخی (مطالعه موردی: خانه ‌های قاجاری اردبیل) رشته: معماریتعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد قیمت: 60000 تومان سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #معماریundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۴۲

1_5515995577 (2).pdf

۲.۲۵ مگابایت

عنوان مقاله: An Investigation of the Golden Proportions and Geometric Principles Derived from Nature in the Structural Components of the Traditional Houses (Case Study: Qajar Houses in Ardabil)  ترجمه عنوان: بررسی تناسب‌ های طلایی و اصول هندسی برگرفته از طبیعت در اجزای کالبدی خانه‌های تاریخی (مطالعه موردی: خانه ‌های قاجاری اردبیل) رشته: هنرتعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد قیمت: 60000 تومان سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #هنرundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۴۳

1_5516052024.pdf

۹۰۱.۹۲ کیلوبایت

عنوان مقاله: Guided internet-based cognitive behavioral therapy for insomnia in patients with borderline personality disorder; Study protocol for a randomized controlled trial ترجمه عنوان: درمان رفتاری شناختی در بستر اینترنت برای بیخوابی در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی؛ پروتکل پژوهشی برای کارآزمایی کنترل ‌شده تصادفی رشته: پزشکی تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد قیمت: 50000 سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #پزشکیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۴۳

1_5516052024 (1).pdf

۹۰۱.۹۲ کیلوبایت

عنوان مقاله: Guided internet-based cognitive behavioral therapy for insomnia in patients with borderline personality disorder; Study protocol for a randomized controlled trial ترجمه عنوان: درمان رفتاری شناختی در بستر اینترنت برای بیخوابی در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی؛ پروتکل پژوهشی برای کارآزمایی کنترل ‌شده تصادفی رشته: روان شناسیتعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد قیمت: 50000 سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #روانشناسیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۵۳

1_5516079957.pdf

۷۱۷.۴۱ کیلوبایت

عنوان مقاله: Impact of menstrual cycle events on bipolar disorder course; a narrative review of current evidence ترجمه عنوان: تاثیر رخدادهای سیکل قاعدگی روی دوره اختلال دوقطبی؛ مرور روایت‌ با استفاده از شواهد کنونی رشته: پزشکی تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد قیمت: 50000 تومان سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #پزشکیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۵۴

1_5516079957 (1).pdf

۷۱۷.۴۱ کیلوبایت

عنوان مقاله: Impact of menstrual cycle events on bipolar disorder course; a narrative review of current evidence ترجمه عنوان: تاثیر رخدادهای سیکل قاعدگی روی دوره اختلال دوقطبی؛ مرور روایت‌ با استفاده از شواهد کنونی رشته: روان شناسیتعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد قیمت: 50000 تومان سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #روانشناسیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۵۵

1_5516097433.pdf

۹۰۶.۴۱ کیلوبایت

عنوان مقاله: Improving adherence to a web-based cognitive-behavioral therapy program for social anxiety with group sessions; A randomized control trial ترجمه عنوان: افزایش پایبندی به برنامه درمان رفتاری- شناختی مبتنی بر وب برای اضطراب اجتماعی با جلسات گروهی؛ کارآزمایی کنترل ‌شده تصادفی رشته: روان شناسی تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد قیمت: 50000 تومان سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #روانشناسیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۵۶

1_5516108712.pdf

۹۹۶.۲۶ کیلوبایت

عنوان مقاله: Telehealth Interventions to Promote Health and Behavior‑Related Outcomes in Adolescents with Autism Spectrum Disorder ترجمه عنوان: مداخلات مربوط به خدمات پزشکی از راه دور برای بهبود نتایج مرتبط با رفتار و سلامت نوجوانان داری اختلال طیف اوتیسم رشته: پزشکی تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد قیمت: 60000 تومان سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #پزشکیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۵۶

1_5516108712 (1).pdf

۹۹۶.۲۶ کیلوبایت

عنوان مقاله: Telehealth Interventions to Promote Health and Behavior‑Related Outcomes in Adolescents with Autism Spectrum Disorder ترجمه عنوان: مداخلات مربوط به خدمات پزشکی از راه دور برای بهبود نتایج مرتبط با رفتار و سلامت نوجوانان داری اختلال طیف اوتیسم رشته: روان شناسیتعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد قیمت: 60000 تومان سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #روانشناسیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۵۷

1_5516130263.pdf

۲۵۹.۴۱ کیلوبایت

عنوان مقاله: The Issue of Enforcement in International Law; A Case Study of War in Ukraine ترجمه عنوان: مسئله اجرای حقوق بین‌ الملل؛ بررسی موردی جنگ اوکراین رشته: حقوق تعداد: 47 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد قیمت: 60000 تومان سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #حقوقundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۵۷

1_5516130263 (1).pdf

۲۵۹.۴۱ کیلوبایت

عنوان مقاله: The Issue of Enforcement in International Law; A Case Study of War in Ukraine ترجمه عنوان: مسئله اجرای حقوق بین‌ الملل؛ بررسی موردی جنگ اوکراین رشته: علوم سیاسیتعداد: 47 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد قیمت: 60000 تومان سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #علوم_سیاسیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۵۷

1_5516150519.pdf

۱.۹۴ مگابایت

عنوان مقاله: The role of Artificial Intelligence in Online Dispute Resolution; A brief and critical overview ترجمه عنوان: نقش هوش مصنوعی در حل و فصل اختلافات به شیوه انلاین؛ بررسی مختصر و مهم رشته: حقوق تعداد: 23 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد قیمت: 60000 تومان سال انتشار: 2022شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #حقوقundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۵۸

1_5516159373.pdf

۴۵۵.۷۹ کیلوبایت

عنوان مقاله: Changes in trauma-related cognitions predict subsequent symptom   improvement during prolonged exposure in patients with childhood abuse-related PTSDترجمه عنوان: تغییر در شناخت آسیب‌ های روانی به پیش ‌بینی بهبود علائم بعدی آن طی روند مواجهه‌ درمانی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب روانی، به دلیل کودک ‌آزاری در دوران کودکی می ‌پردازد رشته: روان شناسی تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد قیمت: 50000 تومان سال انتشار: 2023شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #روانشناسیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۵۸

1_5516172554.pdf

۲۵۸.۴۲ کیلوبایت

عنوان مقاله: Effectiveness of psychological interventions for child and adolescent specific anxiety; A systematic review of systematic reviews and meta-analyses ترجمه عنوان: اثربخشی مداخلات روان ‌شناختی برای اختلالات اضطراب خاص کودکان و نوجوانان؛ بررسی سیستماتیک و فراتحلیلی رشته: روان شناسی تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد قیمت: 50000 تومان سال انتشار: 2023شماره تماس: 09119608453پیام به بله:@edris011
undefinedجهت دانلود ترجمه مقاله به لینک زیر مراجعه فرماییدundefinedhttp://www.edi-info.ir
رشته #روانشناسیundefinedundefinedundefinedundefinedundefined🤎undefined‍🩹undefinedundefinedundefined

۱۳:۵۹